1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 21

  1. Ascultaţi o altă parabolă: Era odată un proprietar care a plantat o vie, a înconjurat-o cu un gard, a săpat un teasc şi a construit un turn. Apoi a dat-o în arendă unor viticultori şi a plecat în călătorie.
  1. Când s-a apropiat timpul culesului, i-a trimis pe servitorii săi la viticultori ca să primească roadele sale.
  1. Dar viticultorii, prinzându-i, pe unul l-au bătut, pe altul l-au ucis cu pietre.
  1. A trimis din nou alţi servitori, mai numeroşi decât primii, dar le-au făcut la fel.
  1. În cele din urmă l-a trimis pe fiul său la ei zicându-şi: «Pe fiul meu îl vor respecta».
  1. Însă viticultorii, când l-au văzut pe fiu, au zis între ei: «Acesta este moştenitorul. Haideţi să-l ucidem ca să avem moştenirea lui».
  1. Prinzându-l, l-au scos afară din vie şi l-au ucis.
  1. Aşadar, când va veni stăpânul viei ce le va face acelor viticultori?"
  1. I-au zis: "Pe acei nemernici îi va ucide fără milă, iar via o va da în arendă altor viticultori, care îi vor da roadele la timpul cuvenit".
  1. Isus le-a zis: "N-aţi citit niciodată în Scripturi: Piatra pe care au aruncat-o constructorii, aceasta a devenit piatră unghiulară; Domnul a făcut acest lucru şi este minunat în ochii noştri?
  1. De aceea vă spun: Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi dată unui popor care va aduce roadele cuvenite.
  1. Arhiereii şi fariseii, auzind parabolele lui, şi-au dat seama că vorbeşte despre ei
  1. şi căutau să-l prindă, dar se temeau de mulţimi pentru că ele îl considerau profet.

Intrarea lui Isus în Ierusalim
(Mc 11,1-11; Lc 19,28-38; In 12,12-16)

Capitolul 21Parabola viticultorilor ucigaşi
(Mc 12,1-12; Lc 20,9-19)
    33 Ascultaţi o altă parabolă: Era odată un proprietar care a plantat o vie, a înconjurat-o cu un gard, a săpat un teasc şi a construit un turn. Apoi a dat-o în arendă unor viticultori şi a plecat în călătorie. 34 Când s-a apropiat timpul culesului h, i-a trimis pe servitorii săi la viticultori ca să primească roadele sale. 35 Dar viticultorii, prinzându-i, pe unul l-au bătut, pe altul l-au ucis cu pietre. 36 A trimis din nou alţi servitori, mai numeroşi decât primii, dar le-au făcut la fel. 37 În cele din urmă l-a trimis pe fiul său la ei zicându-şi: «Pe fiul meu îl vor respecta». 38 Însă viticultorii, când l-au văzut pe fiu, au zis între ei: «Acesta este moştenitorul. Haideţi să-l ucidem ca să avem moştenirea lui». 39 Prinzându-l, l-au scos afară din vie şi l-au ucis. 40 Aşadar, când va veni stăpânul viei ce le va face acelor viticultori?" 41 I-au zis: "Pe acei nemernici îi va ucide fără milă, iar via o va da în arendă altor viticultori, care îi vor da roadele la timpul cuvenit".
     42 Isus le-a zis: "N-aţi citit niciodată în Scripturi:
    Piatra pe care au aruncat-o constructorii,
    aceasta a devenit piatră unghiulară
; i
    Domnul a făcut acest lucru
    şi este minunat în ochii noştri
?
43 De aceea vă spun: Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi dată unui popor care va aduce roadele cuvenite j. 45 Arhiereii şi fariseii, auzind parabolele lui, şi-au dat seama că vorbeşte despre ei 46 şi căutau să-l prindă, dar se temeau de mulţimi pentru că ele îl considerau profet.

 

Note de subsol


h Lit.: roadelor.
i Lit.: capul unghiului. Expresia luată din Ps 118,22 se referă la o piatră de dimensiuni mari folosită la colţul unui zid pentru a susţine greutatea şi a asigura unitatea a doi pereţi. În viziunea VT, stânca Sionului, pe care a fost construit templul, a început să fie considerată piatra unghiulară a tuturor popoarelor şi apoi a întregului cosmos. Simbolic, această piatră a fost identificată cu Iahve, apoi cu Israel, iar în perspectiva mesianică cu Mesia. Aici Isus însuşi se identifică cu piatra unghiulară.
j Lit.: care face roadele ei.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro