1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 28

  1. Plecând în grabă de la mormânt, cu frică şi cu bucurie mare, au alergat să dea de ştire discipolilor lui.
  1. Şi, iată, Isus le-a venit în întâmpinare şi le-a zis: "Bucuraţi-vă!" Iar ele apropiindu-se, i-au cuprins picioarele şi i s-au închinat.
  1. Atunci Isus le-a zis: "Nu vă temeţi! Mergeţi şi daţi de ştire fraţilor mei să meargă în Galileea şi acolo mă vor vedea".
  1. După ce au plecat ele, iată că unii din gardă au venit în cetate şi au dat de ştire arhiereilor despre toate cele întâmplate.
  1. Aceştia, reunindu-se în consiliu cu bătrânii, au dat bani mulţi soldaţilor
  1. zicând: "Să spuneţi: «Discipolii lui au venit noaptea şi l-au furat, pe când noi dormeam».
  1. Şi dacă va afla guvernatorul despre asta îl vom convinge noi şi vă vom scăpa de neplăceri".
  1. Ei, luând banii, au făcut aşa cum au fost instruiţi. Astfel zvonul acesta s-a răspândit la iudei până azi.

XII. ÎNVIEREA LUI ISUS

Mormântul gol
(Mc 16,1-8; Lc 24,1-12; In 20,1-13)

Capitolul 28

8 Plecând în grabă de la mormânt, cu frică şi cu bucurie mare, au alergat să dea de ştire discipolilor lui.

Isus apare femeilor
(Mc 16,9-11; Lc 24,10-11; In 20,14-18)
    9 Şi, iată, Isus le-a venit în întâmpinare şi le-a zis: "Bucuraţi-vă!" Iar ele apropiindu-se, i-au cuprins picioarele şi i s-au închinat. 10 Atunci Isus le-a zis: "Nu vă temeţi! Mergeţi şi daţi de ştire fraţilor mei să meargă în Galileea şi acolo mă vor vedea".

Mituirea gărzii

    11 După ce au plecat ele, iată că unii din gardă au venit în cetate şi au dat de ştire arhiereilor despre toate cele întâmplate. 12 Aceştia, reunindu-se în consiliu cu bătrânii, au dat bani mulţi soldaţilor 13 zicând: "Să spuneţi: «Discipolii lui au venit noaptea şi l-au furat, pe când noi dormeam». 14 Şi dacă va afla guvernatorul despre asta îl vom convinge noi şi vă vom scăpa de neplăceri". 15 Ei, luând banii, au făcut aşa cum au fost instruiţi. Astfel zvonul acesta s-a răspândit la iudei până azi.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro