1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 6

  1. Aveţi grijă să nu săvârşiţi faptele voastre bune înaintea oamenilor ca să fiţi văzuţi de ei; altfel nu veţi avea răsplată înaintea Tatălui vostru din ceruri.
  1. Aşadar, când dai de pomană, nu trâmbiţa înaintea ta, aşa cum fac ipocriţii în sinagogi şi pe străzi ca să fie lăudaţi de oameni. Adevăr vă spun: şi-au primit răsplata.
  1. Tu, însă, când dai de pomană, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta
  1. pentru ca pomana ta să fie în ascuns şi Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti.
  1. Iar când vă rugaţi, nu faceţi ca ipocriţii pentru că lor le place să se roage stând în picioare în sinagogi şi la colţurile pieţelor ca să fie văzuţi de oameni. Adevăr vă spun: şi-au primit răsplata.
  1. Tu, însă, când te rogi, intră în camera ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău care este acolo, în ascuns, şi Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti.
  1. Când postiţi nu fiţi trişti ca ipocriţii, căci ei îşi strâmbă feţele, ca să arate oamenilor că postesc. Adevăr vă spun: şi-au primit răsplata.
  1. Dar tu, când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa
  1. ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău, care este în ascuns. Şi Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti.

Despre pomană

Capitolul 6

1 Aveţi grijă să nu săvârşiţi faptele voastre bune a înaintea oamenilor ca să fiţi văzuţi de ei; altfel nu veţi avea răsplată înaintea Tatălui vostru din ceruri.
     2 Aşadar, când dai de pomană, nu trâmbiţa înaintea ta, aşa cum fac ipocriţii în sinagogi şi pe străzi ca să fie lăudaţi de oameni. Adevăr vă spun: şi-au primit răsplata. 3 Tu, însă, când dai de pomană, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta 4 pentru ca pomana ta să fie în ascuns şi Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti.

Despre rugăciune
(Lc 11,2-4)
    5 Iar când vă rugaţi, nu faceţi ca ipocriţii pentru că lor le place să se roage stând în picioare în sinagogi şi la colţurile pieţelor ca să fie văzuţi de oameni. Adevăr vă spun: şi-au primit răsplata. 6 Tu, însă, când te rogi, intră în camera ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău care este acolo, în ascuns, şi Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti.

Despre post

    16 Când postiţi e nu fiţi trişti ca ipocriţii, căci ei îşi strâmbă feţele, ca să arate oamenilor că postesc. Adevăr vă spun: şi-au primit răsplata. 17 Dar tu, când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa 18 ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău, care este în ascuns. Şi Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti.

 

Note de subsol


a Lit.: să nu faceţi dreptatea voastră.
e Lit.: datoriile.
Unele manuscrise adaugă: Căci a ta este împărăţia şi puterea şi mărirea în veci. Amin. Alte manuscrise adaugă numai: Amin.
Multe manuscrise au: greşelile lor.
Postul practicat în mod obişnuit la evrei era public şi se ţinea în sărbătoarea Iertării, la aniversarea distrugerii templului lui Solomon şi în timpul calamităţilor publice: secetă, epidemii, invazia lăcustelor, război. Persoanele pioase posteau de două ori pe săptămână: luni şi joi. Fariseii, deşi posteau, o făceau cu ipocrizie: îşi puneau cenuşă pe cap, îşi înnegreau faţa, nu se spălau şi se prezentau murdari şi zdrenţăroşi ca să atragă admiraţia şi compătimirea oamenilor. Cristos îndeamnă la un post care să fie expresia unei căinţe sincere.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro