1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Sfânta Evanghelie după Matei

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

Capitolul 4

  1. Şi mulţimi multe mergeau după El, din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan.

Capitolul 5

  1. Văzând mulţimile, Iisus S-a suit în munte, şi aşezându-se, ucenicii Lui au venit la El.
  1. Şi deschizându-şi gura, îi învăţa zicând:
  1. Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor.
  1. Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.
  1. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.
  1. Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.
  1. Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.
  1. Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.
  1. Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.
  1. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor.
  1. Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea.
  1. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe proorocii cei dinainte de voi.
  1. Voi sunteţi sarea pământului; dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai e bună decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro