1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 2

    1. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor: celui care învinge îi voi da din mana cea ascunsă și îi voi da o pietricică albă, iar pe pietricică este scris un nume nou pe care nu-l cunoaște nimeni decât cel care-l primește.

Către Biserica din Efes

Capitolul 2

17 Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor: celui care învinge îi voi da din mana cea ascunsă l și îi voi da o pietricică albă m, iar pe pietricică este scris un nume nou pe care nu-l cunoaște nimeni decât cel care-l primește.

 

Note de subsol


l În expresia mana ascunsă, autorul reia figura manei ca aliment dat de Dumnezeu în timpul peregrinării Israelului prin pustiu, dar mana din arca alianţei este interpretată de tradiţia iudaică "ascunsă în ceruri" şi dar al epocii mesianice. Autorul adaugă şi interpretarea comună că mana este Euharistia. În acest caz, "mana ascunsă" este Euharistia - dar al lui Cristos înviat către Biserica sa - aşa cum este ea trăită de comunitatea creştină, dar ascuns, adică mereu de descoperit şi de aprofundat, ca o relaţie personală cu Cristos, pregătind plinătatea vieţii care va avea loc în escatologie.
m Pornind de la o tradiţie iudaică (Mishna, sota 9,12) despre piatra Shamir (creată în amurgul ultimei zile a creaţiei, de mărimea unui bob de orz, cu o greutate mare, ar fi fost folosită la înscrierea numelor celor douăsprezece triburi ale lui Israel pe efodul marelui preot şi la tăierea blocurilor de piatră la construirea templului lui Solomon), autorul, adăugând calificativul "albă", indică posibilitatea intrării în dimensiunea transcendentală, supranaturală, proprie lui Cristos cel înviat, pietricica albă fiind astfel o "legitimaţie" pentru intrarea în glorie.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro