1 2 3

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Tit

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 1

  1. Paul, slujitor al lui Dumnezeu şi apostol al lui Isus Cristos, spre credinţa celor aleşi de Dumnezeu şi spre cunoaşterea adevărului conform evlaviei,
  2. în speranţa vieţii veşnice, pe care Dumnezeu, cel care nu minte, a promis-o înainte de începutul veacurilor,
  3. dar care, la timpul stabilit, a făcut cunoscut cuvântul său prin predicarea ce mi-a fost încredinţată mie, după porunca lui Dumnezeu, mântuitorul nostru,
  4. către Tit, adevărat fiu după credinţa comună: har şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Cristos Isus, mântuitorul nostru.
  5. Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să duci la îndeplinire ce a mai rămas şi să stabileşti prezbiteri în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit:
  6. dacă cineva este fără cusur, bărbatul unei singure soţii, dacă are copii credincioşi, care să nu fie acuzaţi de purtare uşuratică şi să nu fie rebeli.
  7. Căci episcopul, ca administrator al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără cusur: să nu fie arogant, nici mânios, nici beţiv, nici violent, nici doritor de câştig necinstit,
  8. ci ospitalier, iubitor de bine, înţelept, drept, evlavios, stăpân pe sine,
  9. ţinând la cuvântul adevărat conform doctrinei pentru ca să fie puternic şi să îndrume la învăţătură sănătoasă şi să-i convingă pe potrivnici.
  10. De fapt, sunt mulţi rebeli, flecari, înşelători, în special dintre cei circumcişi,
  11. cărora trebuie să li se închidă gura. Aceştia răvăşesc case întregi învăţând ceea ce nu trebuie de dragul unui câştig necinstit.
  12. Unul dintre ei, chiar un profet de-al lor, a spus: "Cretanii sunt întotdeauna mincinoşi, bestii răutăcioase, burţi trândave".
  13. Această mărturie este adevărată. Pentru acest motiv mustră-i cu severitate ca să fie sănătoşi în credinţă,
  14. fără ca să se ia după basmele iudaice şi după poruncile oamenilor care se îndepărtează de adevăr.
  15. Toate sunt curate pentru cei curaţi, însă pentru cei întinaţi şi necredincioşi nimic nu este curat, din contra, le sunt întinate mintea şi conştiinţa.
  16. Ei declară că îl cunosc pe Dumnezeu, dar prin fapte îl reneagă, atât de dezgustători sunt şi neascultători şi incapabili de vreo faptă bună.

  Destinatarul şi salutul

  Capitolul 1

  1 Paul, slujitor al lui Dumnezeu şi apostol al lui Isus Cristos, spre credinţa celor aleşi de Dumnezeu şi spre cunoaşterea adevărului conform evlaviei, 2 în speranţa vieţii veşnice, pe care Dumnezeu, cel care nu minte, a promis-o înainte de începutul veacurilor, 3 dar care, la timpul stabilit, a făcut cunoscut cuvântul său prin predicarea ce mi-a fost încredinţată mie, după porunca lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, 4 către Tit, adevărat fiu după credinţa comună: har şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Cristos Isus, mântuitorul nostru.

  Ierarhia Bisericii din Creta

      5 Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să duci la îndeplinire ce a mai rămas şi să stabileşti prezbiteri în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit: 6 dacă cineva este fără cusur, bărbatul unei singure soţii a, dacă are copii credincioşi, care să nu fie acuzaţi de purtare uşuratică şi să nu fie rebeli. 7 Căci episcopul, ca administrator al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără cusur: să nu fie arogant, nici mânios, nici beţiv, nici violent, nici doritor de câştig necinstit, 8 ci ospitalier, iubitor de bine, înţelept, drept, evlavios, stăpân pe sine, 9 ţinând la cuvântul adevărat conform doctrinei pentru ca să fie puternic şi să îndrume la învăţătură sănătoasă şi să-i convingă pe potrivnici.

  Combaterea învăţătorilor falşi

      10 De fapt, sunt mulţi rebeli, flecari, înşelători, în special dintre cei circumcişi, 11 cărora trebuie să li se închidă gura. Aceştia răvăşesc case întregi învăţând ceea ce nu trebuie de dragul unui câştig necinstit. 12 Unul dintre ei, chiar un profet de-al lor, a spus:
      "Cretanii sunt întotdeauna mincinoşi,
      bestii răutăcioase, burţi trândave" b.
  13 Această mărturie este adevărată. Pentru acest motiv mustră-i cu severitate ca să fie sănătoşi în credinţă, 14 fără ca să se ia după basmele iudaice şi după poruncile oamenilor care se îndepărtează de adevăr. 15 Toate sunt curate pentru cei curaţi, însă pentru cei întinaţi şi necredincioşi nimic nu este curat, din contra, le sunt întinate mintea şi conştiinţa. 16 Ei declară că îl cunosc pe Dumnezeu, dar prin fapte îl reneagă, atât de dezgustători sunt şi neascultători şi incapabili de vreo faptă bună.

   

  Note de subsol


  a Cf. n. 1Tim 3,2.
  b Este un citat din Epimenide din Cnosos, un cretan care a devenit cunoscut grecilor prin poemele sale şi, mai ales, după ce a fost chemat la Atena de către Solon în 596 î.C., prin ridicarea de altare în cinstea zeilor. De aceea grecii îl considerau un profet.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro