1 2 3 4 5 6

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

Capitolul 5

  1. Altădată erați întuneric, iar acum sunteți lumină întru Domnul; umblați ca fii ai luminii!
  1. Pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate și adevăr.
  1. Încercând ce este bineplăcut Domnului.
  1. Și nu fiți părtași la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă, osândiți-le pe față.
  1. Căci cele ce se fac întru ascuns de ei, rușine este a le și grăi.
  1. Iar tot ce este pe față, se descoperă prin lumină,
  1. Căci tot ceea ce este descoperit, lumină este. Pentru aceea zice: "Deșteaptă-te cel ce dormi și te scoală din morți și te va lumina Hristos".
  1. Deci luați seama cu grijă, cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca cei înțelepți,
  1. Răscumpărând vremea, căci zilele rele sunt.
  1. Drept aceea, nu fiți fără de minte, ci înțelegeți care este voia Domnului.
  1. Și nu vă îmbătați de vin, în care este pierzare, ci vă umpleți de Duhul.
  1. Vorbiți între voi în psalmi și în laude și în cântări duhovnicești, lăudând și cântând Domnului, în inimile voastre,
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro