1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 18

  1. Pilat a ieșit afară la ei și a spus: "Ce acuzație aduceți împotriva acestui om?"
  1. Au răspuns și i-au zis: "Dacă nu ar fi fost acesta un răufăcător, nu l-am fi dat pe mâna ta".
  1. Atunci, Pilat le-a zis: "Luați-l voi și judecați-l voi după Legea voastră!" Iudeii i-au spus: "Nouă nu ne este permis să ucidem pe nimeni".
  1. Astfel trebuia să se împlinească cuvântul pe care îl spusese el, arătând de ce fel de moarte avea să moară.
  1. Pilat a intrat din nou în pretoriu, l-a chemat pe Isus și i-a zis: "Tu ești regele iudeilor?"
  1. Isus a răspuns: "De la tine însuți spui aceasta sau ți-au vorbit alții despre mine?"
  1. Pilat a răspuns: "Oare sunt eu iudeu? Poporul tău și arhiereii te-au dat pe mâna mea. Ce ai făcut?"
  1. Isus a răspuns: "Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici".
  1. Atunci Pilat i-a zis: "Așadar, ești rege?" Isus i-a răspuns: "Tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu".
  1. Pilat i-a zis: "Ce este adevărul?". După ce a spus aceasta, a ieșit din nou la iudei și le-a zis: "Eu nu găsesc în el nici o vină.

PĂTIMIREA ȘI MOARTEA LUI ISUS

Arestarea lui Isus
(Mt 26,47-56; Mc 14,43-52; Lc 22,47-53)

Capitolul 18

29 Pilat a ieșit afară la ei și a spus: "Ce acuzație aduceți împotriva acestui om?" 30 Au răspuns și i-au zis: "Dacă nu ar fi fost acesta un răufăcător, nu l-am fi dat pe mâna ta". 31 Atunci, Pilat le-a zis: "Luați-l voi și judecați-l voi după Legea voastră!" Iudeii i-au spus: "Nouă nu ne este permis să ucidem pe nimeni" f. 32 Astfel trebuia să se împlinească cuvântul pe care îl spusese el, arătând de ce fel de moarte avea să moară.
     33 Pilat a intrat din nou în pretoriu, l-a chemat pe Isus și i-a zis: "Tu ești regele iudeilor?" 34 Isus a răspuns: "De la tine însuți spui aceasta sau ți-au vorbit alții despre mine?" 35 Pilat a răspuns: "Oare sunt eu iudeu? Poporul tău și arhiereii te-au dat pe mâna mea. Ce ai făcut?" 36 Isus a răspuns: "Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici". 37 Atunci Pilat i-a zis: "Așadar, ești rege?" Isus i-a răspuns: "Tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu". 38 Pilat i-a zis: "Ce este adevărul?" g.
    După ce a spus aceasta, a ieșit din nou la iudei și le-a zis: "Eu nu găsesc în el nici o vină.

 

Note de subsol


f După mărturia lui Iosif Flaviu şi a Talmudului palestinian, iudeilor nu le era permis să dea sentinţe de condamnare la moarte. Acest drept era rezervat procuratorului roman. Lapidarea sfântului Ştefan şi alte cazuri similare sunt mai degrabă un linşaj şi o violare a disciplinei romane.
g Ţinând cont de caracterizarea făcută lui Pilat de către istoriografi, se pare că întrebarea acestuia nu exprimă nici scepticism filozofic, nici ironie, nici sarcasmul omului politic, nici căutarea serioasă a adevărului. Pur şi simplu, Pilat este străin şi refractar faţă de mărturia lui Isus despre adevăr.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro