1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sfânta Evanghelie după Marcu

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

Capitolul 3

  1. Și a venit în casă, și iarăși mulțimea s-a adunat, încât ei nu puteau nici să mănânce.
  1. Și auzind ai Săi, au ieșit ca să-L prindă, că ziceau: Și-a ieșit din fire.
  1. Iar cărturarii, care veneau din Ierusalim, ziceau că are pe Beelzebul și că, cu domnul demonilor, alungă demonii.
  1. Și chemându-i la Sine, le-a vorbit în pilde: Cum poate satana să alunge pe satana?
  1. Dacă o împărăție se va dezbina în sine, acea împărăție nu mai poate dăinui.
  1. Și dacă o casă se va dezbina în sine, casa aceea nu va mai putea să se țină.
  1. Și dacă satana s-a sculat împotriva sa însuși și s-a dezbinat, nu poate să dăinuiască, ci are sfârșit.
  1. Dar nimeni nu poate, intrând în casa celui tare, să-i răpească lucrurile, de nu va lega întâi pe cel tare, și atunci va jefui casa lui.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro