1 2 3 4 5 6

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Timotei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 3

  1. Este vrednic de crezare acest cuvânt: "Dacă cineva râvnește episcopatul, dorește un lucru bun".
  1. Episcopul trebuie să fie fără reproș, bărbatul unei singure soții, sobru, înțelept, cuviincios, ospitalier, capabil să-i învețe pe alții.
  1. Să nu fie bețiv, nici violent, ci să fie blând, necertăreț, dezlipit de bani.
  1. Să-și organizeze bine casa proprie, ținându-și copiii sub ascultare cu toată cuviința,
  1. căci dacă cineva nu știe să-și organizeze propria casă, cum se va îngriji de Biserica lui Dumnezeu?
  1. Să nu fie de curând botezat ca să nu se mândrească și să cadă în condamnarea diavolului.
  1. Trebuie să aibă o bună mărturie și de la cei din afară ca să nu cadă în disprețul și în lațul diavolului.
  1. Tot la fel și diaconii trebuie să fie oameni vrednici, de cuvânt, nu mari băutori de vin, nu doritori de câștig necinstit,
  1. ci să păstreze misterul credinței într-o conștiință curată.
  1. Iar aceștia trebuie să fie mai întâi puși la probă. Apoi, dacă sunt fără cusur, să-și îndeplinească diaconia.
  1. La fel și soțiile să fie femei vrednice, să nu fie calomniatoare, să fie sobre, fidele în toate.
  1. Diaconii să fie fiecare bărbatul unei singure soții, să-și conducă bine copiii și casele proprii,
  1. pentru că cei care slujesc bine dobândesc un loc de cinste și mult curaj în credința care este în Cristos Isus.

III. ALEGEREA MINIȘTRILOR SACRI

Candidatul la episcopat

Capitolul 3

1 Este vrednic de crezare acest cuvânt: "Dacă cineva râvnește episcopatul, dorește un lucru bun". 2 Episcopul trebuie să fie fără reproș, bărbatul unei singure soții a, sobru, înțelept, cuviincios, ospitalier, capabil să-i învețe pe alții b. 3 Să nu fie bețiv, nici violent, ci să fie blând, necertăreț, dezlipit de bani. 4 Să-și organizeze bine casa proprie, ținându-și copiii sub ascultare cu toată cuviința, 5 căci dacă cineva nu știe să-și organizeze propria casă, cum se va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? 6 Să nu fie de curând botezat ca să nu se mândrească și să cadă în condamnarea diavolului. 7 Trebuie să aibă o bună mărturie și de la cei din afară ca să nu cadă în disprețul și în lațul diavolului.

Candidații la diaconat

    8 Tot la fel și diaconii trebuie să fie oameni vrednici, de cuvânt, nu mari băutori de vin, nu doritori de câștig necinstit, 9 ci să păstreze misterul credinței într-o conștiință curată. 10 Iar aceștia trebuie să fie mai întâi puși la probă. Apoi, dacă sunt fără cusur, să-și îndeplinească diaconia. 11 La fel și soțiile să fie femei vrednice, să nu fie calomniatoare, să fie sobre, fidele în toate. 12 Diaconii să fie fiecare bărbatul unei singure soții, să-și conducă bine copiii și casele proprii, 13 pentru că cei care slujesc bine dobândesc un loc de cinste și mult curaj în credința care este în Cristos Isus.

 

Note de subsol


a Apostolul nu se referă aici la bigamie, care era oricum condamnată de Lege. Chiar şi în lumea păgână, starea socială legală era monogamia. Interdicţia are în vedere digamia, adică recăsătorirea. Episcopul nu avea voie să se recăsătorească în cazul în care i-a murit soţia sau în cazul în care, prin convertire, se despărţise de soţia păgână.
b Termenul grec didaktikos nu se referă doar la elocvenţa şi erudiţia savantului ci, aplicat episcopului, indică acea capacitate de a cunoaşte bine doctrina evangheliei şi a Bisericii pe care să o exprime fără eroare şi pe care să o apere în faţa ereziilor.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro