1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 24

  1. Isus ieşise din templu şi pleca. Atunci s-au apropiat discipolii de el şi i-au arătat construcţiile templului.
  2. Dar el le-a zis: "Nu vedeţi toate acestea? Adevăr vă spun, nu va rămâne piatră peste piatră care nu va fi dărâmată".
  3. Pe când şedea pe Muntele Măslinilor, au venit la el discipolii şi i-au zis aparte: "Spune-ne, când se vor întâmpla toate acestea şi care este semnul venirii tale şi al sfârşitului lumii?"
  4. Isus le-a răspuns: "Aveţi grijă să nu vă înşele cineva.
  5. Căci mulţi vor veni în numele meu spunând: «Eu sunt Cristosul» şi-i vor înşela pe mulţi.
  6. Atunci veţi auzi vorbindu-se despre războaie şi zvonuri de războaie. Nu vă înspăimântaţi, căci trebuie să aibă loc toate, dar nu este încă sfârşitul.
  7. Se va ridica un popor împotriva altui popor şi un imperiu împotriva altui imperiu şi va fi foamete şi cutremure în diferite locuri.
  8. Dar toate acestea sunt începutul durerilor.
  9. Atunci vă vor da la tortură şi vă vor ucide; veţi fi urâţi de toate naţiunile, din cauza numelui meu.
  10. Atunci mulţi se vor scandaliza, se vor trăda unii pe alţii şi se vor urî între ei.
  11. Mulţi profeţi falşi se vor ridica şi vor înşela pe mulţi.
  12. Din cauza înmulţirii fărădelegii, dragostea multora se va răci.
  13. Însă cine va rămâne statornic până la sfârşit, acela va fi mântuit.
  14. Şi această evanghelie a împărăţiei va fi predicată în toată lumea, ca mărturie pentru toate naţiunile. Atunci va veni sfârşitul.
  15. Aşadar, când veţi vedea urâciunea pustiirii, de care vorbeşte profetul Daniel, stând în locul sfânt - cel care citeşte să înţeleagă -
  16. atunci, cei care sunt în Iudeea să fugă în munţi;
  17. cel care se află pe terasa casei să nu coboare ca să ia ceva din casă,
  18. iar cel care este pe câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-şi ia haina.
  19. Vai celor însărcinate şi celor care alăptează în zilele acelea!
  20. Rugaţi-vă ca să nu se întâmple iarna sau în zi de sâmbătă.
  21. Atunci va fi o nenorocire atât de mare cum nu a fost de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi.
  22. Şi dacă n-ar fi scurtate zilele acelea, nici un om nu s-ar fi salvat; însă de dragul celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate.
  23. Atunci, dacă vă va spune cineva: «Iată, aici este Cristos!» sau «Acolo», să nu credeţi,
  24. căci se vor ridica cristoşi falşi şi profeţi falşi şi vor face semne mari şi lucruri minunate pentru a-i înşela, dacă se poate, şi pe cei aleşi.
  25. Iată, v-am spus dinainte.
  26. Deci dacă vă vor spune: «Iată, este în pustiu!» să nu vă duceţi; «în camerele de taină», să nu credeţi.
  27. Căci aşa cum fulgerul apare la răsărit şi luminează până la apus, tot la fel va fi venirea Fiului Omului.
  28. Unde va fi cadavrul, acolo se vor aduna vulturii.
  29. Îndată, după nenorocirea din zilele acelea, soarele se va întuneca, iar luna nu-şi va mai da lumina, stelele vor cădea de pe cer, iar puterile cerului se vor zgudui.
  30. Atunci se va arăta semnul Fiului Omului în cer; şi tot atunci îşi vor bate pieptul toate triburile pământului şi îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere şi mare glorie.
  31. Şi îi va trimite pe îngerii săi cu sunet puternic de trâmbiţă şi-i vor aduna pe toţi aleşii săi din cele patru vânturi, de la un capăt la altul al cerurilor.
  32. Învăţaţi de la smochin parabola: când mlădiţa devine deja fragedă şi dau frunzele, ştiţi că vara este aproape.
  33. La fel şi voi, când veţi vedea toate acestea, să ştiţi că este aproape, la uşă.
  34. Adevăr vă spun că nu va trece această generaţie până nu se vor împlini toate acestea.
  35. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece.
  36. Despre ziua şi ceasul acela nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci doar Tatăl.
  37. Cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi venirea Fiului Omului:
  38. căci cum era în zilele dinaintea potopului când oamenii mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua în care Noe a intrat în arcă
  39. şi nu şi-au dat seama până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului.
  40. Atunci vor fi doi pe câmp: unul va fi luat, iar celălalt va fi lăsat;
  41. două vor măcina la moară: una va fi luată, iar cealaltă lăsată.
  42. Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi în ce zi vine stăpânul vostru.
  43. Dar aceasta s-o ştiţi: dacă ar şti stăpânul casei la ce oră vine hoţul, ar veghea şi nu ar lăsa să i se spargă casa.
  44. De aceea fiţi şi voi gata, pentru că Fiul Omului vine în ceasul la care nu vă gândiţi.
  45. Oare cine este servitorul credincios şi înţelept pe care stăpânul îl pune peste cei din casa lui ca să le dea hrană la timpul potrivit?
  46. Fericit este servitorul acela pe care stăpânul său îl va găsi astfel atunci când se va întoarce!
  47. Adevăr vă spun că îl va pune peste toate bunurile sale.
  48. Dar dacă acel servitor spune în inima lui: «Stăpânul meu întârzie»
  49. şi începe să-i lovească pe cei care sunt servitori împreună cu el, să mănânce şi să bea cu beţivii,
  50. stăpânul acelui servitor va veni în ziua în care nu se aşteaptă şi la ora pe care n-o ştie,
  51. îl va pedepsi aspru şi îi va face parte cu cei ipocriţi. Acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor.

  X. DISCURSUL ESCATOLOGIC

  Anunţarea distrugerii templului
  (Mc 13,1-2; Lc 21,5-6)

  Capitolul 24

  1 Isus ieşise din templu şi pleca. Atunci s-au apropiat discipolii de el şi i-au arătat construcţiile templului. 2 Dar el le-a zis: "Nu vedeţi toate acestea? Adevăr vă spun, nu va rămâne piatră peste piatră care nu va fi dărâmată".

  Începutul durerilor şi persecuţiilor
  (Mt 10,17-22; Mc 13,3-13; Lc 21,7-19)
      3 Pe când şedea pe Muntele Măslinilor, au venit la el discipolii şi i-au zis aparte: "Spune-ne, când se vor întâmpla toate acestea şi care este semnul venirii tale şi al sfârşitului lumii?" 4 Isus le-a răspuns: "Aveţi grijă să nu vă înşele cineva. 5 Căci mulţi vor veni în numele meu spunând: «Eu sunt Cristosul» şi-i vor înşela pe mulţi. 6 Atunci veţi auzi vorbindu-se despre războaie şi zvonuri de războaie. Nu vă înspăimântaţi, căci trebuie să aibă loc toate, dar nu este încă sfârşitul. 7 Se va ridica un popor împotriva altui popor şi un imperiu împotriva altui imperiu şi va fi foamete şi cutremure în diferite locuri. 8 Dar toate acestea sunt începutul durerilor.
       9 Atunci vă vor da la tortură şi vă vor ucide; veţi fi urâţi de toate naţiunile, din cauza numelui meu. 10 Atunci mulţi se vor scandaliza, se vor trăda unii pe alţii şi se vor urî între ei. 11 Mulţi profeţi falşi se vor ridica şi vor înşela pe mulţi. 12 Din cauza înmulţirii fărădelegii, dragostea multora se va răci. 13 Însă cine va rămâne statornic până la sfârşit, acela va fi mântuit.
       14 Şi această evanghelie a împărăţiei va fi predicată în toată lumea, ca mărturie pentru toate naţiunile. Atunci va veni sfârşitul.

  Devastarea Ierusalimului
  (Mc 13,14-23; Lc 21,20-24)
      15 Aşadar, când veţi vedea urâciunea pustiirii a, de care vorbeşte profetul Daniel, stând în locul sfânt - cel care citeşte să înţeleagă - 16 atunci, cei care sunt în Iudeea să fugă în munţi; 17 cel care se află pe terasa casei să nu coboare ca să ia ceva din casă, 18 iar cel care este pe câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-şi ia haina.
       19 Vai celor însărcinate şi celor care alăptează în zilele acelea! 20 Rugaţi-vă ca să nu se întâmple iarna sau în zi de sâmbătă. 21 Atunci va fi o nenorocire atât de mare cum nu a fost de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi. 22 Şi dacă n-ar fi scurtate zilele acelea, nici un om nu s-ar fi salvat; însă de dragul celor aleşi b, zilele acelea vor fi scurtate.
       23 Atunci, dacă vă va spune cineva: «Iată, aici este Cristos!» sau «Acolo», să nu credeţi, 24 căci se vor ridica cristoşi falşi şi profeţi falşi şi vor face semne mari şi lucruri minunate pentru a-i înşela, dacă se poate, şi pe cei aleşi. 25 Iată, v-am spus dinainte.
       26 Deci dacă vă vor spune: «Iată, este în pustiu!» să nu vă duceţi; «în camerele de taină», să nu credeţi. 27 Căci aşa cum fulgerul apare la răsărit şi luminează până la apus, tot la fel va fi venirea Fiului Omului. 28 Unde va fi cadavrul, acolo se vor aduna vulturii.

  Venirea Fiului Omului
  (Mc 13,24-27; Lc 21,25-28)
  29
      Îndată, după nenorocirea din zilele acelea,
      soarele se va întuneca,
      iar luna nu-şi va mai da lumina,
      stelele vor cădea de pe cer,
      iar puterile cerului se vor zgudui.
  30 Atunci se va arăta semnul Fiului Omului în cer; şi tot atunci îşi vor bate pieptul toate triburile pământului şi îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere şi mare glorie. 31 Şi îi va trimite pe îngerii săi cu sunet puternic de trâmbiţă c şi-i vor aduna pe toţi aleşii săi din cele patru vânturi, de la un capăt la altul al cerurilor.

  Parabola smochinului
  (Mc 13,28-31; Lc 21,29-33)
      32 Învăţaţi de la smochin parabola: când mlădiţa devine deja fragedă şi dau frunzele, ştiţi că vara este aproape. 33 La fel şi voi, când veţi vedea toate acestea, să ştiţi că este aproape, la uşă. 34 Adevăr vă spun că nu va trece această generaţie până nu se vor împlini toate acestea. 35 Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece.

  Îndemn la vigilenţă
  (Mc 13,32-37; Lc 17,26-30.34-36)
      36 Despre ziua şi ceasul acela nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul d, ci doar Tatăl. 37 Cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi venirea Fiului Omului: 38 căci cum era în zilele dinaintea potopului când oamenii mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua în care Noe a intrat în arcă 39 şi nu şi-au dat seama până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului. 40 Atunci vor fi doi pe câmp: unul va fi luat, iar celălalt va fi lăsat; 41 două vor măcina la moară: una va fi luată, iar cealaltă lăsată.
       42 Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi în ce zi vine stăpânul vostru. 43 Dar aceasta s-o ştiţi: dacă ar şti stăpânul casei la ce oră vine hoţul, ar veghea şi nu ar lăsa să i se spargă casa. 44 De aceea fiţi şi voi gata, pentru că Fiul Omului vine în ceasul la care nu vă gândiţi.

  Parabola servitorului credincios
  (Lc 12,41-48)
      45 Oare cine este servitorul credincios şi înţelept pe care stăpânul îl pune peste cei din casa lui ca să le dea hrană la timpul potrivit? 46 Fericit este servitorul acela pe care stăpânul său îl va găsi astfel atunci când se va întoarce! 47 Adevăr vă spun că îl va pune peste toate bunurile sale. 48 Dar dacă acel servitor spune în inima lui: «Stăpânul meu întârzie» 49 şi începe să-i lovească pe cei care sunt servitori împreună cu el, să mănânce şi să bea cu beţivii, 50 stăpânul acelui servitor va veni în ziua în care nu se aşteaptă şi la ora pe care n-o ştie, 51 îl va pedepsi aspru e şi îi va face parte cu cei ipocriţi. Acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor.

   

  Note de subsol


  a Lit.: profanarea devastatoare. Prin această expresie, profetul Daniel se referă la gestul sacrileg al lui Antioh al IV-lea Epifanul care în 167 î.C. a ridicat statuia lui Zeus din Olimp pe altarul de jertfă din templul din Ierusalim (cf. 1Mac 1,54; 2Mac 6,2). Acest fapt a devenit prototipul oricărei profanări a templului din Ierusalim.
  b Se reia ideea mesianică de speranţă a "restului sfânt" prin care devine posibilă salvarea celorlalţi.
  c Unele manuscrise au: cu trâmbiţă mare, iar altele: cu trâmbiţă şi cu sunet.
  d Multe manuscrise omit: nici Fiul. Arianii (în sec. al IV-lea) au interpretat "nici Fiul" ca un argument că Isus este numai om, nu şi Dumnezeu. Dar această expresie se aseamănă cu Mt 22,23 şi arată că nu este misiunea lui Isus să determine sfârşitul lumii şi să predestineze locuri în cer. Dumnezeu este stăpânul absolut al istoriei. Oamenii nu pot nici prevedea, nici controla desfăşurarea istoriei. De aceea este absurdă pretenţia unora de a cunoaşte data sfârşitului lumii.
  e Lit.: îl va tăia în două.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro