1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 24

  1. Isus ieșise din templu și pleca. Atunci s-au apropiat discipolii de el și i-au arătat construcțiile templului.
  2. Dar el le-a zis: "Nu vedeți toate acestea? Adevăr vă spun, nu va rămâne piatră peste piatră care nu va fi dărâmată".
  3. Pe când ședea pe Muntele Măslinilor, au venit la el discipolii și i-au zis aparte: "Spune-ne, când se vor întâmpla toate acestea și care este semnul venirii tale și al sfârșitului lumii?"
  4. Isus le-a răspuns: "Aveți grijă să nu vă înșele cineva.
  5. Căci mulți vor veni în numele meu spunând: «Eu sunt Cristosul» și-i vor înșela pe mulți.
  6. Atunci veți auzi vorbindu-se despre războaie și zvonuri de războaie. Nu vă înspăimântați, căci trebuie să aibă loc toate, dar nu este încă sfârșitul.
  7. Se va ridica un popor împotriva altui popor și un imperiu împotriva altui imperiu și va fi foamete și cutremure în diferite locuri.
  8. Dar toate acestea sunt începutul durerilor.
  9. Atunci vă vor da la tortură și vă vor ucide; veți fi urâți de toate națiunile, din cauza numelui meu.
  10. Atunci mulți se vor scandaliza, se vor trăda unii pe alții și se vor urî între ei.
  11. Mulți profeți falși se vor ridica și vor înșela pe mulți.
  12. Din cauza înmulțirii fărădelegii, dragostea multora se va răci.
  13. Însă cine va rămâne statornic până la sfârșit, acela va fi mântuit.
  14. Și această evanghelie a împărăției va fi predicată în toată lumea, ca mărturie pentru toate națiunile. Atunci va veni sfârșitul.
  15. Așadar, când veți vedea urâciunea pustiirii, de care vorbește profetul Daniel, stând în locul sfânt - cel care citește să înțeleagă -
  16. atunci, cei care sunt în Iudeea să fugă în munți;
  17. cel care se află pe terasa casei să nu coboare ca să ia ceva din casă,
  18. iar cel care este pe câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina.
  19. Vai celor însărcinate și celor care alăptează în zilele acelea!
  20. Rugați-vă ca să nu se întâmple iarna sau în zi de sâmbătă.
  21. Atunci va fi o nenorocire atât de mare cum nu a fost de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi.
  22. Și dacă n-ar fi scurtate zilele acelea, nici un om nu s-ar fi salvat; însă de dragul celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate.
  23. Atunci, dacă vă va spune cineva: «Iată, aici este Cristos!» sau «Acolo», să nu credeți,
  24. căci se vor ridica cristoși falși și profeți falși și vor face semne mari și lucruri minunate pentru a-i înșela, dacă se poate, și pe cei aleși.
  25. Iată, v-am spus dinainte.
  26. Deci dacă vă vor spune: «Iată, este în pustiu!» să nu vă duceți; «în camerele de taină», să nu credeți.
  27. Căci așa cum fulgerul apare la răsărit și luminează până la apus, tot la fel va fi venirea Fiului Omului.
  28. Unde va fi cadavrul, acolo se vor aduna vulturii.
  29. Îndată, după nenorocirea din zilele acelea, soarele se va întuneca, iar luna nu-și va mai da lumina, stelele vor cădea de pe cer, iar puterile cerului se vor zgudui.
  30. Atunci se va arăta semnul Fiului Omului în cer; și tot atunci își vor bate pieptul toate triburile pământului și îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și mare glorie.
  31. Și îi va trimite pe îngerii săi cu sunet puternic de trâmbiță și-i vor aduna pe toți aleșii săi din cele patru vânturi, de la un capăt la altul al cerurilor.
  32. Învățați de la smochin parabola: când mlădița devine deja fragedă și dau frunzele, știți că vara este aproape.
  33. La fel și voi, când veți vedea toate acestea, să știți că este aproape, la ușă.
  34. Adevăr vă spun că nu va trece această generație până nu se vor împlini toate acestea.
  35. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece.
  36. Despre ziua și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci doar Tatăl.
  37. Cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi venirea Fiului Omului:
  38. căci cum era în zilele dinaintea potopului când oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua în care Noe a intrat în arcă
  39. și nu și-au dat seama până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și venirea Fiului Omului.
  40. Atunci vor fi doi pe câmp: unul va fi luat, iar celălalt va fi lăsat;
  41. două vor măcina la moară: una va fi luată, iar cealaltă lăsată.
  42. Vegheați, așadar, căci nu știți în ce zi vine stăpânul vostru.
  43. Dar aceasta s-o știți: dacă ar ști stăpânul casei la ce oră vine hoțul, ar veghea și nu ar lăsa să i se spargă casa.
  44. De aceea fiți și voi gata, pentru că Fiul Omului vine în ceasul la care nu vă gândiți.
  45. Oare cine este servitorul credincios și înțelept pe care stăpânul îl pune peste cei din casa lui ca să le dea hrană la timpul potrivit?
  46. Fericit este servitorul acela pe care stăpânul său îl va găsi astfel atunci când se va întoarce!
  47. Adevăr vă spun că îl va pune peste toate bunurile sale.
  48. Dar dacă acel servitor spune în inima lui: «Stăpânul meu întârzie»
  49. și începe să-i lovească pe cei care sunt servitori împreună cu el, să mănânce și să bea cu bețivii,
  50. stăpânul acelui servitor va veni în ziua în care nu se așteaptă și la ora pe care n-o știe,
  51. îl va pedepsi aspru și îi va face parte cu cei ipocriți. Acolo va fi plânset și scrâșnirea dinților.

  X. DISCURSUL ESCATOLOGIC

  Anunțarea distrugerii templului
  (Mc 13,1-2; Lc 21,5-6)

  Capitolul 24

  1 Isus ieșise din templu și pleca. Atunci s-au apropiat discipolii de el și i-au arătat construcțiile templului. 2 Dar el le-a zis: "Nu vedeți toate acestea? Adevăr vă spun, nu va rămâne piatră peste piatră care nu va fi dărâmată".

  Începutul durerilor și persecuțiilor
  (Mt 10,17-22; Mc 13,3-13; Lc 21,7-19)
      3 Pe când ședea pe Muntele Măslinilor, au venit la el discipolii și i-au zis aparte: "Spune-ne, când se vor întâmpla toate acestea și care este semnul venirii tale și al sfârșitului lumii?" 4 Isus le-a răspuns: "Aveți grijă să nu vă înșele cineva. 5 Căci mulți vor veni în numele meu spunând: «Eu sunt Cristosul» și-i vor înșela pe mulți. 6 Atunci veți auzi vorbindu-se despre războaie și zvonuri de războaie. Nu vă înspăimântați, căci trebuie să aibă loc toate, dar nu este încă sfârșitul. 7 Se va ridica un popor împotriva altui popor și un imperiu împotriva altui imperiu și va fi foamete și cutremure în diferite locuri. 8 Dar toate acestea sunt începutul durerilor.
       9 Atunci vă vor da la tortură și vă vor ucide; veți fi urâți de toate națiunile, din cauza numelui meu. 10 Atunci mulți se vor scandaliza, se vor trăda unii pe alții și se vor urî între ei. 11 Mulți profeți falși se vor ridica și vor înșela pe mulți. 12 Din cauza înmulțirii fărădelegii, dragostea multora se va răci. 13 Însă cine va rămâne statornic până la sfârșit, acela va fi mântuit.
       14 Și această evanghelie a împărăției va fi predicată în toată lumea, ca mărturie pentru toate națiunile. Atunci va veni sfârșitul.

  Devastarea Ierusalimului
  (Mc 13,14-23; Lc 21,20-24)
      15 Așadar, când veți vedea urâciunea pustiirii a, de care vorbește profetul Daniel, stând în locul sfânt - cel care citește să înțeleagă - 16 atunci, cei care sunt în Iudeea să fugă în munți; 17 cel care se află pe terasa casei să nu coboare ca să ia ceva din casă, 18 iar cel care este pe câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina.
       19 Vai celor însărcinate și celor care alăptează în zilele acelea! 20 Rugați-vă ca să nu se întâmple iarna sau în zi de sâmbătă. 21 Atunci va fi o nenorocire atât de mare cum nu a fost de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. 22 Și dacă n-ar fi scurtate zilele acelea, nici un om nu s-ar fi salvat; însă de dragul celor aleși b, zilele acelea vor fi scurtate.
       23 Atunci, dacă vă va spune cineva: «Iată, aici este Cristos!» sau «Acolo», să nu credeți, 24 căci se vor ridica cristoși falși și profeți falși și vor face semne mari și lucruri minunate pentru a-i înșela, dacă se poate, și pe cei aleși. 25 Iată, v-am spus dinainte.
       26 Deci dacă vă vor spune: «Iată, este în pustiu!» să nu vă duceți; «în camerele de taină», să nu credeți. 27 Căci așa cum fulgerul apare la răsărit și luminează până la apus, tot la fel va fi venirea Fiului Omului. 28 Unde va fi cadavrul, acolo se vor aduna vulturii.

  Venirea Fiului Omului
  (Mc 13,24-27; Lc 21,25-28)
  29
      Îndată, după nenorocirea din zilele acelea,
      soarele se va întuneca,
      iar luna nu-și va mai da lumina,
      stelele vor cădea de pe cer,
      iar puterile cerului se vor zgudui.
  30 Atunci se va arăta semnul Fiului Omului în cer; și tot atunci își vor bate pieptul toate triburile pământului și îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și mare glorie. 31 Și îi va trimite pe îngerii săi cu sunet puternic de trâmbiță c și-i vor aduna pe toți aleșii săi din cele patru vânturi, de la un capăt la altul al cerurilor.

  Parabola smochinului
  (Mc 13,28-31; Lc 21,29-33)
      32 Învățați de la smochin parabola: când mlădița devine deja fragedă și dau frunzele, știți că vara este aproape. 33 La fel și voi, când veți vedea toate acestea, să știți că este aproape, la ușă. 34 Adevăr vă spun că nu va trece această generație până nu se vor împlini toate acestea. 35 Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece.

  Îndemn la vigilență
  (Mc 13,32-37; Lc 17,26-30.34-36)
      36 Despre ziua și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul d, ci doar Tatăl. 37 Cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi venirea Fiului Omului: 38 căci cum era în zilele dinaintea potopului când oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua în care Noe a intrat în arcă 39 și nu și-au dat seama până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și venirea Fiului Omului. 40 Atunci vor fi doi pe câmp: unul va fi luat, iar celălalt va fi lăsat; 41 două vor măcina la moară: una va fi luată, iar cealaltă lăsată.
       42 Vegheați, așadar, căci nu știți în ce zi vine stăpânul vostru. 43 Dar aceasta s-o știți: dacă ar ști stăpânul casei la ce oră vine hoțul, ar veghea și nu ar lăsa să i se spargă casa. 44 De aceea fiți și voi gata, pentru că Fiul Omului vine în ceasul la care nu vă gândiți.

  Parabola servitorului credincios
  (Lc 12,41-48)
      45 Oare cine este servitorul credincios și înțelept pe care stăpânul îl pune peste cei din casa lui ca să le dea hrană la timpul potrivit? 46 Fericit este servitorul acela pe care stăpânul său îl va găsi astfel atunci când se va întoarce! 47 Adevăr vă spun că îl va pune peste toate bunurile sale. 48 Dar dacă acel servitor spune în inima lui: «Stăpânul meu întârzie» 49 și începe să-i lovească pe cei care sunt servitori împreună cu el, să mănânce și să bea cu bețivii, 50 stăpânul acelui servitor va veni în ziua în care nu se așteaptă și la ora pe care n-o știe, 51 îl va pedepsi aspru e și îi va face parte cu cei ipocriți. Acolo va fi plânset și scrâșnirea dinților.

   

  Note de subsol


  a Lit.: profanarea devastatoare. Prin această expresie, profetul Daniel se referă la gestul sacrileg al lui Antioh al IV-lea Epifanul care în 167 î.C. a ridicat statuia lui Zeus din Olimp pe altarul de jertfă din templul din Ierusalim (cf. 1Mac 1,54; 2Mac 6,2). Acest fapt a devenit prototipul oricărei profanări a templului din Ierusalim.
  b Se reia ideea mesianică de speranţă a "restului sfânt" prin care devine posibilă salvarea celorlalţi.
  c Unele manuscrise au: cu trâmbiţă mare, iar altele: cu trâmbiţă şi cu sunet.
  d Multe manuscrise omit: nici Fiul. Arianii (în sec. al IV-lea) au interpretat "nici Fiul" ca un argument că Isus este numai om, nu şi Dumnezeu. Dar această expresie se aseamănă cu Mt 22,23 şi arată că nu este misiunea lui Isus să determine sfârşitul lumii şi să predestineze locuri în cer. Dumnezeu este stăpânul absolut al istoriei. Oamenii nu pot nici prevedea, nici controla desfăşurarea istoriei. De aceea este absurdă pretenţia unora de a cunoaşte data sfârşitului lumii.
  e Lit.: îl va tăia în două.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro