1 2 3 4 5 6

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

Capitolul 5

  1. Altădată eraţi întuneric, iar acum sunteţi lumină întru Domnul; umblaţi ca fii ai luminii!
  1. Pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate şi adevăr.
  1. Încercând ce este bineplăcut Domnului.
  1. Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă, osândiţi-le pe faţă.
  1. Căci cele ce se fac întru ascuns de ei, ruşine este a le şi grăi.
  1. Iar tot ce este pe faţă, se descoperă prin lumină,
  1. Căci tot ceea ce este descoperit, lumină este. Pentru aceea zice: "Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos".
  1. Deci luaţi seama cu grijă, cum umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi,
  1. Răscumpărând vremea, căci zilele rele sunt.
  1. Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci înţelegeţi care este voia Domnului.
  1. Şi nu vă îmbătaţi de vin, în care este pierzare, ci vă umpleţi de Duhul.
  1. Vorbiţi între voi în psalmi şi în laude şi în cântări duhovniceşti, lăudând şi cântând Domnului, în inimile voastre,
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro