1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 18

  1. Pilat a intrat din nou în pretoriu, l-a chemat pe Isus și i-a zis: "Tu ești regele iudeilor?"
  1. Isus a răspuns: "De la tine însuți spui aceasta sau ți-au vorbit alții despre mine?"
  1. Pilat a răspuns: "Oare sunt eu iudeu? Poporul tău și arhiereii te-au dat pe mâna mea. Ce ai făcut?"
  1. Isus a răspuns: "Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici".
  1. Atunci Pilat i-a zis: "Așadar, ești rege?" Isus i-a răspuns: "Tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu".
  1. Pilat i-a zis: "Ce este adevărul?". După ce a spus aceasta, a ieșit din nou la iudei și le-a zis: "Eu nu găsesc în el nici o vină.

PĂTIMIREA ȘI MOARTEA LUI ISUS

Arestarea lui Isus
(Mt 26,47-56; Mc 14,43-52; Lc 22,47-53)

Capitolul 18

33 Pilat a intrat din nou în pretoriu, l-a chemat pe Isus și i-a zis: "Tu ești regele iudeilor?" 34 Isus a răspuns: "De la tine însuți spui aceasta sau ți-au vorbit alții despre mine?" 35 Pilat a răspuns: "Oare sunt eu iudeu? Poporul tău și arhiereii te-au dat pe mâna mea. Ce ai făcut?" 36 Isus a răspuns: "Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici". 37 Atunci Pilat i-a zis: "Așadar, ești rege?" Isus i-a răspuns: "Tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu". 38 Pilat i-a zis: "Ce este adevărul?" g.
    După ce a spus aceasta, a ieșit din nou la iudei și le-a zis: "Eu nu găsesc în el nici o vină.

 

Note de subsol


g Ţinând cont de caracterizarea făcută lui Pilat de către istoriografi, se pare că întrebarea acestuia nu exprimă nici scepticism filozofic, nici ironie, nici sarcasmul omului politic, nici căutarea serioasă a adevărului. Pur şi simplu, Pilat este străin şi refractar faţă de mărturia lui Isus despre adevăr.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro