1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 6

  1. Aveţi grijă să nu săvârşiţi faptele voastre bune înaintea oamenilor ca să fiţi văzuţi de ei; altfel nu veţi avea răsplată înaintea Tatălui vostru din ceruri.
  2. Aşadar, când dai de pomană, nu trâmbiţa înaintea ta, aşa cum fac ipocriţii în sinagogi şi pe străzi ca să fie lăudaţi de oameni. Adevăr vă spun: şi-au primit răsplata.
  3. Tu, însă, când dai de pomană, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta
  4. pentru ca pomana ta să fie în ascuns şi Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti.
  5. Iar când vă rugaţi, nu faceţi ca ipocriţii pentru că lor le place să se roage stând în picioare în sinagogi şi la colţurile pieţelor ca să fie văzuţi de oameni. Adevăr vă spun: şi-au primit răsplata.
  6. Tu, însă, când te rogi, intră în camera ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău care este acolo, în ascuns, şi Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti.
  7. Când vă rugaţi, nu spuneţi multe, ca păgânii, care cred că vor fi ascultaţi pentru vorbăria lor.
  8. Aşadar, să nu vă asemănaţi cu ei, căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi nevoie, înainte ca să-i cereţi.
  9. Voi deci aşa să vă rugaţi: Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău.
  10. Vie împărăţia ta. Facă-se voia ta, precum în cer, aşa şi pe pământ.
  11. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi
  12. şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.
  13. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de Cel Rău.
  14. Căci dacă voi iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru ceresc vă va ierta,
  15. însă dacă nu-i veţi ierta pe oameni, nici Tatăl vostru nu va ierta greşelile voastre.
  16. Când postiţi nu fiţi trişti ca ipocriţii, căci ei îşi strâmbă feţele, ca să arate oamenilor că postesc. Adevăr vă spun: şi-au primit răsplata.
  17. Dar tu, când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa
  18. ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău, care este în ascuns. Şi Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti.
  19. Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde moliile şi rugina le distrug şi unde hoţii le sapă şi le fură.
  20. Adunaţi-vă comori în cer, unde nici moliile, nici rugina nu le distrug şi unde hoţii nu le sapă şi nu le fură.
  21. Căci unde este comoara voastră acolo va fi şi inima voastră.
  22. Candela trupului este ochiul. Deci dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi luminos.
  23. Însă dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi întunecos. Aşadar, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de adânc [va fi] întunericul!
  24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau îl va urî pe unul şi îl va iubi pe celălalt, sau va ţine la unul, iar pe celălalt îl va dispreţui. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi mamonei.
  25. De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi pentru viaţa voastră: ce veţi mânca sau ce veţi bea, nici pentru trupul vostru: cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, iar trupul mai mult decât îmbrăcămintea?
  26. Priviţi păsările cerului: nu seamănă, nu seceră, nici nu adună în hambar, iar Tatăl vostru ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi mult mai de preţ decât ele?
  27. Cine dintre voi, oricât s-ar strădui, poate să adauge câtuşi de puţin la durata vieţii sale?
  28. Iar pentru îmbrăcăminte de ce vă îngrijoraţi? Observaţi cum cresc crinii de pe câmp: nu trudesc şi nu ţes.
  29. Totuşi vă spun că nici Solomon, în toată măreţia lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia.
  30. Aşadar, dacă Dumnezeu îmbracă astfel iarba de pe câmp, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, cu cât mai mult pe voi, oameni cu puţină credinţă?
  31. Deci, nu vă îngrijoraţi spunând: "Ce vom mânca? Ce vom bea?" sau "Cu ce ne vom îmbrăca?"
  32. Căci păgânii caută toate acestea; dar Tatăl vostru ceresc ştie că aveţi nevoie de toate acestea.
  33. Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui şi toate acestea vi se vor adăuga.
  34. Deci nu vă îngrijoraţi pentru ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ea însăşi. Ajunge zilei răutatea ei.

  Despre pomană

  Capitolul 6

  1 Aveţi grijă să nu săvârşiţi faptele voastre bune a înaintea oamenilor ca să fiţi văzuţi de ei; altfel nu veţi avea răsplată înaintea Tatălui vostru din ceruri.
       2 Aşadar, când dai de pomană, nu trâmbiţa înaintea ta, aşa cum fac ipocriţii în sinagogi şi pe străzi ca să fie lăudaţi de oameni. Adevăr vă spun: şi-au primit răsplata. 3 Tu, însă, când dai de pomană, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta 4 pentru ca pomana ta să fie în ascuns şi Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti.

  Despre rugăciune
  (Lc 11,2-4)
      5 Iar când vă rugaţi, nu faceţi ca ipocriţii pentru că lor le place să se roage stând în picioare în sinagogi şi la colţurile pieţelor ca să fie văzuţi de oameni. Adevăr vă spun: şi-au primit răsplata. 6 Tu, însă, când te rogi, intră în camera ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău care este acolo, în ascuns, şi Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti. 7 Când vă rugaţi, nu spuneţi multe, ca păgânii, care cred că vor fi ascultaţi pentru vorbăria lor. 8 Aşadar, să nu vă asemănaţi cu ei, căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi nevoie, înainte ca să-i cereţi.

  Tatăl nostru
  (Lc 11,2-4)
  9
      Voi deci aşa să vă rugaţi:
      Tatăl nostru, care eşti în ceruri,
      sfinţească-se numele tău.
  10     Vie împărăţia ta.
      Facă-se voia ta,
      precum în cer, aşa şi pe pământ.
  11     Pâinea noastră cea de toate zilele
      dă-ne-o nouă astăzi
  12     şi ne iartă nouă greşelile b noastre,
      precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.
  13     Şi nu ne duce pe noi în ispită,
      ci ne mântuieşte de Cel Rău c.
  14 Căci dacă voi iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru ceresc vă va ierta, 15 însă dacă nu-i veţi ierta pe oameni d, nici Tatăl vostru nu va ierta greşelile voastre.

  Despre post

      16 Când postiţi e nu fiţi trişti ca ipocriţii, căci ei îşi strâmbă feţele, ca să arate oamenilor că postesc. Adevăr vă spun: şi-au primit răsplata. 17 Dar tu, când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa 18 ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău, care este în ascuns. Şi Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti.

  Adevăratele comori
  (Lc 12,33-34)
      19 Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde moliile şi rugina le distrug şi unde hoţii le sapă şi le fură. 20 Adunaţi-vă comori în cer, unde nici moliile, nici rugina nu le distrug şi unde hoţii nu le sapă şi nu le fură. 21 Căci unde este comoara voastră acolo va fi şi inima voastră.

  Lumina trupului
  (Lc 11,34-36)
      22 Candela trupului este ochiul. Deci dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi luminos. 23 Însă dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi întunecos. Aşadar, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de adânc [va fi] întunericul! 24 Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau îl va urî pe unul şi îl va iubi pe celălalt, sau va ţine la unul, iar pe celălalt îl va dispreţui. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi mamonei f.

  Încrederea în providenţă
  (Lc 12,22-31)
      25 De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi pentru viaţa voastră: ce veţi mânca sau ce veţi bea, nici pentru trupul vostru: cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, iar trupul mai mult decât îmbrăcămintea? 26 Priviţi păsările cerului: nu seamănă, nu seceră, nici nu adună în hambar, iar Tatăl vostru ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi mult mai de preţ decât ele? 27 Cine dintre voi, oricât s-ar strădui, poate să adauge câtuşi de puţin la durata vieţii sale? g 28 Iar pentru îmbrăcăminte de ce vă îngrijoraţi? Observaţi cum cresc crinii de pe câmp: nu trudesc h şi nu ţes. 29 Totuşi vă spun că nici Solomon, în toată măreţia lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia. 30 Aşadar, dacă Dumnezeu îmbracă astfel iarba de pe câmp, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, cu cât mai mult pe voi, oameni cu puţină credinţă? 31 Deci, nu vă îngrijoraţi spunând: "Ce vom mânca? Ce vom bea?" sau "Cu ce ne vom îmbrăca?" 32 Căci păgânii caută toate acestea; dar Tatăl vostru ceresc ştie că aveţi nevoie de toate acestea. 33 Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu i şi dreptatea lui şi toate acestea vi se vor adăuga. 34 Deci nu vă îngrijoraţi pentru ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ea însăşi. Ajunge zilei răutatea ei.

   

  Note de subsol


  a Lit.: să nu faceţi dreptatea voastră.
  b Lit.: datoriile.
  c Unele manuscrise adaugă: Căci a ta este împărăţia şi puterea şi mărirea în veci. Amin. Alte manuscrise adaugă numai: Amin.
  d Multe manuscrise au: greşelile lor.
  e Postul practicat în mod obişnuit la evrei era public şi se ţinea în sărbătoarea Iertării, la aniversarea distrugerii templului lui Solomon şi în timpul calamităţilor publice: secetă, epidemii, invazia lăcustelor, război. Persoanele pioase posteau de două ori pe săptămână: luni şi joi. Fariseii, deşi posteau, o făceau cu ipocrizie: îşi puneau cenuşă pe cap, îşi înnegreau faţa, nu se spălau şi se prezentau murdari şi zdrenţăroşi ca să atragă admiraţia şi compătimirea oamenilor. Cristos îndeamnă la un post care să fie expresia unei căinţe sincere.
  f Mamon este un cuvânt de origine aramaică având sensul de "ceva în care se pune încrederea". În Sir 31,8 are sensul de bogăţii. Şi sfântul Augustin notează existenţa cuvântului în limba punică cu sensul de "câştig", "ban". Cristos arată incompatibilitatea dintre "a sluji lui Dumnezeu" şi "a sluji bogăţiilor".
  g Lit.: să adauge un cot la statura sa. Termenul grec helikia înseamnă în primul rând "statură", dar aici ca şi în Lc 12,25; In 9,21.23 etc., sensul este de lungimea, durata vieţii. În acest context unitatea de măsură "cotul" este folosită în sens figurat. Cristos ne atrage atenţia că durata vieţii noastre este în mâinile lui Dumnezeu. Cu toate străduinţele noastre, nu o putem lungi.
  h Verbul grec kopiao este folosit pentru o muncă istovitoare. În tradiţia orientală, munca manuală era mai grea pentru bărbat ("a trudi") şi mai uşoară pentru femeie ("a ţese lână").
  i Unele manuscrise omit: lui Dumnezeu, altele au: împărăţia cerurilor.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro