1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 22

  1. Isus a început din nou să le vorbească în parabole:
  1. "Împărăţia cerurilor este asemenea unui rege care a făcut nuntă pentru fiul său.
  1. Şi i-a trimis pe servitorii lui să-i cheme pe cei invitaţi la nuntă. Însă ei nu au voit să vină.
  1. A trimis din nou alţi servitori zicându-le: «Spuneţi celor invitaţi: Iată am pregătit ospăţul; taurii mei şi animalele îngrăşate sunt tăiate şi toate sunt gata. Veniţi la nuntă!»
  1. Dar ei nu au luat în seamă şi s-au dus: care la ogorul său, care la negustoria lui;
  1. iar ceilalţi i-au prins pe servitorii lui, i-au batjocorit şi i-au ucis.
  1. Atunci regele a fost cuprins de mânie şi, trimiţând armatele sale, i-a ucis pe criminalii aceia, iar cetatea lor a incendiat-o.
  1. Apoi a spus servitorilor săi: «Nunta este pregătită, dar cei chemaţi nu au fost vrednici.
  1. Mergeţi, aşadar, la intersecţiile drumurilor şi oricâţi veţi găsi, chemaţi-i la nuntă».
  1. Servitorii aceia au ieşit pe drumuri şi i-au adunat pe toţi pe care i-au găsit, răi şi buni, şi sala de nuntă s-a umplut.
  1. Când a intrat regele ca să-i vadă pe cei invitaţi, a zărit acolo un om care nu era îmbrăcat cu haina de nuntă,
  1. şi i-a spus: «Prietene, cum ai intrat aici fără haina de nuntă?» El a amuţit.
  1. Atunci regele a zis slujitorilor: «Legaţi-i picioarele şi mâinile şi aruncaţi-l afară în întuneric: acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor.
  1. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi»".

Parabola invitaţilor la nuntă
(Lc 14,15-24)

Capitolul 22

1 Isus a început din nou să le vorbească în parabole: 2 "Împărăţia cerurilor este asemenea unui rege care a făcut nuntă pentru fiul său. 3 Şi i-a trimis pe servitorii lui să-i cheme pe cei invitaţi la nuntă. Însă ei nu au voit să vină. 4 A trimis din nou alţi servitori zicându-le: «Spuneţi celor invitaţi: Iată am pregătit ospăţul; taurii mei şi animalele îngrăşate sunt tăiate şi toate sunt gata. Veniţi la nuntă!» 5 Dar ei nu au luat în seamă şi s-au dus: care la ogorul său, care la negustoria lui; 6 iar ceilalţi i-au prins pe servitorii lui, i-au batjocorit şi i-au ucis. 7 Atunci regele a fost cuprins de mânie şi, trimiţând armatele sale, i-a ucis pe criminalii aceia, iar cetatea lor a incendiat-o. 8 Apoi a spus servitorilor săi: «Nunta este pregătită, dar cei chemaţi nu au fost vrednici. 9 Mergeţi, aşadar, la intersecţiile drumurilor şi oricâţi veţi găsi, chemaţi-i la nuntă». 10 Servitorii aceia au ieşit pe drumuri şi i-au adunat pe toţi pe care i-au găsit, răi şi buni a, şi sala de nuntă s-a umplut.
     11 Când a intrat regele ca să-i vadă pe cei invitaţi, a zărit acolo un om care nu era îmbrăcat cu haina de nuntă b, 12 şi i-a spus: «Prietene, cum ai intrat aici fără haina de nuntă?» El a amuţit. 13 Atunci regele a zis slujitorilor: «Legaţi-i picioarele şi mâinile şi aruncaţi-l afară în întuneric: acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor. 14 Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi»".

 

Note de subsol


a Răi şi buni - un mod caracteristic oriental pentru a exprima totalitatea (Gen 2,17).
b În tradiţia biblică, haina indică rolul, demnitatea. În sens metaforic, haina reprezintă calităţile spirituale. Deşi sunt invitaţi buni şi răi, înainte de a începe sărbătoarea propriu-zisă, cei care nu întrunesc condiţiile de participare la bucuria şi comuniunea salvifică definitivă, sunt condamnaţi la întunericul de afară unde se aude strigătul disperat al celor care au pierdut ocazia excepţională a unei fericiri veşnice. Parabola este un serios avertisment al lui Isus pentru acei evrei care îşi făceau iluzii că simpla apartenenţă la poporul ales le conferă direct dreptul de a participa la sărbătoarea celor mântuiţi.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro