1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 28

  1. După ce a trecut sâmbăta, în zorii primei zile a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.
  2. Și iată, a venit un cutremur mare: îngerul Domnului a coborât din cer, a venit și a rostogolit piatra, apoi s-a așezat pe ea.
  3. Înfățișarea lui era ca fulgerul, iar haina lui era albă ca zăpada.
  4. La vederea lui, paznicii s-au cutremurat de frică și au rămas ca morți.
  5. Dar îngerul a spus femeilor: "Voi, nu vă temeți! Știu că-l căutați pe Isus cel răstignit.
  6. Nu este aici, căci a înviat după cum a zis. Veniți și vedeți locul unde a zăcut.
  7. Mergeți în grabă și spuneți discipolilor lui: «A înviat din morți și, iată, merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată, v-am spus»".
  8. Plecând în grabă de la mormânt, cu frică și cu bucurie mare, au alergat să dea de știre discipolilor lui.
  9. Și, iată, Isus le-a venit în întâmpinare și le-a zis: "Bucurați-vă!" Iar ele apropiindu-se, i-au cuprins picioarele și i s-au închinat.
  10. Atunci Isus le-a zis: "Nu vă temeți! Mergeți și dați de știre fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea".
  11. După ce au plecat ele, iată că unii din gardă au venit în cetate și au dat de știre arhiereilor despre toate cele întâmplate.
  12. Aceștia, reunindu-se în consiliu cu bătrânii, au dat bani mulți soldaților
  13. zicând: "Să spuneți: «Discipolii lui au venit noaptea și l-au furat, pe când noi dormeam».
  14. Și dacă va afla guvernatorul despre asta îl vom convinge noi și vă vom scăpa de neplăceri".
  15. Ei, luând banii, au făcut așa cum au fost instruiți. Astfel zvonul acesta s-a răspândit la iudei până azi.
  16. Apoi cei unsprezece discipoli au mers în Galileea, pe muntele hotărât lor de Isus.
  17. Cum l-au văzut, i s-au închinat, dar unii se îndoiau.
  18. Apropiindu-se, Isus le-a vorbit: "Mi-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ.
  19. Așadar, mergeți, faceți ucenici din toate națiunile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,
  20. învățându-i să țină toate câte v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii".

  XII. ÎNVIEREA LUI ISUS

  Mormântul gol
  (Mc 16,1-8; Lc 24,1-12; In 20,1-13)

  Capitolul 28

  1 După ce a trecut sâmbăta, în zorii primei zile a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. 2 Și iată, a venit un cutremur mare: îngerul Domnului a coborât din cer, a venit și a rostogolit piatra, apoi s-a așezat pe ea. 3 Înfățișarea lui era ca fulgerul, iar haina lui era albă ca zăpada. 4 La vederea lui, paznicii s-au cutremurat de frică și au rămas ca morți. 5 Dar îngerul a spus femeilor: "Voi, nu vă temeți! Știu că-l căutați pe Isus cel răstignit. 6 Nu este aici, căci a înviat după cum a zis. Veniți și vedeți locul unde a zăcut a. 7 Mergeți în grabă și spuneți discipolilor lui: «A înviat din morți b și, iată, merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată, v-am spus»". 8 Plecând în grabă de la mormânt, cu frică și cu bucurie mare, au alergat să dea de știre discipolilor lui.

  Isus apare femeilor
  (Mc 16,9-11; Lc 24,10-11; In 20,14-18)
      9 Și, iată, Isus le-a venit în întâmpinare și le-a zis: "Bucurați-vă!" Iar ele apropiindu-se, i-au cuprins picioarele și i s-au închinat. 10 Atunci Isus le-a zis: "Nu vă temeți! Mergeți și dați de știre fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea".

  Mituirea gărzii

      11 După ce au plecat ele, iată că unii din gardă au venit în cetate și au dat de știre arhiereilor despre toate cele întâmplate. 12 Aceștia, reunindu-se în consiliu cu bătrânii, au dat bani mulți soldaților 13 zicând: "Să spuneți: «Discipolii lui au venit noaptea și l-au furat, pe când noi dormeam». 14 Și dacă va afla guvernatorul despre asta îl vom convinge noi și vă vom scăpa de neplăceri". 15 Ei, luând banii, au făcut așa cum au fost instruiți. Astfel zvonul acesta s-a răspândit la iudei până azi.

  Trimiterea apostolilor în lume
  (Mc 16,14-18; Lc 24,36-49; In 20,19-23; Fap 1,6-8)
      16 Apoi cei unsprezece discipoli au mers în Galileea, pe muntele hotărât lor de Isus. 17 Cum l-au văzut, i s-au închinat, dar unii se îndoiau. 18 Apropiindu-se, Isus le-a vorbit: "Mi-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. 19 Așadar, mergeți, faceți ucenici din toate națiunile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, 20 învățându-i să țină toate câte v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii".

   

  Note de subsol


  a Multe manuscrise adaugă: Domnul.
  b Unele manuscrise omit: din morţi.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro