1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Sfânta Evanghelie după Matei

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

Capitolul 15

  1. Atunci, apropiindu-se, ucenicii I-au zis: Ştii că fariseii, auzind cuvântul, s-au scandalizat?
  1. Iar El, răspunzând, a zis: Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel ceresc, va fi smuls din rădăcină.
  1. Lăsaţii pe ei; sunt călăuze oarbe, orbilor; şi dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă.
  1. Şi Petru, răspunzând, I-a zis: Lămureşte-ne nouă pilda aceasta.
  1. El a zis: Acum şi voi sunteţi nepricepuţi?
  1. Nu înţelegeţi că tot ce intră în gură se duce în pântece şi se aruncă afară?
  1. Iar cele ce ies din gură pornesc din inimă şi acelea spurcă pe om.
  1. Căci din inimă ies: gânduri rele, ucideri, adultere, desfrânări, furtişaguri, mărturii mincinoase, hule.
  1. Acestea sunt care spurcă pe om, dar a mânca cu mâini nespălate nu spurcă pe om.
  1. Şi ieşind de acolo, a plecat Iisus în părţile Tirului şi ale Sidonului.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro