1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sfânta Evanghelie după Marcu

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

Capitolul 10

  1. Şi apropiindu-se fariseii, Îl întrebau, ispitindu-L, dacă este îngăduit unui bărbat să-şi lase femeia.
  1. Iar El, răspunzând, le-a zis: Ce v-a poruncit vouă Moise?
  1. Iar ei au zis: Moise a dat voie să-i scrie carte de despărţire şi să o lase.
  1. Şi răspunzând, Iisus le-a zis: Pentru învârtoşarea inimii voastre, v-a scris porunca aceasta;
  1. Dar de la începutul făpturii, bărbat şi femeie i-a făcut Dumnezeu.
  1. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa.
  1. Şi vor fi amândoi un trup; aşa că nu mai sunt doi, ci un trup.
  1. Deci ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu mai despartă.
  1. Dar în casă ucenicii L-au întrebat iarăşi despre aceasta.
  1. Şi El le-a zis: Oricine va lăsa pe femeia sa şi va lua alta, săvârşeşte adulter cu ea.
  1. Iar femeia, de-şi va lăsa bărbatul ei şi se va mărita cu altul, săvârşeşte adulter.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro