1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 6

  1. Când vă rugaţi, nu spuneţi multe, ca păgânii, care cred că vor fi ascultaţi pentru vorbăria lor.
  1. Aşadar, să nu vă asemănaţi cu ei, căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi nevoie, înainte ca să-i cereţi.
  1. Voi deci aşa să vă rugaţi: Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău.
  1. Vie împărăţia ta. Facă-se voia ta, precum în cer, aşa şi pe pământ.
  1. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi
  1. şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.
  1. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de Cel Rău.
  1. Căci dacă voi iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru ceresc vă va ierta,
  1. însă dacă nu-i veţi ierta pe oameni, nici Tatăl vostru nu va ierta greşelile voastre.

Despre pomană

Capitolul 6

7 Când vă rugaţi, nu spuneţi multe, ca păgânii, care cred că vor fi ascultaţi pentru vorbăria lor. 8 Aşadar, să nu vă asemănaţi cu ei, căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi nevoie, înainte ca să-i cereţi.

Tatăl nostru
(Lc 11,2-4)
9
    Voi deci aşa să vă rugaţi:
    Tatăl nostru, care eşti în ceruri,
    sfinţească-se numele tău.
10     Vie împărăţia ta.
    Facă-se voia ta,
    precum în cer, aşa şi pe pământ.
11     Pâinea noastră cea de toate zilele
    dă-ne-o nouă astăzi
12     şi ne iartă nouă greşelile b noastre,
    precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.
13     Şi nu ne duce pe noi în ispită,
    ci ne mântuieşte de Cel Rău c.
14 Căci dacă voi iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru ceresc vă va ierta, 15 însă dacă nu-i veţi ierta pe oameni d, nici Tatăl vostru nu va ierta greşelile voastre.

 

Note de subsol


b Lit.: datoriile.
c Unele manuscrise adaugă: Căci a ta este împărăţia şi puterea şi mărirea în veci. Amin. Alte manuscrise adaugă numai: Amin.
d Multe manuscrise au: greşelile lor.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro