1 2 3 4

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Coloseni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 2

    1. iar voi ați fost copleșiți de plinătate în el, care este capul oricărui principat și al oricărei puteri.

Capitolul 2

10 iar voi ați fost copleșiți de plinătate în el, care este capul oricărui principat și al oricărei puteri d.

 

Note de subsol


d În lumea antică, aştrii erau consideraţi ca având suflet şi li se aducea cult. Însă religia revelată a israeliţilor aduce cult numai lui Iahve, care este numit Domnul, Dumnezeul oştirilor cereşti. Sfântul Paul se opune cu tărie oricărui dualism. "Puterile" au fost create prin Cristos şi pentru el. Cristos este principiul coeziunii universului. Evocând aceste puteri, Paul se referă la energiile care se manifestă în lume, la destin, la autorităţile politice care devin deseori tiranice, la forţele instinctive şi obscure care dirijează comportamentul oamenilor. Este vorba, în ultimă instanţă, de ideologiile care creează structuri ale păcatului. Dar vestea cea bună a NT nu se opreşte la analizarea fenomenelor cosmice şi a legilor sociale, ci este un mesaj de eliberare în Cristos, opunându-se oricărui fatalism care provoacă pesimism şi pasivitate. Cristos ne-a eliberat de orice sclavie şi ne-a deschis calea iubirii.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro