1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 15

  1. Frații mei, eu însumi sunt convins cu privire la voi, că sunteți plini de bunătate, plini de orice fel de cunoaștere, în stare să vă îndrumați unii pe alții.
  1. Totuși, v-am scris în unele lucruri mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc aminte acestea, în puterea harului care mi-a fost dat de Dumnezeu
  1. ca să fiu slujitor al lui Cristos Isus între națiunile păgâne, consacrat să predic evanghelia lui Dumnezeu, pentru ca națiunile păgâne să devină o jertfă plăcută, sfințită în Duhul Sfânt.
  1. Așadar, mă pot lăuda în Cristos Isus în cele ce-l privesc pe Dumnezeu,
  1. căci nu voi îndrăzni să vorbesc altceva decât despre ce a săvârșit Cristos prin mine pentru a aduce națiunile păgâne la credință, prin cuvânt și faptă,
  1. prin puterea semnelor și a minunilor, prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Așadar, de la Ierusalim și împrejurimi și până în Iliria, am completat vestirea evangheliei lui Cristos,
  1. făcându-mi astfel o cinste din a predica evanghelia mai ales acolo unde nu fusese vestit numele lui Cristos, ca să nu clădesc pe temelia altuia,
  1. ci, după cum este scris: Cei cărora nu le-a fost vestit îl vor vedea și cei care n-au auzit vor înțelege.

Trăirea creștină după exemplul lui Cristos

Capitolul 15IV. EPILOG

Misiunea de apostol a lui Paul

    14 Frații mei, eu însumi sunt convins cu privire la voi, că sunteți plini de bunătate, plini de orice fel de cunoaștere, în stare să vă îndrumați unii pe alții. 15 Totuși, v-am scris în unele lucruri mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc aminte acestea, în puterea harului care mi-a fost dat de Dumnezeu 16 ca să fiu slujitor al lui Cristos Isus între națiunile păgâne, consacrat să predic evanghelia lui Dumnezeu, pentru ca națiunile păgâne să devină o jertfă plăcută, sfințită în Duhul Sfânt. 17 Așadar, mă pot lăuda în Cristos Isus în cele ce-l privesc pe Dumnezeu, 18 căci nu voi îndrăzni să vorbesc altceva decât despre ce a săvârșit Cristos prin mine pentru a aduce națiunile păgâne la credință, prin cuvânt și faptă, 19 prin puterea semnelor și a minunilor, prin puterea Duhului lui Dumnezeu b. Așadar, de la Ierusalim și împrejurimi și până în Iliria c, am completat vestirea evangheliei lui Cristos, 20 făcându-mi astfel o cinste din a predica evanghelia mai ales acolo unde nu fusese vestit numele lui Cristos, ca să nu clădesc pe temelia altuia, 21 ci, după cum este scris:
    Cei cărora nu le-a fost vestit îl vor vedea
    și cei care n-au auzit vor înțelege
.

 

Note de subsol


b Câteva manuscrise mai vechi în loc de: Duhul lui Dumnezeu, au: Duhului Sfânt, iar altele: Duhului Sfânt al lui Dumnezeu.
c Iliria (gr. Illyrikon; lat. Illyricum) este ţinutul din vestul Peninsulei Balcanice, pe coasta de est a Adriaticii ce cuprinde azi nordul Greciei, Albania, Bosnia, coasta Dalmaţiei. Nu mai există alte menţiuni despre acest ţinut şi nici despre o activitate a lui Paul în această zonă.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro