1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 20

  1. Vegheați asupra voastră și asupra întregii turme peste care Duhul Sfânt v-a pus supraveghetori ca să păstoriți Biserica lui Dumnezeu pe care și-a dobândit-o prin sângele propriului Fiu.
  1. Eu știu că după plecarea mea vor intra printre voi lupi hrăpăreți care nu vor cruța turma.
  1. Chiar și dintre voi se vor ridica oameni care vor răspândi învățături înșelătoare ca să-i atragă pe discipoli după ei.
  1. De aceea, vegheați și aduceți-vă aminte că, timp de trei ani, noaptea și ziua, nu am încetat să vă îndemn cu lacrimi pe fiecare dintre voi.
  1. Iar acum vă încredințez lui Dumnezeu și cuvântului harului său, care are puterea să clădească și să dea moștenirea tuturor celor care au fost sfințiți.
  1. Nu am râvnit nici argintul, nici aurul, nici haina nimănui;
  1. dar voi știți că pentru trebuințele mele și ale celor care erau cu mine au slujit aceste mâini.
  1. V-am arătat în toate privințele că muncind astfel trebuie să-i ajutați pe cei slabi, amintindu-vă de cuvintele Domnului Isus. Căci el spunea: «Este mai mare fericire a da decât a primi»".
  1. După ce a spus acestea, a îngenuncheat și s-a rugat împreună cu ei toți.
  1. Atunci toți au izbucnit în plâns, îl îmbrățișau și îl sărutau.
  1. Erau întristați mai ales pentru cuvântul pe care li-l spusese că nu vor mai vedea fața lui. Apoi l-au însoțit până la corabie.

Călătoria lui Paul în Grecia

Capitolul 20

28 Vegheați asupra voastră și asupra întregii turme peste care Duhul Sfânt v-a pus supraveghetori ca să păstoriți Biserica lui Dumnezeu i pe care și-a dobândit-o prin sângele propriului Fiu j. 29 Eu știu că după plecarea mea vor intra printre voi lupi hrăpăreți care nu vor cruța turma. 30 Chiar și dintre voi se vor ridica oameni care vor răspândi învățături înșelătoare ca să-i atragă pe discipoli după ei. 31 De aceea, vegheați și aduceți-vă aminte că, timp de trei ani, noaptea și ziua, nu am încetat să vă îndemn cu lacrimi pe fiecare dintre voi. 32 Iar acum vă încredințez lui Dumnezeu k și cuvântului harului său, care are puterea să clădească și să dea moștenirea tuturor celor care au fost sfințiți. 33 Nu am râvnit nici argintul, nici aurul, nici haina nimănui; 34 dar voi știți că pentru trebuințele mele și ale celor care erau cu mine au slujit aceste mâini. 35 V-am arătat în toate privințele că muncind astfel trebuie să-i ajutați pe cei slabi, amintindu-vă de cuvintele Domnului Isus. Căci el spunea: «Este mai mare fericire a da decât a primi»".
     36 După ce a spus acestea, a îngenuncheat și s-a rugat împreună cu ei toți. 37 Atunci toți au izbucnit în plâns, îl îmbrățișau și îl sărutau. 38 Erau întristați mai ales pentru cuvântul pe care li-l spusese că nu vor mai vedea fața lui. Apoi l-au însoțit până la corabie.

 

Note de subsol


i Multe manuscrise vechi au: Biserica Domnului, o altă serie de manuscrise au: Biserica Domnului şi a lui Dumnezeu.
j Deşi textul original apare în forma: prin propriul său sânge, împreună cu multe traduceri moderne (BJ, RSV, TEV etc.), am introdus: propriului Fiu, pentru uşurarea sensului.
k Unele manuscrise au: Domnului.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro