1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 15

  1. Iar noi, cei tari, suntem datori să purtăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne complacem în noi înșine.
  2. Fiecare dintre noi să se facă plăcut aproapelui său în ceea ce este bine spre edificare,
  3. căci nici Cristos nu s-a complăcut în sine, ci, după cum este scris: Insultele celor care te insultă au căzut asupra mea.
  4. De fapt, tot ce a fost scris de mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră pentru ca, prin statornicia și mângâierea Scripturilor, să avem speranță.
  5. Dumnezeul statorniciei și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași sentimente unii față de alții ca ale lui Cristos Isus,
  6. pentru ca, într-un cuget și într-un singur glas, să-l preamăriți pe Dumnezeu și pe Tatăl Domnului nostru Isus Cristos.
  7. De aceea, primiți-vă unii pe alții după cum și Cristos v-a primit pe voi spre gloria lui Dumnezeu.
  8. Vă spun că, într-adevăr, Cristos s-a făcut slujitorul celor circumciși pentru a împlini promisiunile făcute părinților și [a confirma] astfel că Dumnezeu este vrednic de crezare
  9. și pentru ca națiunile păgâne să-l preamărească pe Dumnezeu pentru îndurarea sa, după cum este scris: De aceea te voi lăuda printre popoare și voi cânta psalmi pentru numele tău.
  10. Și din nou spune: Bucurați-vă, națiunilor, împreună cu poporul său.
  11. Și iarăși: Lăudați-l, toate națiunile, pe Domnul și toate popoarele să-l preamărească.
  12. Din nou Isaia spune: Va ieși din rădăcina lui Iese cel care se va așeza ca să domnească peste națiuni; în el își vor pune speranța națiunile.
  13. Iar Dumnezeul speranței să vă umple de toată bucuria și pacea în credință, ca să prisosiți în speranță prin puterea Duhului Sfânt.
  14. Frații mei, eu însumi sunt convins cu privire la voi, că sunteți plini de bunătate, plini de orice fel de cunoaștere, în stare să vă îndrumați unii pe alții.
  15. Totuși, v-am scris în unele lucruri mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc aminte acestea, în puterea harului care mi-a fost dat de Dumnezeu
  16. ca să fiu slujitor al lui Cristos Isus între națiunile păgâne, consacrat să predic evanghelia lui Dumnezeu, pentru ca națiunile păgâne să devină o jertfă plăcută, sfințită în Duhul Sfânt.
  17. Așadar, mă pot lăuda în Cristos Isus în cele ce-l privesc pe Dumnezeu,
  18. căci nu voi îndrăzni să vorbesc altceva decât despre ce a săvârșit Cristos prin mine pentru a aduce națiunile păgâne la credință, prin cuvânt și faptă,
  19. prin puterea semnelor și a minunilor, prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Așadar, de la Ierusalim și împrejurimi și până în Iliria, am completat vestirea evangheliei lui Cristos,
  20. făcându-mi astfel o cinste din a predica evanghelia mai ales acolo unde nu fusese vestit numele lui Cristos, ca să nu clădesc pe temelia altuia,
  21. ci, după cum este scris: Cei cărora nu le-a fost vestit îl vor vedea și cei care n-au auzit vor înțelege.
  22. Tocmai de aceea am fost împiedicat de multe ori să vin la voi,
  23. dar acum nu mai am nici un loc în regiunile acestea și, având de ani de zile dorința de a veni la voi,
  24. când voi merge în Spania... Căci sper să vă văd în timpul călătoriei și să fiu însoțit de cineva dintre voi, după ce îmi voi fi realizat, cel puțin în parte, [dorința] de a vă fi văzut.
  25. Acum însă merg la Ierusalim ca să slujesc sfinților,
  26. căci Macedonia și Ahaia au binevoit să-și arate solidaritatea față de săracii sfinților din Ierusalim.
  27. Au binevoit și erau datori s-o facă față de ei, căci dacă națiunile păgâne au avut parte de bunurile lor spirituale, trebuie și ele să-i slujească cu cele materiale.
  28. Așadar, după ce voi fi împlinit aceasta și le voi încredința darul acesta, voi pleca spre Spania [trecând] pe la voi.
  29. Știu că, venind la voi, voi veni cu plinătatea binecuvântării lui Cristos.
  30. Vă îndemn, așadar, fraților, pentru Domnul nostru Isus Cristos și pentru iubirea Duhului, să luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Domnul pentru mine
  31. ca să fiu ferit de răzvrătiții din Iudeea și ca ajutorul pe care îl aduc la Ierusalim să fie bine primit de sfinți,
  32. ca să pot veni la voi cu bucurie și prin voința lui Dumnezeu să mă pot bucura de liniște împreună cu voi.
  33. Iar Dumnezeul păcii să fie cu voi toți! Amin!

  Trăirea creștină după exemplul lui Cristos

  Capitolul 15

  1 Iar noi, cei tari, suntem datori să purtăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne complacem în noi înșine. 2 Fiecare dintre noi să se facă plăcut aproapelui său în ceea ce este bine spre edificare, 3 căci nici Cristos nu s-a complăcut în sine, ci, după cum este scris: Insultele celor care te insultă au căzut asupra mea. 4 De fapt, tot ce a fost scris de mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră pentru ca, prin statornicia și mângâierea Scripturilor, să avem speranță. 5 Dumnezeul statorniciei și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași sentimente unii față de alții ca ale lui Cristos Isus, 6 pentru ca, într-un cuget și într-un singur glas, să-l preamăriți pe Dumnezeu și pe Tatăl Domnului nostru Isus Cristos.
       7 De aceea, primiți-vă unii pe alții după cum și Cristos v-a primit pe voi spre gloria lui Dumnezeu. 8 Vă spun că, într-adevăr, Cristos s-a făcut slujitorul celor circumciși pentru a împlini promisiunile făcute părinților și [a confirma] astfel că Dumnezeu este vrednic de crezare 9 și pentru ca națiunile păgâne să-l preamărească pe Dumnezeu pentru îndurarea sa, după cum este scris:
      De aceea te voi lăuda printre popoare
      și voi cânta psalmi pentru numele tău
  .
  10 Și din nou spune:
      Bucurați-vă, națiunilor,
      împreună cu poporul său
  .
  11 Și iarăși:
      Lăudați-l, toate națiunile, pe Domnul
      și toate popoarele să-l preamărească
  .
  12 Din nou Isaia spune:
      Va ieși din rădăcina lui Iese
      cel care se va așeza ca să domnească peste națiuni;
      în el își vor pune speranța națiunile
   a.
  13 Iar Dumnezeul speranței să vă umple de toată bucuria și pacea în credință, ca să prisosiți în speranță prin puterea Duhului Sfânt.

  IV. EPILOG

  Misiunea de apostol a lui Paul

      14 Frații mei, eu însumi sunt convins cu privire la voi, că sunteți plini de bunătate, plini de orice fel de cunoaștere, în stare să vă îndrumați unii pe alții. 15 Totuși, v-am scris în unele lucruri mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc aminte acestea, în puterea harului care mi-a fost dat de Dumnezeu 16 ca să fiu slujitor al lui Cristos Isus între națiunile păgâne, consacrat să predic evanghelia lui Dumnezeu, pentru ca națiunile păgâne să devină o jertfă plăcută, sfințită în Duhul Sfânt. 17 Așadar, mă pot lăuda în Cristos Isus în cele ce-l privesc pe Dumnezeu, 18 căci nu voi îndrăzni să vorbesc altceva decât despre ce a săvârșit Cristos prin mine pentru a aduce națiunile păgâne la credință, prin cuvânt și faptă, 19 prin puterea semnelor și a minunilor, prin puterea Duhului lui Dumnezeu b. Așadar, de la Ierusalim și împrejurimi și până în Iliria c, am completat vestirea evangheliei lui Cristos, 20 făcându-mi astfel o cinste din a predica evanghelia mai ales acolo unde nu fusese vestit numele lui Cristos, ca să nu clădesc pe temelia altuia, 21 ci, după cum este scris:
      Cei cărora nu le-a fost vestit îl vor vedea
      și cei care n-au auzit vor înțelege
  .

  Intenția lui Paul de a merge la Roma

      22 Tocmai de aceea am fost împiedicat de multe ori să vin la voi, 23 dar acum nu mai am nici un loc în regiunile acestea și, având de ani de zile dorința de a veni la voi, 24 când voi merge în Spania... Căci sper să vă văd în timpul călătoriei și să fiu însoțit de cineva dintre voi, după ce îmi voi fi realizat, cel puțin în parte, [dorința] de a vă fi văzut. 25 Acum însă merg la Ierusalim ca să slujesc sfinților, 26 căci Macedonia și Ahaia au binevoit să-și arate solidaritatea față de săracii sfinților din Ierusalim. 27 Au binevoit și erau datori s-o facă față de ei, căci dacă națiunile păgâne au avut parte de bunurile lor spirituale, trebuie și ele să-i slujească cu cele materiale. 28 Așadar, după ce voi fi împlinit aceasta și le voi încredința darul acesta, voi pleca spre Spania [trecând] pe la voi. 29 Știu că, venind la voi, voi veni cu plinătatea binecuvântării lui Cristos.
       30 Vă îndemn, așadar, fraților, pentru Domnul nostru Isus Cristos și pentru iubirea Duhului, să luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Domnul pentru mine 31 ca să fiu ferit de răzvrătiții din Iudeea și ca ajutorul d pe care îl aduc la Ierusalim să fie bine primit de sfinți, 32 ca să pot veni la voi cu bucurie și prin voința lui Dumnezeu să mă pot bucura de liniște împreună cu voi e. 33 Iar Dumnezeul păcii să fie cu voi toți! Amin! f

   

  Note de subsol


  a Sfântul Paul citează textul din Is 11,10 după traducerea greacă a LXX. În textul ebraic, acest verset apare astfel: Şi va fi în ziua aceea: rădăcina lui Iese, care se ridică să domnească peste toate popoarele, pe ea o vor cânta toate naţiunile.
  b Câteva manuscrise mai vechi în loc de: Duhul lui Dumnezeu, au: Duhului Sfânt, iar altele: Duhului Sfânt al lui Dumnezeu.
  c Iliria (gr. Illyrikon; lat. Illyricum) este ţinutul din vestul Peninsulei Balcanice, pe coasta de est a Adriaticii ce cuprinde azi nordul Greciei, Albania, Bosnia, coasta Dalmaţiei. Nu mai există alte menţiuni despre acest ţinut şi nici despre o activitate a lui Paul în această zonă.
  d Cele mai vechi manuscrise au: slujirea.
  e Majoritatea manuscriselor vechi prezintă formulări diferite: papirusul nr. 46 omite partea a doua a versetului: să mă pot bucura...; codicele Vaticanus înlocuieşte: prin voinţa lui Dumnezeu cu: prin voinţa Domnului Isus; codicele Sinaiticus are: prin voinţa lui Isus Cristos.
  f Câteva manuscrise vechi omit: Amin.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro