1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 24

  1. Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi în ce zi vine stăpânul vostru.
  1. Dar aceasta s-o ştiţi: dacă ar şti stăpânul casei la ce oră vine hoţul, ar veghea şi nu ar lăsa să i se spargă casa.
  1. De aceea fiţi şi voi gata, pentru că Fiul Omului vine în ceasul la care nu vă gândiţi.
  1. Oare cine este servitorul credincios şi înţelept pe care stăpânul îl pune peste cei din casa lui ca să le dea hrană la timpul potrivit?
  1. Fericit este servitorul acela pe care stăpânul său îl va găsi astfel atunci când se va întoarce!
  1. Adevăr vă spun că îl va pune peste toate bunurile sale.
  1. Dar dacă acel servitor spune în inima lui: «Stăpânul meu întârzie»
  1. şi începe să-i lovească pe cei care sunt servitori împreună cu el, să mănânce şi să bea cu beţivii,
  1. stăpânul acelui servitor va veni în ziua în care nu se aşteaptă şi la ora pe care n-o ştie,
  1. îl va pedepsi aspru şi îi va face parte cu cei ipocriţi. Acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor.

X. DISCURSUL ESCATOLOGIC

Anunţarea distrugerii templului
(Mc 13,1-2; Lc 21,5-6)

Capitolul 24

42 Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi în ce zi vine stăpânul vostru. 43 Dar aceasta s-o ştiţi: dacă ar şti stăpânul casei la ce oră vine hoţul, ar veghea şi nu ar lăsa să i se spargă casa. 44 De aceea fiţi şi voi gata, pentru că Fiul Omului vine în ceasul la care nu vă gândiţi.

Parabola servitorului credincios
(Lc 12,41-48)
    45 Oare cine este servitorul credincios şi înţelept pe care stăpânul îl pune peste cei din casa lui ca să le dea hrană la timpul potrivit? 46 Fericit este servitorul acela pe care stăpânul său îl va găsi astfel atunci când se va întoarce! 47 Adevăr vă spun că îl va pune peste toate bunurile sale. 48 Dar dacă acel servitor spune în inima lui: «Stăpânul meu întârzie» 49 şi începe să-i lovească pe cei care sunt servitori împreună cu el, să mănânce şi să bea cu beţivii, 50 stăpânul acelui servitor va veni în ziua în care nu se aşteaptă şi la ora pe care n-o ştie, 51 îl va pedepsi aspru e şi îi va face parte cu cei ipocriţi. Acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor.

 

Note de subsol


e Lit.: îl va tăia în două.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro