1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 21

  1. După acestea, Isus s-a arătat din nou discipolilor lângă Marea Tiberiadei și li s-a arătat astfel:
  1. Erau împreună Simon Petru și Toma, cel numit Geamănul, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedeu și alți doi dintre discipolii lui.
  1. Simon Petru le-a spus: "Mă duc să pescuiesc". Ei i-au zis: "Mergem și noi cu tine". Au ieșit și s-au urcat în barcă, dar în noaptea aceea nu au prins nimic.
  1. Când era de acum dimineață, Isus stătea pe mal, dar discipolii nu știau că este Isus.
  1. Așadar, Isus le-a zis: "Copii, nu aveți ceva de mâncare?" I-au răspuns: "Nu!"
  1. Atunci le-a zis: "Aruncați năvodul în partea dreaptă a bărcii și veți găsi". Ei l-au aruncat și nu-l mai puteau trage, din cauza mulțimii peștilor.
  1. Atunci, discipolul acela pe care Isus îl iubea i-a spus lui Petru: "E Domnul!" Simon Petru, auzind că este Domnul, s-a încins cu haina - pentru că era dezbrăcat - și s-a aruncat în mare.
  1. Ceilalți discipoli au venit cu barca - pentru că nu erau departe de uscat, ci la vreo două sute de coți - trăgând cu ei năvodul cu pești.
  1. Când au coborât pe uscat, au văzut un foc cu jar, pește pus deasupra și pâine.
  1. Isus le-a zis: "Aduceți din peștii pe care i-ați prins acum!"
  1. Atunci, Simon Petru a urcat în barcă și a tras la mal năvodul plin cu o sută cincizeci și trei de pești mari. Și, deși erau așa de mulți, năvodul nu s-a rupt.
  1. Isus le-a zis: "Veniți și mâncați!" Și nici unul dintre discipoli nu îndrăznea să-l întrebe "Tu cine ești?" căci știau că este Domnul.
  1. Isus a venit, a luat pâinea și le-a dat-o; la fel și peștele.
  1. Aceasta a fost de acum a treia oară că Isus s-a arătat discipolilor, după ce a înviat din morți.

IV. EPILOG

Isus apare discipolilor
lângă Marea Tiberiadei

Capitolul 21

1 După acestea, Isus s-a arătat din nou discipolilor lângă Marea Tiberiadei și li s-a arătat astfel: 2 Erau împreună Simon Petru și Toma, cel numit Geamănul, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedeu și alți doi dintre discipolii lui. 3 Simon Petru le-a spus: "Mă duc să pescuiesc". Ei i-au zis: "Mergem și noi cu tine". Au ieșit și s-au urcat în barcă, dar în noaptea aceea nu au prins nimic. 4 Când era de acum dimineață, Isus stătea pe mal, dar discipolii nu știau că este Isus. 5 Așadar, Isus le-a zis: "Copii, nu aveți ceva de mâncare?" I-au răspuns: "Nu!" 6 Atunci le-a zis: "Aruncați năvodul în partea dreaptă a a bărcii și veți găsi". Ei l-au aruncat și nu-l mai puteau trage, din cauza mulțimii peștilor. 7 Atunci, discipolul acela pe care Isus îl iubea i-a spus lui Petru: "E Domnul!" Simon Petru, auzind că este Domnul, s-a încins cu haina - pentru că era dezbrăcat - și s-a aruncat în mare. 8 Ceilalți discipoli au venit cu barca - pentru că nu erau departe de uscat, ci la vreo două sute de coți b - trăgând cu ei năvodul cu pești.
     9 Când au coborât pe uscat, au văzut un foc cu jar, pește pus deasupra și pâine. 10 Isus le-a zis: "Aduceți din peștii pe care i-ați prins acum!" 11 Atunci, Simon Petru a urcat în barcă și a tras la mal năvodul plin cu o sută cincizeci și trei c de pești mari. Și, deși erau așa de mulți, năvodul nu s-a rupt. 12 Isus le-a zis: "Veniți și mâncați!" Și nici unul dintre discipoli nu îndrăznea să-l întrebe "Tu cine ești?" căci știau că este Domnul. 13 Isus a venit, a luat pâinea și le-a dat-o; la fel și peștele. 14 Aceasta a fost de acum a treia oară că Isus s-a arătat discipolilor, după ce a înviat din morți.

 

Note de subsol


a Adjectivul dexios = drept; asociat cu mâna sau cu partea dreaptă arată partea cea mai nobilă şi mai importantă: binecuvântarea este transmisă prin impunerea mâinii drepte (Gen 48,13-18); în ritualul consacrării preoţilor, partea dreaptă e cea mai importantă din punct de vedere ritual (Ex 29,20); Mâna dreaptă a lui Dumnezeu e simbolul acţiunii sale eficace şi salvifice (Dt 32,40; Ps 18,36); partea dreaptă a tronului este rezervată pentru regină (1Rg 2,19; Ps 45,10); regele Mesia stă la dreapta lui Dumnezeu (Ps 110,1); iar din partea dreaptă a templului izvorăşte apa care purifică şi dă rodnicie pământului Israelului (Ez 47,1).
b Cot (unitate de măsură pentru lungime) = 45 cm.
c S-au căutat multe interpretări cu privire la simbolismul numărului. Exegeza cea mai serioasă se mulţumeşte să vadă aici o aluzie la universalitatea, plinătatea şi unitatea Bisericii, ca şi la rodnicia misiunii sale.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro