1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Sfânta Evanghelie după Matei

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

Capitolul 23

  1. Atunci a vorbit Iisus mulţimilor şi ucenicilor Săi,
  1. Zicând: Cărturarii şi fariseii au şezut în scaunul lui Moise;
  1. Deci toate câte vă vor zice vouă, faceţi-le şi păziţi-le; dar după faptele lor nu faceţi, că ei zic, dar nu fac.
  1. Că leagă sarcini grele şi cu anevoie de purtat şi le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voiesc să le mişte.
  1. Toate faptele lor le fac ca să fie priviţi de oameni; căci îşi lăţesc filacteriile şi îşi măresc ciucurii de pe poale.
  1. Şi le place să stea în capul mesei la ospeţe şi în băncile dintâi, în sinagogi,
  1. Şi să li se plece lumea în pieţe şi să fie numiţi de oameni: Rabi.
  1. Voi însă să nu vă numiţi rabi, că unul este Învăţătorul vostru: Hristos, iar voi toţi sunteţi fraţi.
  1. Şi tată al vostru să nu numiţi pe pământ, că Tatăl vostru unul este, Cel din ceruri.
  1. Nici învăţători să nu vă numiţi, că Învăţătorul vostru este unul: Hristos.
  1. Şi care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru.
  1. Cine se va înălţa pe sine se va smeri, şi cine se va smeri pe sine se va înălţa.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro