1 2 3 4 5 6

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Timotei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 1

    1. și nici să nu se ocupe cu mituri și genealogii fără capăt. Acestea aduc mai degrabă controverse decât [slujesc] planul lui Dumnezeu în credință.

Destinatar și salut

Capitolul 1

4 și nici să nu se ocupe cu mituri și genealogii b fără capăt. Acestea aduc mai degrabă controverse decât [slujesc] planul lui Dumnezeu c în credință.

 

Note de subsol


b Prin mituri se înţeleg poveştile iudaice fantastice despre personaje importante din VT, teme preferate de obicei. Genealogiile erau liste fictive cu strămoşi care ajungeau chiar până la Moise, prin care rabinii, în special, încercau să-şi justifice propria autoritate. Atât miturile, cât şi genealogiile pun în evidenţă obiceiul rabinilor din Efes, convertiţi la creştinism, de a prezenta în mod denaturat VT într-o formă mai mult filozofică decât doctrinară, preocupaţi mai mult de subtilităţi decât de sensul profund al Scripturii.
c Termenul grec oikonomia înseamnă în primul rând amenajarea unei locuinţe. Este folosit de sfântul Paul cu două semnificaţii: 1) este planul de mântuire a lui Dumnezeu în Cristos (Ef 1,10; 3,9); 2) este misiunea de a răspândi acest plan de mântuire prin apostolii şi miniştrii comunităţilor creştine (1Cor 9,17; Ef 3,2; Col 1,25).
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro