1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 7

    1. Celorlalți le spun, eu, nu Domnul: dacă un frate are o soție necreștină și ea consimte să locuiască cu el, să nu o părăsească.

III. RĂSPUNSURI
LA PROBLEMELE CORINTENILOR

1. CĂSĂTORIA ȘI CELIBATUL

Căsătoria și datoriile celor căsătoriți

Capitolul 7

12 Celorlalți le spun, eu, nu Domnul b: dacă un frate are o soție necreștină și ea consimte să locuiască cu el, să nu o părăsească.

 

Note de subsol


b În v. 12-16, sfântul Paul formulează o dispoziţie aparte cu privire la dreptul matrimonial, cunoscută sub numele de "privilegiu paulin". În Biserica Romano-Catolică, acest privilegiu este aplicat în practică pentru declararea nulităţii căsătoriei valide între două persoane nebotezate în cazul în care una se botează. Dreptul canonic acordă posibilitatea recăsătoririi părţii botezate în cazul în care fostul soţ nu acceptă botezul şi nici nu permite persoanelor botezate să-şi trăiască religia (cf. CDC 1159,9).
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro