1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 21

  1. Când s-au apropiat de Ierusalim şi au ajuns la Betfaghe, pe Muntele Măslinilor, Isus a trimis doi discipoli
  2. spunându-le: "Mergeţi în satul dinaintea voastră şi veţi găsi îndată o măgăriţă legată şi cu ea un mânz. Dezlegaţi-i şi aduceţi-i la mine.
  3. Iar dacă vă va întreba cineva, să spuneţi: «Domnul are nevoie de ei, dar îi va trimite înapoi curând»".
  4. Acest lucru s-a făcut ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul care zice:
  5. Spuneţi fiicei Sionului: Iată regele tău vine la tine blând, aşezat pe o măgăriţă şi pe un mânz, puiul unui animal de povară.
  6. Discipolii s-au dus şi au făcut după cum le-a poruncit Isus.
  7. Au adus măgăriţa şi mânzul, au aşternut hainele pe ei, iar el s-a aşezat deasupra.
  8. Atunci mulţimea numeroasă şi-a întins hainele pe drum; alţii tăiau ramuri din copaci şi le aşterneau pe drum.
  9. Mulţimile care mergeau înaintea lui şi cele care îl urmau strigau: "Osana! Fiul lui David! Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului! Osana în înaltul cerurilor!"
  10. Când a intrat el în Ierusalim, toată cetatea s-a tulburat şi spunea: "Cine este acesta?"
  11. Iar mulţimile spuneau: "Acesta este profetul Isus din Nazaretul Galileii".
  12. Apoi Isus a intrat în templu şi a început să-i alunge pe toţi cei care vindeau şi cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele vânzătorilor de porumbei.
  13. Şi le spunea: "Este scris: Casa mea se va numi casă de rugăciune. Voi însă o faceţi peştera tâlharilor".
  14. Atunci orbi şi şchiopi s-au apropiat de el, în templu, iar el i-a vindecat.
  15. Dar arhiereii şi cărturarii, văzând minunile pe care le-a făcut şi pe copiii care strigau în templu: "Osana, Fiului lui David!", au fost cuprinşi de indignare
  16. şi i-au spus: "Auzi ce zic aceştia?" Dar Isus le-a spus: "Da! Nu aţi citit niciodată: Din gura copiilor şi a sugarilor ţi-ai pregătit laudă?"
  17. Şi lăsându-i, a ieşit afară din cetate, spre Betania şi a rămas acolo peste noapte.
  18. Dis-de-dimineaţă, când se întorcea în cetate, îi era foame
  19. şi, văzând un smochin lângă drum, a venit la el, dar negăsind nimic în el, decât frunze, i-a zis: "Să nu mai dai rod în veci!", iar smochinul s-a uscat imediat.
  20. Când au văzut discipolii, au fost cuprinşi de uimire şi spuneau: "Cum de s-a uscat smochinul aşa dintr-o dată?"
  21. Atunci Isus le-a răspuns: "Adevăr vă spun, dacă aţi avea credinţă şi nu v-aţi îndoi, aţi face nu numai ceea ce s-a întâmplat cu smochinul, ci chiar de aţi spune acestui munte: «Ridică-te şi aruncă-te în mare», aşa va fi.
  22. Şi tot ce veţi cere cu credinţă în rugăciune, veţi primi".
  23. După ce a intrat în templu, în timp ce învăţa, s-au apropiat de el arhiereii şi mai-marii poporului şi i-au spus: "Cu ce autoritate faci acestea şi cine ţi-a dat această autoritate?"
  24. Dar Isus le-a răspuns: "Vă voi întreba şi eu un lucru. Dacă îmi veţi răspunde, vă voi spune şi eu cu ce autoritate fac acestea.
  25. Botezul lui Ioan de unde era: din cer sau de la oameni?" Dar ei discutau între ei: "Dacă spunem: «Din cer», ne va zice: «Atunci de ce nu aţi crezut în el?»
  26. Iar dacă spunem: «De la oameni», ne temem de popor pentru că toţi îl consideră pe Ioan ca profet".
  27. Şi i-au răspuns lui Isus: "Nu ştim". Atunci el le-a zis: "Nici eu nu vă spun cu ce autoritate fac acestea.
  28. Ce părere aveţi? Un om avea doi fii. A venit la primul şi i-a zis: «Fiule, du-te azi şi lucrează în vie».
  29. El i-a răspuns: «Nu vreau», dar apoi i-a părut rău şi s-a dus.
  30. A venit apoi la celălalt şi i-a spus la fel, iar el i-a răspuns: «Eu mă duc, Doamne», dar nu s-a dus.
  31. Care dintre aceştia doi a făcut voinţa tatălui?" I-au spus: "Primul". Isus le-a zis: "Adevăr vă spun că vameşii şi desfrânatele merg înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu.
  32. Căci Ioan a venit la voi pe calea dreptăţii, dar nu l-aţi crezut, însă vameşii şi desfrânatele l-au crezut. Voi însă deşi aţi văzut, nici măcar după aceea nu v-aţi convertit şi nu l-aţi crezut.
  33. Ascultaţi o altă parabolă: Era odată un proprietar care a plantat o vie, a înconjurat-o cu un gard, a săpat un teasc şi a construit un turn. Apoi a dat-o în arendă unor viticultori şi a plecat în călătorie.
  34. Când s-a apropiat timpul culesului, i-a trimis pe servitorii săi la viticultori ca să primească roadele sale.
  35. Dar viticultorii, prinzându-i, pe unul l-au bătut, pe altul l-au ucis cu pietre.
  36. A trimis din nou alţi servitori, mai numeroşi decât primii, dar le-au făcut la fel.
  37. În cele din urmă l-a trimis pe fiul său la ei zicându-şi: «Pe fiul meu îl vor respecta».
  38. Însă viticultorii, când l-au văzut pe fiu, au zis între ei: «Acesta este moştenitorul. Haideţi să-l ucidem ca să avem moştenirea lui».
  39. Prinzându-l, l-au scos afară din vie şi l-au ucis.
  40. Aşadar, când va veni stăpânul viei ce le va face acelor viticultori?"
  41. I-au zis: "Pe acei nemernici îi va ucide fără milă, iar via o va da în arendă altor viticultori, care îi vor da roadele la timpul cuvenit".
  42. Isus le-a zis: "N-aţi citit niciodată în Scripturi: Piatra pe care au aruncat-o constructorii, aceasta a devenit piatră unghiulară; Domnul a făcut acest lucru şi este minunat în ochii noştri?
  43. De aceea vă spun: Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi dată unui popor care va aduce roadele cuvenite.
  44. Şi cine va cădea pe această piatră, se va zdrobi, iar peste cine va cădea ea îl va zdrobi".
  45. Arhiereii şi fariseii, auzind parabolele lui, şi-au dat seama că vorbeşte despre ei
  46. şi căutau să-l prindă, dar se temeau de mulţimi pentru că ele îl considerau profet.

  Intrarea lui Isus în Ierusalim
  (Mc 11,1-11; Lc 19,28-38; In 12,12-16)

  Capitolul 21

  1 Când s-au apropiat de Ierusalim şi au ajuns la Betfaghe a, pe Muntele Măslinilor, Isus a trimis doi discipoli 2 spunându-le: "Mergeţi în satul dinaintea voastră şi veţi găsi îndată o măgăriţă b legată şi cu ea un mânz. Dezlegaţi-i şi aduceţi-i la mine. 3 Iar dacă vă va întreba cineva, să spuneţi: «Domnul are nevoie de ei, dar îi va trimite înapoi curând»". 4 Acest lucru s-a făcut ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul care zice:
  5     Spuneţi fiicei Sionului:
      Iată regele tău vine la tine blând,
      aşezat pe o măgăriţă şi pe un mânz,
      puiul unui animal de povară
   c.
  6 Discipolii s-au dus şi au făcut după cum le-a poruncit Isus. 7 Au adus măgăriţa şi mânzul, au aşternut hainele pe ei, iar el s-a aşezat deasupra. 8 Atunci mulţimea numeroasă şi-a întins hainele pe drum; alţii tăiau ramuri din copaci şi le aşterneau pe drum. 9 Mulţimile care mergeau înaintea lui şi cele care îl urmau strigau:
      "Osana! d Fiul lui David!
      Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului!
      Osana
  în înaltul cerurilor!"
  10 Când a intrat el în Ierusalim, toată cetatea s-a tulburat şi spunea: "Cine este acesta?" 11 Iar mulţimile spuneau: "Acesta este profetul Isus din Nazaretul Galileii".

  Alungarea vânzătorilor din templu
  (Mc 11,15-18; Lc 19,45-48; In 2,13-22)
      12 Apoi Isus a intrat în templu e şi a început să-i alunge pe toţi cei care vindeau şi cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele vânzătorilor de porumbei. 13 Şi le spunea: "Este scris:
      Casa mea se va numi casă de rugăciune.
      Voi însă o faceţi peştera tâlharilor".
       14 Atunci orbi şi şchiopi s-au apropiat de el, în templu, iar el i-a vindecat. 15 Dar arhiereii şi cărturarii, văzând minunile pe care le-a făcut şi pe copiii care strigau în templu: "Osana, Fiului lui David!", au fost cuprinşi de indignare 16 şi i-au spus: "Auzi ce zic aceştia?" Dar Isus le-a spus: "Da! Nu aţi citit niciodată: Din gura copiilor şi a sugarilor ţi-ai pregătit laudă?" 17 Şi lăsându-i, a ieşit afară din cetate, spre Betania f şi a rămas acolo peste noapte.

  Smochinul blestemat
  (Mc 11,12-14.20-24)
      18 Dis-de-dimineaţă, când se întorcea în cetate, îi era foame 19 şi, văzând un smochin lângă drum, a venit la el, dar negăsind nimic în el, decât frunze, i-a zis: "Să nu mai dai rod în veci!", iar smochinul s-a uscat imediat. 20 Când au văzut discipolii, au fost cuprinşi de uimire şi spuneau: "Cum de s-a uscat smochinul aşa dintr-o dată?" 21 Atunci Isus le-a răspuns: "Adevăr vă spun, dacă aţi avea credinţă şi nu v-aţi îndoi, aţi face nu numai ceea ce s-a întâmplat cu smochinul, ci chiar de aţi spune acestui munte: «Ridică-te şi aruncă-te în mare», aşa va fi. 22 Şi tot ce veţi cere cu credinţă în rugăciune, veţi primi".

  Autoritatea lui Isus
  (Mc 11,27-33; Lc 20,1-8)
      23 După ce a intrat în templu, în timp ce învăţa, s-au apropiat de el arhiereii şi mai-marii poporului şi i-au spus: "Cu ce autoritate faci acestea şi cine ţi-a dat această autoritate?" 24 Dar Isus le-a răspuns: "Vă voi întreba şi eu un lucru. Dacă îmi veţi răspunde, vă voi spune şi eu cu ce autoritate fac acestea. 25 Botezul lui Ioan de unde era: din cer sau de la oameni?" Dar ei discutau între ei: "Dacă spunem: «Din cer», ne va zice: «Atunci de ce nu aţi crezut în el?» 26 Iar dacă spunem: «De la oameni», ne temem de popor pentru că toţi îl consideră pe Ioan ca profet". 27 Şi i-au răspuns lui Isus: "Nu ştim". Atunci el le-a zis: "Nici eu nu vă spun cu ce autoritate fac acestea.

  Parabola celor doi fii

      28 Ce părere aveţi? Un om avea doi fii. A venit la primul şi i-a zis: «Fiule, du-te azi şi lucrează în vie». 29  g El i-a răspuns: «Nu vreau», dar apoi i-a părut rău şi s-a dus. 30 A venit apoi la celălalt şi i-a spus la fel, iar el i-a răspuns: «Eu mă duc, Doamne», dar nu s-a dus. 31 Care dintre aceştia doi a făcut voinţa tatălui?" I-au spus: "Primul". Isus le-a zis: "Adevăr vă spun că vameşii şi desfrânatele merg înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu. 32 Căci Ioan a venit la voi pe calea dreptăţii, dar nu l-aţi crezut, însă vameşii şi desfrânatele l-au crezut. Voi însă deşi aţi văzut, nici măcar după aceea nu v-aţi convertit şi nu l-aţi crezut.

  Parabola viticultorilor ucigaşi
  (Mc 12,1-12; Lc 20,9-19)
      33 Ascultaţi o altă parabolă: Era odată un proprietar care a plantat o vie, a înconjurat-o cu un gard, a săpat un teasc şi a construit un turn. Apoi a dat-o în arendă unor viticultori şi a plecat în călătorie. 34 Când s-a apropiat timpul culesului h, i-a trimis pe servitorii săi la viticultori ca să primească roadele sale. 35 Dar viticultorii, prinzându-i, pe unul l-au bătut, pe altul l-au ucis cu pietre. 36 A trimis din nou alţi servitori, mai numeroşi decât primii, dar le-au făcut la fel. 37 În cele din urmă l-a trimis pe fiul său la ei zicându-şi: «Pe fiul meu îl vor respecta». 38 Însă viticultorii, când l-au văzut pe fiu, au zis între ei: «Acesta este moştenitorul. Haideţi să-l ucidem ca să avem moştenirea lui». 39 Prinzându-l, l-au scos afară din vie şi l-au ucis. 40 Aşadar, când va veni stăpânul viei ce le va face acelor viticultori?" 41 I-au zis: "Pe acei nemernici îi va ucide fără milă, iar via o va da în arendă altor viticultori, care îi vor da roadele la timpul cuvenit".
       42 Isus le-a zis: "N-aţi citit niciodată în Scripturi:
      Piatra pe care au aruncat-o constructorii,
      aceasta a devenit piatră unghiulară
  ; i
      Domnul a făcut acest lucru
      şi este minunat în ochii noştri
  ?
  43 De aceea vă spun: Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi dată unui popor care va aduce roadele cuvenite j. 44  k Şi cine va cădea pe această piatră, se va zdrobi, iar peste cine va cădea ea îl va zdrobi".
       45 Arhiereii şi fariseii, auzind parabolele lui, şi-au dat seama că vorbeşte despre ei 46 şi căutau să-l prindă, dar se temeau de mulţimi pentru că ele îl considerau profet.

   

  Note de subsol


  a Betfaghe (aram.) = casa smochinelor necoapte. Este un sat aşezat pe partea orientală a Muntelui Măslinilor. Actualmente se numeşte Keh-et-Tur.
  b Măgăriţa era în VT (Jud 5,10) animalul de călărie folosit de conducători în timp de pace. Pentru războaie foloseau caii. În continuarea textului din Zaharia, pe care-l citează Matei, profetul anunţă timpul mesianic când Dumnezeu va distruge carele de război ale lui Efraim şi caii Ierusalimului. Aclamaţia: "Osana Fiului lui David" şi gestul intrării în Ierusalim pe o măgăriţă înseamnă că Isus este mesia şi rege.
  c Lit.: puiul celui de sub jug.
  d Osana este transcrierea cuvântului ebraic hoshia-na care literar înseamnă "ajută-mă, te rog", "salvează-mă", "mântuieşte-mă". Iniţial era un strigăt de implorare, dar cu timpul a devenit o expresie de bucurie şi aşteptare mesianică.
  e Multe manuscrise adaugă: lui Dumnezeu.
  f Lit.: Beth-hini = casa curmalelor sau Bet`anyya = casa lui Anania (casa tristeţii). Este numele unui sat aşezat pe partea orientală a Muntelui Măslinilor, la 3 km de Ierusalim pe vechiul drum spre Ierihon. Este satul lui Lazăr şi al surorilor lui: Marta şi Maria.
  g Există două variante textuale pentru v. 29-31. Cea din textul de mai sus este cea mai bine atestată. A doua variantă este: "El i-a răspuns: «Eu mă duc, Doamne», dar nu s-a dus. A venit apoi la cel de-al doilea şi i-a spus la fel. El i-a răspuns: «Nu vreau!», dar apoi i-a părut rău şi s-a dus. Care dintre cei doi a făcut voinţa tatălui?" I-au spus: "Ultimul".
  h Lit.: roadelor.
  i Lit.: capul unghiului. Expresia luată din Ps 118,22 se referă la o piatră de dimensiuni mari folosită la colţul unui zid pentru a susţine greutatea şi a asigura unitatea a doi pereţi. În viziunea VT, stânca Sionului, pe care a fost construit templul, a început să fie considerată piatra unghiulară a tuturor popoarelor şi apoi a întregului cosmos. Simbolic, această piatră a fost identificată cu Iahve, apoi cu Israel, iar în perspectiva mesianică cu Mesia. Aici Isus însuşi se identifică cu piatra unghiulară.
  j Lit.: care face roadele ei.
  k În multe manuscrise lipseşte v. 44.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro