1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 18

  1. L-au dus mai întâi la Anna, căci era socrul lui Caiafa, care era marele preot al acelui an.
  1. Caiafa era acela care dăduse iudeilor sfatul: "Este mai bine să moară un singur om pentru popor".
  1. Iar Simon Petru și celălalt discipol îl urmau pe Isus. Acel discipol era cunoscut marelui preot și a intrat împreună cu Isus în curtea marelui preot,
  1. în timp ce Petru stătea afară, în fața porții. Atunci celălalt discipol, care era cunoscut marelui preot, a ieșit și a vorbit cu portăreasa și l-a lăsat și pe Petru să intre.
  1. Servitoarea portăreasă i-a spus lui Petru: "Nu cumva ești și tu dintre discipolii acelui om?" El i-a zis: "Nu sunt".
  1. Stăteau acolo servitorii și cei din gardă; făcuseră un foc pentru că era frig și se încălzeau. Și Petru stătea cu ei și se încălzea.
  1. Atunci, marele preot l-a întrebat pe Isus despre discipolii lui și despre învățătura sa.
  1. Isus i-a răspuns: "Eu am vorbit lumii pe față. Întotdeauna am învățat în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii. N-am vorbit nimic pe ascuns.
  1. De ce mă întrebi pe mine? Întreabă-i pe cei care au auzit ce le-am vorbit: iată, ei știu ce am spus".
  1. Îndată ce a spus acestea, unul dintre cei din gardă, care stătea acolo, i-a dat o palmă lui Isus, spunând: "Așa răspunzi tu marelui preot?"
  1. Isus i-a răspuns: "Dacă am vorbit rău, arată-mi ce este rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă lovești?"
  1. Atunci Anna l-a trimis legat la Caiafa, marele preot.

PĂTIMIREA ȘI MOARTEA LUI ISUS

Arestarea lui Isus
(Mt 26,47-56; Mc 14,43-52; Lc 22,47-53)

Capitolul 18

13 L-au dus mai întâi la Anna c, căci era socrul lui Caiafa, care era marele preot al acelui an. 14 Caiafa era acela care dăduse iudeilor sfatul: "Este mai bine să moară un singur om pentru popor".
     15 Iar Simon Petru și celălalt discipol îl urmau pe Isus. Acel discipol era cunoscut marelui preot și a intrat împreună cu Isus în curtea marelui preot, 16 în timp ce Petru stătea afară, în fața porții. Atunci celălalt discipol, care era cunoscut marelui preot, a ieșit și a vorbit cu portăreasa și l-a lăsat și pe Petru să intre. 17 Servitoarea portăreasă i-a spus lui Petru: "Nu cumva ești și tu dintre discipolii acelui om?" El i-a zis: "Nu sunt". 18 Stăteau acolo servitorii și cei din gardă; făcuseră un foc pentru că era frig și se încălzeau. Și Petru stătea cu ei și se încălzea.
     19 Atunci, marele preot l-a întrebat pe Isus despre discipolii lui și despre învățătura sa. 20 Isus i-a răspuns: "Eu am vorbit lumii pe față. Întotdeauna am învățat în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii. N-am vorbit nimic pe ascuns. 21 De ce mă întrebi pe mine? Întreabă-i pe cei care au auzit ce le-am vorbit: iată, ei știu ce am spus".
     22 Îndată ce a spus acestea, unul dintre cei din gardă, care stătea acolo, i-a dat o palmă lui Isus, spunând: "Așa răspunzi tu marelui preot?" 23 Isus i-a răspuns: "Dacă am vorbit rău, arată-mi ce este rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă lovești?" 24 Atunci Anna l-a trimis legat la Caiafa, marele preot.
    

 

Note de subsol


c Acest nume este forma greacă a ebraicului Hannania. A fost mare preot între anii 6-15, dar influenţa lui continuă întrucât cei cinci fii şi ginerele Caiafa au ocupat pe rând funcţia de mare preot. Este posibil ca el să fi fost personajul principal care a organizat condamnarea lui Isus.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro