1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sfânta Evanghelie după Marcu

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

Capitolul 15

  1. Iar ostașii L-au dus înăuntrul curții, adică în pretoriu, și au adunat toată cohorta.
  1. Și L-au îmbrăcat în purpură și, împletindu-I o cunună de spini, I-au pus-o pe cap.
  1. Și au început să se plece în fața Lui, zicând: Bucură-Te regele iudeilor!
  1. Și-L băteau peste cap cu o trestie și-L scuipau și, căzând în genunchi, I se închinau.
  1. Și după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de purpură și L-au îmbrăcat cu hainele Lui. Și L-au dus afară ca să-L răstignească.
  1. Și au silit pe un trecător, care venea din țarină, pe Simon Cirineul, tatăl lui Alexandru și al lui Ruf, ca să ducă crucea Lui.
  1. Și L-au dus la locul zis Golgota, care se tălmăcește "locul Căpățânii".
  1. Și I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El n-a luat.
  1. Și L-au răstignit și au împărțit între ei hainele Lui, aruncând sorți pentru ele, care ce să ia.
  1. Iar când L-au răstignit, era ceasul al treilea.
  1. Și vina Lui era scrisă deasupra: Regele iudeilor.
  1. Și împreună cu El au răstignit doi tâlhari: unul de-a dreapta și altul de-a stânga Lui.
  1. Și s-a împlinit Scriptura care zice: Cu cei fără de lege a fost socotit.
  1. Iar cei ce treceau pe acolo Îl huleau, clătinându-și capetele și zicând: Huu! Cel care dărâmi templul și în trei zile îl zidești.
  1. Mântuiește-Te pe Tine Însuți, coborându-Te de pe cruce!
  1. De asemenea și arhiereii, batjocorindu-L între ei, împreună cu cărturarii, ziceau: Pe alții a mântuit, dar pe Sine nu poate să Se mântuiască!
  1. Hristos, regele lui Israel, să Se coboare de pe cruce, ca să vedem și să credem. Și cei împreună răstigniți cu El Îl ocărau.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro