1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 8

  1. Intrând în Cafarnaum, a venit la el un centurion rugându-l:
  1. "Doamne, servitorul meu zace în casă, paralizat, suferind groaznic".
  1. El i-a spus: "Voi veni eu însumi şi-l voi vindeca".
  1. Dar centurionul i-a răspuns: "Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, dar spune numai un cuvânt şi servitorul meu va fi vindecat.
  1. Căci şi eu sunt un om supus autorităţii; având soldaţi în subordine, spun unuia: «Du-te!», iar el se duce, şi altuia: «Vino!», iar el vine, şi servitorului meu: «Fă aceasta!», iar el face".
  1. Auzind, Isus a rămas uimit şi a spus celor care îl urmau: "Adevăr vă spun că nu am găsit la nimeni în Israel o astfel de credinţă.
  1. De aceea vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi vor sta la masă în împărăţia cerurilor împreună cu Abraham, Isaac şi Iacob,
  1. iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul din afară. Acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor".
  1. Apoi Isus i-a spus centurionului: "Mergi, să ţi se facă după cum ai crezut!" Şi în ceasul acela servitorul lui a fost vindecat.
  1. Intrând Isus în casa lui Petru, a văzut-o pe soacra acestuia zăcând cuprinsă de febră.
  1. I-a atins mâna şi febra a lăsat-o. Ea s-a ridicat şi a început să-i slujească.
  1. La lăsatul serii, i-au adus mulţi posedaţi de diavol, iar el a alungat diavolii cu un cuvânt şi i-a vindecat pe toţi cei bolnavi,
  1. ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia: El a luat asupra lui slăbiciunile noastre şi a purtat bolile noastre.

IV. MINUNILE LUI ISUS ÎN GALILEEA

Vindecarea unui lepros
(Mc 1,40-45; Lc 5,12-16)

Capitolul 8Vindecarea servitorului centurionului
(Lc 7,1-10; In 4,43-54)
    5 Intrând în Cafarnaum, a venit la el un centurion a rugându-l: 6 "Doamne, servitorul b meu zace în casă, paralizat, suferind groaznic". 7 El i-a spus: "Voi veni eu însumi şi-l voi vindeca". 8 Dar centurionul i-a răspuns: "Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, dar spune numai un cuvânt şi servitorul meu va fi vindecat. 9 Căci şi eu sunt un om supus autorităţii; având soldaţi în subordine, spun unuia: «Du-te!», iar el se duce, şi altuia: «Vino!», iar el vine, şi servitorului meu: «Fă aceasta!», iar el face". 10 Auzind, Isus a rămas uimit şi a spus celor care îl urmau: "Adevăr vă spun că nu am găsit la nimeni în Israel o astfel de credinţă. 11 De aceea vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi vor sta la masă în împărăţia cerurilor împreună cu Abraham, Isaac şi Iacob, 12 iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul din afară. Acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor".
     13 Apoi Isus i-a spus centurionului: "Mergi, să ţi se facă după cum ai crezut!" Şi în ceasul acela servitorul lui a fost vindecat c.

Vindecări la Cafarnaum
(Mc 1,29-34; Lc 4,38-41)
    14 Intrând Isus în casa lui Petru, a văzut-o pe soacra acestuia zăcând cuprinsă de febră. 15 I-a atins mâna şi febra a lăsat-o. Ea s-a ridicat şi a început să-i slujească.
     16 La lăsatul serii, i-au adus mulţi posedaţi de diavol, iar el a alungat diavolii cu un cuvânt şi i-a vindecat pe toţi cei bolnavi, 17 ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia:
    El a luat asupra lui slăbiciunile noastre
    şi a purtat bolile noastre
.

 

Note de subsol


a Centurionul era un ofiţer în armata romană care comanda peste o sută de oameni. Întrucât Cafarnaumul era oraş de graniţă, având un oficiu vamal, probabil avea un corp de armată în slujba lui Irod Antipa. Soldaţii erau mercenari proveniţi din părţile Siriei întrucât tetrarhul nu avea încredere în autohtoni. Isus trece peste prescrierile cărturarilor şi uzanţele sociale rigide din timpul său care interziceau unui evreu să intre în relaţii cu un păgân.
b Termenul grec pais este folosit în NT cu două sensuri: servitor şi fiu (Mt 2,16; 17,18; Lc 7,7; 12,45). Textele paralele care relatează vindecarea servitorului centurionului folosesc: Lc 7,2 doulos = servitor; In 4,46 hyios = fiu.
c Câteva manuscrise adaugă: şi, întorcându-se acasă în acelaşi ceas, centurionul îşi găsi servitorul vindecat.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro