1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 18

    1. Atunci l-au adus pe Isus de la Caiafa la pretoriu. Era dimineață. Dar ei nu au intrat în pretoriu ca să nu se profaneze și să poată mânca Paștele.

PĂTIMIREA ȘI MOARTEA LUI ISUS

Arestarea lui Isus
(Mt 26,47-56; Mc 14,43-52; Lc 22,47-53)

Capitolul 18Isus înaintea lui Pilat
(Mt 27,1-2.11-14; Mc 15,1-5; Lc 23,1-5)
    28 Atunci l-au adus pe Isus de la Caiafa la pretoriu d. Era dimineață. Dar ei nu au intrat în pretoriu ca să nu se profaneze e și să poată mânca Paștele.

 

Note de subsol


d În Palestina, pretoriul indica locuinţa permanentă a guvernatorului roman. În timpul lui Isus, guvernatorul locuia în fortăreaţa Antonia, dar, după moartea lui Irod, şi în palatul lui Irod. Bibliştii discută dacă procesul a avut loc în fortăreaţa Antonia (la nord de templu) sau în palatul lui Irod (în partea de sud-vest a Ierusalimului).
e Pentru evrei, locuinţele păgânilor erau impure şi contactul cu ele ducea la impuritate rituală. Se credea că în jurul caselor păgâne ar fi fost îngropate cadavre de copii avortaţi. Or, contaminarea prin contactul cu un cadavru durează 7 zile şi, prin urmare, Paştele trebuia amânat cu o lună (Num 9,6.11; 2Cr 30,2-3).
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro