1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 28

  1. După ce a trecut sâmbăta, în zorii primei zile a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.
  2. Şi iată, a venit un cutremur mare: îngerul Domnului a coborât din cer, a venit şi a rostogolit piatra, apoi s-a aşezat pe ea.
  3. Înfăţişarea lui era ca fulgerul, iar haina lui era albă ca zăpada.
  4. La vederea lui, paznicii s-au cutremurat de frică şi au rămas ca morţi.
  5. Dar îngerul a spus femeilor: "Voi, nu vă temeţi! Ştiu că-l căutaţi pe Isus cel răstignit.
  6. Nu este aici, căci a înviat după cum a zis. Veniţi şi vedeţi locul unde a zăcut.
  7. Mergeţi în grabă şi spuneţi discipolilor lui: «A înviat din morţi şi, iată, merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veţi vedea. Iată, v-am spus»".
  8. Plecând în grabă de la mormânt, cu frică şi cu bucurie mare, au alergat să dea de ştire discipolilor lui.
  9. Şi, iată, Isus le-a venit în întâmpinare şi le-a zis: "Bucuraţi-vă!" Iar ele apropiindu-se, i-au cuprins picioarele şi i s-au închinat.
  10. Atunci Isus le-a zis: "Nu vă temeţi! Mergeţi şi daţi de ştire fraţilor mei să meargă în Galileea şi acolo mă vor vedea".
  11. După ce au plecat ele, iată că unii din gardă au venit în cetate şi au dat de ştire arhiereilor despre toate cele întâmplate.
  12. Aceştia, reunindu-se în consiliu cu bătrânii, au dat bani mulţi soldaţilor
  13. zicând: "Să spuneţi: «Discipolii lui au venit noaptea şi l-au furat, pe când noi dormeam».
  14. Şi dacă va afla guvernatorul despre asta îl vom convinge noi şi vă vom scăpa de neplăceri".
  15. Ei, luând banii, au făcut aşa cum au fost instruiţi. Astfel zvonul acesta s-a răspândit la iudei până azi.
  16. Apoi cei unsprezece discipoli au mers în Galileea, pe muntele hotărât lor de Isus.
  17. Cum l-au văzut, i s-au închinat, dar unii se îndoiau.
  18. Apropiindu-se, Isus le-a vorbit: "Mi-a fost dată toată puterea în cer şi pe pământ.
  19. Aşadar, mergeţi, faceţi ucenici din toate naţiunile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
  20. învăţându-i să ţină toate câte v-am poruncit. Şi iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii".

  XII. ÎNVIEREA LUI ISUS

  Mormântul gol
  (Mc 16,1-8; Lc 24,1-12; In 20,1-13)

  Capitolul 28

  1 După ce a trecut sâmbăta, în zorii primei zile a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. 2 Şi iată, a venit un cutremur mare: îngerul Domnului a coborât din cer, a venit şi a rostogolit piatra, apoi s-a aşezat pe ea. 3 Înfăţişarea lui era ca fulgerul, iar haina lui era albă ca zăpada. 4 La vederea lui, paznicii s-au cutremurat de frică şi au rămas ca morţi. 5 Dar îngerul a spus femeilor: "Voi, nu vă temeţi! Ştiu că-l căutaţi pe Isus cel răstignit. 6 Nu este aici, căci a înviat după cum a zis. Veniţi şi vedeţi locul unde a zăcut a. 7 Mergeţi în grabă şi spuneţi discipolilor lui: «A înviat din morţi b şi, iată, merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veţi vedea. Iată, v-am spus»". 8 Plecând în grabă de la mormânt, cu frică şi cu bucurie mare, au alergat să dea de ştire discipolilor lui.

  Isus apare femeilor
  (Mc 16,9-11; Lc 24,10-11; In 20,14-18)
      9 Şi, iată, Isus le-a venit în întâmpinare şi le-a zis: "Bucuraţi-vă!" Iar ele apropiindu-se, i-au cuprins picioarele şi i s-au închinat. 10 Atunci Isus le-a zis: "Nu vă temeţi! Mergeţi şi daţi de ştire fraţilor mei să meargă în Galileea şi acolo mă vor vedea".

  Mituirea gărzii

      11 După ce au plecat ele, iată că unii din gardă au venit în cetate şi au dat de ştire arhiereilor despre toate cele întâmplate. 12 Aceştia, reunindu-se în consiliu cu bătrânii, au dat bani mulţi soldaţilor 13 zicând: "Să spuneţi: «Discipolii lui au venit noaptea şi l-au furat, pe când noi dormeam». 14 Şi dacă va afla guvernatorul despre asta îl vom convinge noi şi vă vom scăpa de neplăceri". 15 Ei, luând banii, au făcut aşa cum au fost instruiţi. Astfel zvonul acesta s-a răspândit la iudei până azi.

  Trimiterea apostolilor în lume
  (Mc 16,14-18; Lc 24,36-49; In 20,19-23; Fap 1,6-8)
      16 Apoi cei unsprezece discipoli au mers în Galileea, pe muntele hotărât lor de Isus. 17 Cum l-au văzut, i s-au închinat, dar unii se îndoiau. 18 Apropiindu-se, Isus le-a vorbit: "Mi-a fost dată toată puterea în cer şi pe pământ. 19 Aşadar, mergeţi, faceţi ucenici din toate naţiunile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, 20 învăţându-i să ţină toate câte v-am poruncit. Şi iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii".

   

  Note de subsol


  a Multe manuscrise adaugă: Domnul.
  b Unele manuscrise omit: din morţi.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro