1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sfânta Evanghelie după Marcu

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

Capitolul 6

  1. Şi îndată a silit pe ucenicii Lui să intre în corabie şi să meargă înaintea Lui, de cealaltă parte, spre Betsaida, până ce El va slobozi mulţimea.
  1. Iar după ce i-a slobozit, S-a dus în munte ca să Se roage.
  1. Şi făcându-se seară, era corabia în mijlocul mării, iar El singur pe ţărm.
  1. Şi i-a văzut cum se chinuiau vâslind, căci vântul le era împotrivă. Şi către a patra strajă a nopţii a venit la ei umblând pe mare şi voia să treacă pe lângă ei.
  1. Iar lor, văzându-L umblând pe mare, li s-a părut că este nălucă şi au strigat.
  1. Căci toţi L-au văzut şi s-au tulburat. Dar îndată El a vorbit cu ei şi le-a zis: Îndrăzniţi! Eu sunt; nu vă temeţi!
  1. Şi s-a suit la ei în corabie şi s-a potolit vântul. Şi erau peste măsură de uimiţi în sinea lor;
  1. Căci nu pricepuseră nimic de la minunea pâinilor, deoarece inima lor era învârtoşată.
  1. Şi trecând marea, au venit în ţinutul Ghenizaretului şi au tras la ţărm.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro