1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 11

  1. Așadar, mă întreb: oare Dumnezeu și-a abandonat poporul său? Nicidecum! Căci și eu sunt israelit, din urmașii lui Abraham, din tribul lui Beniamin.
  2. Dumnezeu nu și-a abandonat poporul pe care l-a cunoscut de mai înainte. Sau nu știți ce spune Scriptura despre Ilie, când se plânge lui Dumnezeu împotriva Israelului:
  3. Doamne, ei i-au ucis pe profeții tăi, au dărâmat altarele tale. Am rămas eu singur, iar ei caută să-mi ia viața.
  4. Însă ce-i spune răspunsul divin? Am păstrat pentru mine șapte mii de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal.
  5. Deci, tot așa, și în timpul de acum există un rest ales prin har.
  6. Dar dacă este prin har, nu mai este prin fapte, altfel harul nu ar mai fi har.
  7. Și atunci, ce? Ceea ce a căutat Israelul nu a obținut, dar a obținut alegerea, iar ceilalți s-au împietrit,
  8. după cum este scris: Dumnezeu le-a dat un duh de toropeală, ochi ca să nu vadă și urechi ca să nu audă până în ziua de astăzi.
  9. Iar David spune: Să le fie masa lor o capcană și un laț, o piatră de poticnire și să le fie recompensă,
  10. să li se întunece ochii ca să nu vadă, iar spinarea lor încovoaie-o pentru totdeauna.
  11. Deci, întreb: oare s-au poticnit ca să cadă definitiv? Nicidecum! Ci, prin căderea lor, a venit mântuirea pentru păgâni ca să-i facă pe ei geloși.
  12. Dacă însă căderea lor este bogăție pentru lume și eșecul lor, bogăție pentru păgâni, cu cât mai mult nu va fi plinătatea lor!
  13. Dar vouă, păgânilor, vă spun, întrucât eu sunt apostolul păgânilor, îmi laud slujirea
  14. că poate voi trezi gelozia celor din neamul meu și voi duce la mântuire pe unii dintre ei.
  15. Căci dacă îndepărtarea lor a dus la împăcarea lumii, ce va fi reprimirea lor dacă nu o înviere din morți?
  16. Dacă prima fărâmă [de aluat] este sfântă, și frământătura [este sfântă]. Iar dacă rădăcina este sfântă, și ramurile [sunt sfinte].
  17. Și dacă unele dintre ramuri au fost tăiate, iar tu care erai măslin sălbatic ai fost altoit în locul lor și ai devenit părtaș al rădăcinii și al sevei măslinului,
  18. nu te mândri față de ramuri. Iar dacă te mândrești, nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te [ține].
  19. Așadar, vei zice: ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu.
  20. Bine! Ele au fost tăiate din cauza necredinței, iar tu stai prin credință. Nu te îngâmfa, ci teme-te!
  21. Căci dacă Dumnezeu nu a cruțat ramurile firești, nu cumva să nu te cruțe nici pe tine.
  22. Vezi deci bunătatea și severitatea lui Dumnezeu: severitate față de cei care au căzut, bunătatea lui Dumnezeu față de tine, dacă rămâi în această bunătate. Dacă nu, vei fi tăiat și tu.
  23. Dar și ei, dacă nu rămân în necredință, vor fi altoiți, căci Dumnezeu poate să-i altoiască din nou.
  24. Deci dacă tu, care din fire ai fost tăiat dintr-un măslin sălbatic și, împotriva firii, ai fost altoit pe un măslin bun, cu cât mai mult ei, care sunt din fire, vor fi altoiți pe propriul lor măslin.
  25. Căci, fraților, nu vreau ca voi să rămâneți în [ignoranță] cu privire la misterul acesta ca să nu vă credeți înțelepți. Împietrirea unei părți din Israel durează până când vor intra toate națiunile păgâne.
  26. Și, în acest fel, tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: Va veni din Sion Răscumpărătorul. El va îndepărta nelegiuirile din Iacob
  27. și aceasta va fi alianța mea cu ei când voi îndepărta păcatele lor.
  28. În privința evreilor, ei sunt dușmani spre binele vostru; în privința alegerii, ei sunt iubiți datorită părinților,
  29. căci darurile și chemarea lui Dumnezeu sunt irevocabile,
  30. deoarece, așa cum voi odinioară nu ați ascultat de Dumnezeu, iar acum, în urma neascultării lor, ați aflat îndurare,
  31. la fel și ei nu au ascultat acum, ca, prin îndurarea față de voi, să afle și ei îndurare acum.
  32. Căci Dumnezeu i-a închis pe toți în neascultare ca să se îndure de toți.
  33. O, profunzime a bogăției, a înțelepciunii și a științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile sale!
  34. Într-adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfătuitorul lui?
  35. Sau cine i-a dat lui mai întâi ca să poată lua înapoi de la el?
  36. Căci toate vin de la el, prin el și pentru el. Lui să-i fie glorie în veci! Amin.

  Respingerea Israelului nu este definitivă

  Capitolul 11

  1 Așadar, mă întreb: oare Dumnezeu și-a abandonat poporul său? Nicidecum! Căci și eu sunt israelit, din urmașii lui Abraham, din tribul lui Beniamin. 2 Dumnezeu nu și-a abandonat poporul pe care l-a cunoscut de mai înainte. Sau nu știți ce spune Scriptura despre Ilie, când se plânge lui Dumnezeu împotriva Israelului: 3 Doamne, ei i-au ucis pe profeții tăi, au dărâmat altarele tale. Am rămas eu singur, iar ei caută să-mi ia viața. 4 Însă ce-i spune răspunsul divin? Am păstrat pentru mine șapte mii de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. 5 Deci, tot așa, și în timpul de acum există un rest ales prin har. 6 Dar dacă este prin har, nu mai este prin fapte, altfel harul nu ar mai fi har a.
       7 Și atunci, ce? Ceea ce a căutat Israelul nu a obținut, dar a obținut alegerea, iar ceilalți s-au împietrit, 8 după cum este scris:
      Dumnezeu le-a dat un duh de toropeală,
      ochi ca să nu vadă
      și urechi ca să nu audă
      până în ziua de astăzi
  .
  9 Iar David spune:
      Să le fie masa lor o capcană și un laț,
      o piatră de poticnire și să le fie recompensă,

  10    să li se întunece ochii ca să nu vadă,
      iar spinarea lor încovoaie-o pentru totdeauna
  .
       11 Deci, întreb: oare s-au poticnit ca să cadă definitiv? Nicidecum! Ci, prin căderea lor, a venit mântuirea pentru păgâni ca să-i facă pe ei geloși. 12 Dacă însă căderea lor este bogăție pentru lume și eșecul lor, bogăție pentru păgâni, cu cât mai mult nu va fi plinătatea lor!
       13 Dar vouă, păgânilor, vă spun, întrucât eu sunt apostolul păgânilor, îmi laud slujirea 14 că poate voi trezi gelozia celor din neamul meu și voi duce la mântuire pe unii dintre ei. 15 Căci dacă îndepărtarea lor a dus la împăcarea lumii, ce va fi reprimirea lor dacă nu o înviere din morți?
       16 Dacă prima fărâmă b [de aluat] este sfântă, și frământătura [este sfântă]. Iar dacă rădăcina este sfântă, și ramurile [sunt sfinte]. 17 Și dacă unele dintre ramuri au fost tăiate, iar tu care erai măslin sălbatic ai fost altoit în locul lor și ai devenit părtaș al rădăcinii c și al sevei măslinului, 18 nu te mândri față de ramuri. Iar dacă te mândrești, nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te [ține]. 19 Așadar, vei zice: ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. 20 Bine! Ele au fost tăiate din cauza necredinței, iar tu stai prin credință. Nu te îngâmfa, ci teme-te! 21 Căci dacă Dumnezeu nu a cruțat ramurile firești, nu cumva d să nu te cruțe nici pe tine. 22 Vezi deci bunătatea și severitatea lui Dumnezeu: severitate față de cei care au căzut, bunătatea lui Dumnezeu față de tine, dacă rămâi în această bunătate. Dacă nu, vei fi tăiat și tu. 23 Dar și ei, dacă nu rămân în necredință, vor fi altoiți, căci Dumnezeu poate să-i altoiască din nou. 24 Deci dacă tu, care din fire ai fost tăiat dintr-un măslin sălbatic și, împotriva firii, ai fost altoit pe un măslin bun, cu cât mai mult ei, care sunt din fire, vor fi altoiți pe propriul lor măslin.

  Mântuirea Israelului este posibilă

      25 Căci, fraților, nu vreau ca voi să rămâneți în [ignoranță] cu privire la misterul acesta ca să nu vă credeți înțelepți. Împietrirea unei părți din Israel durează până când vor intra toate națiunile păgâne e. 26 Și, în acest fel, tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris:
      Va veni din Sion Răscumpărătorul.
      El va îndepărta nelegiuirile din Iacob

  27    și aceasta va fi alianța mea cu ei
      când voi îndepărta păcatele lor
  .
       28 În privința evreilor, ei sunt dușmani spre binele vostru; în privința alegerii, ei sunt iubiți datorită părinților, 29 căci darurile și chemarea lui Dumnezeu sunt irevocabile, 30 deoarece, așa cum voi odinioară nu ați ascultat de Dumnezeu, iar acum, în urma neascultării lor, ați aflat îndurare, 31 la fel și ei nu au ascultat acum, ca, prin îndurarea față de voi, să afle și ei îndurare acum f. 32 Căci Dumnezeu i-a închis pe toți g în neascultare ca să se îndure de toți.
       33 O, profunzime a bogăției, a înțelepciunii și a științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile sale!
  34    Într-adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului?
      Sau cine a fost sfătuitorul lui?

  35    Sau cine i-a dat lui mai întâi
      ca să poată lua înapoi de la el?

  36 Căci toate vin de la el, prin el și pentru el. Lui să-i fie glorie în veci! Amin.

   

  Note de subsol


  a Câteva manuscrise vechi şi traducerea bizantină adaugă: Iar dacă este din fapte, nu mai este har, iar fapta nu mai este faptă.
  b După Num 15,19-21, când evreii făceau pâine trebuiau să pună deoparte o bucăţică de aluat din care făceau o pâine mică pe care o ofereau lui Dumnezeu. Aceasta putea fi consumată numai de preoţi.
  c În multe manuscrise vechi lipseşte: rădăcinii.
  d În manuscrise importante lipseşte: nu cumva.
  e Unele traduceri moderne şi mulţi comentatori adaugă: în Biserică, sau, în împărăţia lui Dumnezeu.
  f În multe manuscrise vechi şi importante lipseşte: acum.
  g Câteva manuscrise vechi au: pe toate.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro