1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Sfânta Evanghelie după Matei

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

Capitolul 26

  1. Fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon Leprosul,
  1. S-a apropiat de El o femeie, având un alabastru cu mir de mare preţ, şi l-a turnat pe capul Lui, pe când şedea la masă.
  1. Şi văzând ucenicii, s-au mâniat şi au zis: De ce risipa aceasta?
  1. Căci mirul acesta se putea vinde scump, iar banii să se dea săracilor.
  1. Dar Iisus, cunoscând gândul lor, le-a zis: Pentru ce faceţi supărare femeii? Căci lucru bun a făcut ea faţă de Mine.
  1. Căci pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna;
  1. Că ea, turnând mirul acesta pe trupul Meu, a făcut-o spre îngroparea Mea.
  1. Adevărat zic vouă: Oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune şi ce-a făcut ea, spre pomenirea ei.
  1. Atunci unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, ducându-se la arhierei,
  1. A zis: Ce voiţi să-mi daţi şi eu Îl voi da în mâinile voastre? Iar ei i-au dat treizeci de arginţi.
  1. Şi de atunci căuta un prilej potrivit ca să-L dea în mâinile lor.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro