1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 23

  1. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor ipocriţi! Voi închideţi împărăţia cerurilor înaintea oamenilor: nici voi nu intraţi şi nici pe cei care ar voi să intre nu-i lăsaţi să intre.
  1. .
  1. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor ipocriţi! Voi străbateţi marea şi uscatul ca să faceţi măcar un prozelit şi când l-aţi găsit, îl sortiţi iadului, de două ori mai mult ca voi.
  1. Vai vouă, călăuze oarbe care ziceţi: «Dacă cineva jură pe templu, nu-i nimic; dar dacă cineva jură pe aurul templului este obligat».
  1. Proşti şi orbi! Ce este mai mare: aurul sau templul care sfinţeşte aurul?
  1. Şi: «Dacă cineva jură pe altar, nu-i nimic; dar dacă cineva jură pe darul de pe el, este obligat».
  1. Orbilor! Ce este mai mare: darul sau altarul care sfinţeşte darul?
  1. Aşadar, cine jură pe altar jură pe el şi pe tot ce se află pe el.
  1. Iar cine jură pe templu, jură pe el şi pe cel care locuieşte în el.
  1. Şi cine jură pe cer, jură pe tronul lui Dumnezeu şi pe cel care şade pe el.

Denunţarea fariseilor şi cărturarilor
(Mc 12,38-40; Lc 11,37-52)

Capitolul 23

13 Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor ipocriţi! Voi închideţi împărăţia cerurilor înaintea oamenilor: nici voi nu intraţi şi nici pe cei care ar voi să intre nu-i lăsaţi să intre. 14  f.
     15 Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor ipocriţi! Voi străbateţi marea şi uscatul ca să faceţi măcar un prozelit şi când l-aţi găsit, îl sortiţi iadului g, de două ori mai mult ca voi.
     16 Vai vouă, călăuze oarbe care ziceţi: «Dacă cineva jură pe templu, nu-i nimic; dar dacă cineva jură pe aurul templului este obligat». 17 Proşti şi orbi! Ce este mai mare: aurul sau templul care sfinţeşte aurul? 18 Şi: «Dacă cineva jură pe altar, nu-i nimic; dar dacă cineva jură pe darul de pe el, este obligat». 19 Orbilor! h Ce este mai mare: darul sau altarul care sfinţeşte darul? 20 Aşadar, cine jură pe altar jură pe el şi pe tot ce se află pe el. 21 Iar cine jură pe templu, jură pe el şi pe cel care locuieşte în el. 22 Şi cine jură pe cer, jură pe tronul lui Dumnezeu şi pe cel care şade pe el.
    

 

Note de subsol


f Puţine manuscrise au v. 14: Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor ipocriţi. Voi mâncaţi casele văduvelor şi vă rugaţi îndelung cu prefăcătorie. Pentru aceasta veţi primi o condamnare mai aspră. Textul este luat probabil din Mc 12,40 şi Lc 20,47.
g Lit.: când a devenit, îl faceţi fiu al Gheenei.
h Unele manuscrise importante au: proşti şi orbi, probabil pentru a păstra paralelismul cu v. 17.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro