1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 26

  1. Atunci, unul dintre cei doisprezece, care se numeşte Iuda Iscarioteanul, s-a dus la arhierei
  1. şi le-a zis: "Ce vreţi să-mi daţi ca să-l dau pe mâna voastră?" Ei i-au numărat treizeci de arginţi.
  1. Şi de atunci căuta momentul potrivit ca să-l dea pe mâna lor.
  1. În prima zi a Azimelor, au venit discipolii la Isus şi au zis: "Unde vrei să-ţi pregătim ca să mănânci Paştele?"
  1. El a spus: "Mergeţi în cetate la cutare şi spuneţi: «Învăţătorul zice: timpul meu este aproape. La tine voi face Paştele cu discipolii mei»".
  1. Discipolii au făcut cum le poruncise Isus şi au pregătit Paştele.
  1. Când s-a înserat, stătea la masă împreună cu cei doisprezece
  1. şi, în timp ce mâncau, a zis: "Adevăr vă spun, unul dintre voi mă va trăda".
  1. Întristaţi peste măsură, ei au început să-i spună unul după altul: "Nu cumva sunt eu, Doamne?"
  1. El a răspuns: "Cel care şi-a întins mâna cu mine în blid, acesta mă va trăda.
  1. Căci Fiul Omului merge după cum a fost scris despre el, dar vai omului aceluia prin care Fiul Omului este trădat! Mai bine ar fi fost pentru omul acela dacă nu s-ar fi născut!"
  1. Atunci Iuda, cel care avea să-l trădeze, l-a întrebat: "Nu cumva sunt eu, rabbi?" El i-a răspuns: "Tu ai zis!"

XI. PĂTIMIREA ŞI MOARTEA LUI ISUS

Complotul împotriva lui Isus
(Mc 14,1-2; Lc 22,1-2; In 11,45-53)

Capitolul 26Iuda îl trădează pe Isus
(Mc 14,10-11; Lc 22,3-6)
    14 Atunci, unul dintre cei doisprezece, care se numeşte Iuda Iscarioteanul, s-a dus la arhierei 15 şi le-a zis: "Ce vreţi să-mi daţi ca să-l dau pe mâna voastră?" Ei i-au numărat treizeci de arginţi b. 16 Şi de atunci căuta momentul potrivit ca să-l dea pe mâna lor.

Pregătirea cinei pascale
(Mc 14,12-16; Lc 22,7-14)
    17 În prima zi a Azimelor, au venit discipolii la Isus şi au zis: "Unde vrei să-ţi pregătim ca să mănânci Paştele?" c 18 El a spus: "Mergeţi în cetate la cutare şi spuneţi: «Învăţătorul zice: timpul meu este aproape. La tine voi face Paştele cu discipolii mei»". 19 Discipolii au făcut cum le poruncise Isus şi au pregătit Paştele.

Dezvăluirea trădării lui Iuda
(Mc 14,17-21; Lc 22,21-23; In 13,21-30)
    20 Când s-a înserat, stătea la masă împreună cu cei doisprezece d 21 şi, în timp ce mâncau, a zis: "Adevăr vă spun, unul dintre voi mă va trăda".
     22 Întristaţi peste măsură, ei au început să-i spună unul după altul: "Nu cumva sunt eu, Doamne?" 23 El a răspuns: "Cel care şi-a întins mâna cu mine în blid, acesta mă va trăda. 24 Căci Fiul Omului merge după cum a fost scris despre el, dar vai omului aceluia prin care Fiul Omului este trădat! Mai bine ar fi fost pentru omul acela dacă nu s-ar fi născut!" 25 Atunci Iuda, cel care avea să-l trădeze, l-a întrebat: "Nu cumva sunt eu, rabbi?" El i-a răspuns: "Tu ai zis!"

 

Note de subsol


b Erau monede numite shekeli, singurele în circulaţie la templu. Echivalentul celor treizeci de monede era de 120 de dinari. După Ex 21,32 aceasta era despăgubirea pentru sclavul ucis în mod involuntar.
c Pregătirile pentru sărbătoare presupuneau amenajarea unei săli, jertfirea mielului, pregătirea accesoriilor: pâine nedospită, sosul ritual, ierburile amare şi cupele cu vin. "A mânca Paştele" înseamnă a participa la cina rituală de Paşti.
d Unele manuscrise adaugă: discipoli.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro