1 2 3 4 5 6

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

Capitolul 4

  1. De aceea, vă îndemn, eu cel întemniţat pentru Domnul, să umblaţi cu vrednicie, după chemarea cu care aţi fost chemaţi,
  1. Cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire,
  1. Silindu-vă să păziţi unitatea Duhului, întru legătura păcii.
  1. Este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la o singură nădejde a chemării voastre;
  1. Este un Domn, o credinţă, un botez,
  1. Un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, Care este peste toate şi prin toate şi întru toţi.
  1. Iar fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro