1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 7

  1. Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi,
  2. deoarece cu judecata cu care judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura şi vouă.
  3. De ce, aşadar, vezi paiul din ochiul fratelui tău, însă nu iei în seamă bârna din ochiul tău?
  4. Sau cum vei spune fratelui tău: "Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău" şi iată că bârna este în ochiul tău?
  5. Ipocritule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea bine să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.
  6. Nu daţi cele sfinte câinilor şi nu aruncaţi perlele în faţa porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi, întorcându-se, să vă sfâşie.
  7. Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide.
  8. Căci oricine cere, primeşte; cine caută, găseşte; iar celui care bate, i se va deschide.
  9. Cine dintre voi, dacă fiul îi va cere pâine, îi va da o piatră?
  10. Sau dacă va cere un peşte îi va da un şarpe?
  11. Aşadar, dacă voi, răi cum sunteţi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da cele bune celor care i le cer?
  12. Deci tot ce vreţi ca oamenii să facă pentru voi, faceţi şi voi pentru ei, căci aceasta este Legea şi Profeţii.
  13. Intraţi pe poarta strâmtă, pentru că largă este poarta şi lată calea ce duce spre pieire şi mulţi sunt cei care merg pe ea.
  14. Dar cât de strâmtă este poarta şi cât de îngustă calea care duce la viaţă! Şi puţini sunt cei care o găsesc.
  15. Feriţi-vă de profeţii falşi care vin la voi în haine de oi, dar înăuntru sunt lupi răpitori.
  16. Îi veţi recunoaşte după roadele lor. Oare se culeg struguri din mărăcini sau smochine din ciulini?
  17. La fel, tot pomul bun face fructe bune, iar pomul rău face fructe rele.
  18. Un pom bun nu poate să facă fructe rele, nici un pom rău să facă fructe bune.
  19. Orice pom care nu face fructe bune este tăiat şi aruncat în foc.
  20. Aşadar, îi veţi recunoaşte după roadele lor.
  21. Nu oricine îmi zice "Doamne! Doamne!" va intra în împărăţia cerurilor, ci acela care împlineşte voinţa Tatălui meu, care este în ceruri.
  22. Mulţi vor spune în ziua aceea: "Doamne! Doamne! Nu am profetizat în numele tău, nu am alungat diavoli în numele tău şi nu am făcut atâtea minuni în numele tău?"
  23. Atunci le voi declara: "Niciodată nu v-am cunoscut. Îndepărtaţi-vă de mine, voi care săvârşiţi nelegiuirea!"
  24. Aşadar, oricine ascultă aceste cuvinte ale mele şi le împlineşte, va fi asemenea cu bărbatul înţelept care şi-a construit casa pe stâncă.
  25. A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, au năvălit peste casa aceea, dar ea n-a căzut, pentru că fusese construită pe stâncă.
  26. Însă oricine ascultă aceste cuvinte ale mele şi nu le împlineşte, va fi asemenea cu bărbatul necugetat care şi-a construit casa pe nisip.
  27. A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, au izbit în casa aceea şi ea s-a prăbuşit. Iar prăbuşirea ei a fost mare.
  28. Când a terminat Isus aceste cuvântări, mulţimile au fost cuprinse de uimire pentru învăţătura lui,
  29. deoarece el învăţa ca unul care are autoritate şi nu în felul cărturarilor lor.

  Judecarea aproapelui
  (Lc 6,37-42)

  Capitolul 7

  1 Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi, 2 deoarece cu judecata cu care judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura şi vouă. 3 De ce, aşadar, vezi paiul din ochiul fratelui tău, însă nu iei în seamă bârna din ochiul tău? 4 Sau cum vei spune fratelui tău: "Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău" şi iată că bârna este în ochiul tău? 5 Ipocritule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea bine să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.
       6 Nu daţi cele sfinte câinilor a şi nu aruncaţi perlele în faţa porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi, întorcându-se, să vă sfâşie.

  Puterea rugăciunii
  (Lc 11,9-13)
      7 Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide. 8 Căci oricine cere, primeşte; cine caută, găseşte; iar celui care bate, i se va deschide. 9 Cine dintre voi, dacă fiul îi va cere pâine, îi va da o piatră? 10 Sau dacă va cere un peşte îi va da un şarpe? 11 Aşadar, dacă voi, răi cum sunteţi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da cele bune celor care i le cer? 12 Deci tot ce vreţi ca oamenii să facă pentru voi, faceţi şi voi pentru ei, căci aceasta este Legea şi Profeţii.

  Cele două căi
  (Lc 13,23-24)
      13 Intraţi pe poarta strâmtă, pentru că largă este poarta b şi lată calea ce duce spre pieire şi mulţi sunt cei care merg pe ea. 14 Dar cât de strâmtă este poarta şi cât de îngustă calea care duce la viaţă! Şi puţini sunt cei care o găsesc.

  Profeţii falşi
  (Lc 6,43-44)
      15 Feriţi-vă de profeţii falşi care vin la voi în haine de oi, dar înăuntru sunt lupi răpitori. 16 Îi veţi recunoaşte după roadele lor. Oare se culeg struguri din mărăcini sau smochine din ciulini? 17 La fel, tot pomul bun face fructe bune, iar pomul rău face fructe rele. 18 Un pom bun nu poate să facă fructe rele, nici un pom rău să facă fructe bune. 19 Orice pom care nu face fructe bune este tăiat şi aruncat în foc. 20 Aşadar, îi veţi recunoaşte după roadele lor.

  Adevăraţii discipoli
  (Lc 13,26-27)
      21 Nu oricine îmi zice "Doamne! Doamne!" va intra în împărăţia cerurilor, ci acela care împlineşte voinţa Tatălui meu, care este în ceruri. 22 Mulţi vor spune în ziua aceea: "Doamne! Doamne! Nu am profetizat în numele tău, nu am alungat diavoli în numele tău şi nu am făcut atâtea minuni în numele tău?" 23 Atunci le voi declara: "Niciodată nu v-am cunoscut c. Îndepărtaţi-vă de mine, voi care săvârşiţi nelegiuirea!"

  Casa construită pe stâncă
  (Lc 6,47-49)
      24 Aşadar, oricine ascultă aceste cuvinte ale mele şi le împlineşte, va fi asemenea cu bărbatul înţelept care şi-a construit casa pe stâncă. 25 A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, au năvălit peste casa aceea, dar ea n-a căzut, pentru că fusese construită pe stâncă. 26 Însă oricine ascultă aceste cuvinte ale mele şi nu le împlineşte, va fi asemenea cu bărbatul necugetat care şi-a construit casa pe nisip. 27 A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, au izbit în casa aceea şi ea s-a prăbuşit. Iar prăbuşirea ei a fost mare.
       28 Când a terminat Isus aceste cuvântări, mulţimile au fost cuprinse de uimire pentru învăţătura lui, 29 deoarece el învăţa ca unul care are autoritate şi nu în felul cărturarilor lor.

   

  Note de subsol


  a Era interzis a se arunca la câini resturile din carnea jertfită în templu.
  b Multe manuscrise importante omit: poarta.
  c Formulă folosită de rabini pentru a excomunica (Mt 25,12). Aici Cristos se referă la acele persoane care aveau carisme: ei erau buni oratori, ritualişti desăvârşiţi etc., dar nu s-au străduit să pună în practică regula de aur şi nu aveau dragoste faţă de aproapele.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro