1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Sfânta Evanghelie după Matei

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

Capitolul 27

  1. Și venind la locul numit Golgota, care înseamnă: Locul Căpățânii,
  1. I-au dat să bea vin amestecat cu fiere; și, gustând, nu a voit să bea.
  1. Iar după ce L-au răstignit, au împărțit hainele Lui, aruncând sorți, ca să se împlinească ceea ce s-a zis de proorocul: "Împărțit-au hainele Mele între ei, iar pentru cămașa Mea au aruncat sorți".
  1. Și ostașii, șezând, Îl păzeau acolo.
  1. Și deasupra capului au pus vina Lui scrisă: Acesta este Iisus, regele iudeilor.
  1. Atunci au fost răstigniți împreună cu El doi tâlhari, unul de-a dreapta și altul de-a stânga.
  1. Iar trecătorii Îl huleau, clătinându-și capetele,
  1. Și zicând: Tu, Cel ce dărâmi templul și în trei zile îl zidești, mântuiește-Te pe Tine Însuți! Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce!
  1. Asemenea și arhiereii, bătându-și joc de El, cu cărturarii și cu bătrânii, ziceau:
  1. Pe alții i-a mântuit, iar pe Sine nu poate să Se mântuiască! Dacă este regele lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce, și vom crede în El.
  1. S-a încrezut în Dumnezeu: Să-L scape acum, dacă-L vrea pe El! Căci a zis: Sunt Fiul lui Dumnezeu.
  1. În același chip Îl ocărau și tâlharii cei împreună-răstigniți cu El.
  1. Iar de la ceasul al șaselea, s-a făcut întuneric peste tot pământul, până la ceasul al nouălea.
  1. Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare, zicând: Eli, Eli, lama sabahtani? adică: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?
  1. Iar unii dintre cei ce stăteau acolo, auzind ziceau: Pe Ilie îl strigă Acesta.
  1. Și unul dintre ei, alergând îndată și luând un burete, și umplându-l de oțet și punându-l într-o trestie, Îi da să bea.
  1. Iar ceilalți ziceau: Lasă, să vedem dacă vine Ilie să-L mântuiască.
  1. Iar Iisus, strigând iarăși cu glas mare, Și-a dat duhul.
  1. Și iată, catapeteasma templului s-a sfâșiat în două de sus până jos, și pământul s-a cutremurat și pietrele s-au despicat;
  1. Mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților adormiți s-au sculat.
  1. Și ieșind din morminte, după învierea Lui, au intrat în cetatea sfântă și s-au arătat multora.
  1. Iar sutașul și cei ce împreună cu el păzeau pe Iisus, văzând cutremurul și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte, zicând: Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu era Acesta!
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro