1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 13

    1. Străbătând întreaga insulă până la Pafos, au găsit acolo un vrăjitor, un fals profet iudeu, numit Bar-Isus.

V. PRIMA CĂLĂTORIE MISIONARĂ

Paul și Barnaba sunt trimiși în misiune

Capitolul 13

6 Străbătând întreaga insulă până la Pafos d, au găsit acolo un vrăjitor, un fals profet iudeu, numit Bar-Isus.

 

Note de subsol


d Paphos este un orăşel pe coasta sud-vestică a Ciprului, la 140 km de Salamina. Era reşedinţa proconsulului roman.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro