1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 11

    1. Căci eu am primit de la Domnul ceea ce v-am transmis: că Domnul Isus, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea
    1. și, mulțumind, a frânt-o și a zis: "Acesta este trupul meu cel care este pentru voi. Faceți aceasta în amintirea mea".
    1. De asemenea, după cină, a luat potirul spunând: "Acesta este potirul noului legământ în sângele meu. Faceți aceasta ori de câte ori beți în amintirea mea".

Capitolul 11Instituirea Euharistiei

    (Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,14-20)
    23 Căci eu am primit de la Domnul ceea ce v-am transmis: că Domnul Isus, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea 24 și, mulțumind, a frânt-o și a zis: "Acesta este trupul meu cel care este c pentru voi. Faceți aceasta în amintirea mea". 25 De asemenea, după cină, a luat potirul spunând: "Acesta este potirul noului legământ în sângele meu. Faceți aceasta ori de câte ori beți în amintirea mea".

 

Note de subsol


c Manuscrise importante adaugă: frânt, alte manuscrise mai neînsemnate adaugă: dat.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro