1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 3

  1. În zilele acelea a apărut Ioan în Deşertul Iudeii predicând:
  2. "Convertiţi-vă, pentru că s-a apropiat împărăţia cerurilor!"
  3. Acesta este cel vestit de Isaia profetul, care spune: Glasul celui care strigă în pustiu: Pregătiţi calea Domnului, faceţi drepte cărările lui!
  4. Ioan avea o haină din păr de cămilă şi centură de piele încinsă la mijloc, iar hrana lui erau lăcustele şi mierea sălbatică.
  5. Şi veneau la el din Ierusalim, din toată Iudeea şi din tot ţinutul Iordanului
  6. şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan.
  7. Văzând că la botezul lui veneau mulţi dintre farisei şi saducei, le spunea: "Pui de vipere! Cine v-a învăţat să fugiţi de mânia care vine?
  8. Faceţi deci rod vrednic de pocăinţă.
  9. Să nu credeţi că puteţi spune: «Îl avem de tată pe Abraham» pentru că vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice lui Abraham fii din pietrele acestea.
  10. Securea este deja pusă la rădăcina pomilor; deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat şi aruncat în foc.
  11. Eu vă botez cu apă, spre convertire, însă cel care vine după mine este mai puternic decât mine; eu nu sunt vrednic să-i duc încălţămintea. El vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc.
  12. El are în mână lopata de vânturat şi va curăţa aria: grâul îl va aduna în grânarul său, iar pleava o va arde în focul care nu se va stinge".
  13. Atunci a sosit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el.
  14. Dar Ioan încerca să-l oprească spunându-i: "Eu trebuie să fiu botezat de tine, şi tu vii la mine?"
  15. Însă Isus i-a răspuns: "Lasă acum, căci aşa se cuvine ca noi să împlinim toată dreptatea". Atunci el l-a lăsat.
  16. După ce a fost botezat, Isus a ieşit îndată din apă. Şi iată că s-au deschis cerurile şi l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel şi venind deasupra lui.
  17. Şi iată, un glas din ceruri spunea: "Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit mulţumirea".

  II. PREGĂTIREA ACTIVITĂŢII PUBLICE
  A LUI ISUS


  Predica lui Ioan Botezătorul
  (Mc 1,1-8; Lc 3,1-9.15-17; In 1,19-28)

  Capitolul 3

  1 În zilele acelea a apărut Ioan în Deşertul Iudeii a predicând: 2 "Convertiţi-vă b, pentru că s-a apropiat împărăţia cerurilor!" 3 Acesta este cel vestit de Isaia profetul, care spune:
      Glasul celui care strigă în pustiu:
      Pregătiţi calea Domnului,
      faceţi drepte cărările
  lui!
  4 Ioan avea o haină din păr de cămilă şi centură de piele încinsă la mijloc, iar hrana lui erau lăcustele şi mierea sălbatică. 5 Şi veneau la el din Ierusalim, din toată Iudeea şi din tot ţinutul Iordanului c 6 şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan d.
       7 Văzând că la botezul lui veneau mulţi dintre farisei şi saducei e, le spunea: "Pui de vipere! Cine v-a învăţat să fugiţi de mânia care vine? 8 Faceţi deci rod vrednic de pocăinţă. 9 Să nu credeţi că puteţi spune: «Îl avem de tată pe Abraham» pentru că vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice lui Abraham fii din pietrele acestea. 10 Securea este deja pusă la rădăcina pomilor; deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat şi aruncat în foc. 11 Eu vă botez cu apă, spre convertire, însă cel care vine după mine este mai puternic decât mine; eu nu sunt vrednic să-i duc încălţămintea. El vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. 12 El are în mână lopata de vânturat şi va curăţa aria: grâul îl va aduna în grânarul său, iar pleava o va arde în focul care nu se va stinge".

  Botezul lui Isus
  (Mc 1,9-11; Lc 3,21-22)
      13 Atunci a sosit Isus din Galileea f la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. 14 Dar Ioan încerca să-l oprească spunându-i: "Eu trebuie să fiu botezat de tine, şi tu vii la mine?" 15 Însă Isus i-a răspuns: "Lasă acum, căci aşa se cuvine ca noi să împlinim toată dreptatea". Atunci el l-a lăsat. 16 După ce a fost botezat, Isus a ieşit îndată din apă. Şi iată că s-au deschis cerurile g şi l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel şi venind deasupra lui. 17 Şi iată, un glas din ceruri spunea: "Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit mulţumirea".

   

  Note de subsol


  a Regiunea pietroasă şi lipsită de vegetaţie situată între Marea Moartă şi Podişul Central al Iudeii, între Ierusalim (şi Betleem) şi ţinutul Negheb.
  b Verbul grec metanoein indică o radicală întoarcere la Dumnezeu, schimbarea mentalităţii şi a modului de a trăi şi nu doar fapte de pocăinţă exterioare.
  c Lit.: Atunci Ierusalimul, toată Iudeea şi tot ţinutul Iordanului veneau la el.
  d Iordanul este cel mai important râu din Palestina. Izvorăşte de la poalele muntelui Hermon, de la o altitudine de 563 m. La 37 km de la izvor, formează lacul Genezaret şi se varsă apoi în Marea Moartă la 400 m sub nivelul Mării Mediterane. Lungimea lui în linie dreaptă este de 130 km, dar, din cauza traseului întortocheat, lungimea reală depăşeşte 300 km.
  e Fariseii erau o grupare religioasă care profesa ataşament necondiţionat faţă de legea mozaică şi de tradiţiile strămoşeşti, excluzând orice raport cu lumea greco-romană. Etimologic "fariseu" = pus deoparte. În Evanghelie ei sunt prezentaţi ca având o religiozitate formalistă, golită de conţinut. Saduceii constituiau altă grupare politico-religioasă care provenea din familia marelui preot Ţadoc. Aveau idei liberale, erau favorabili culturii elenistice şi colaborau cu autorităţile romane. Refuzau valoarea tradiţiei, nu admiteau învierea şi nici răsplata de după moarte. Din această cauză morala lor era laxistă.
  f Galileea este regiunea de nord a Palestinei, care se situa între Liban la nord şi câmpia Esdrelon la sud (75 km), lacul Genezaret şi Iordan la est şi Marea Mediterană la vest (45 km).
  g Lit.: pentru el.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro