1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 3

  1. După acestea, a venit Isus cu discipolii săi în ținutul Iudeii, a rămas acolo cu ei și boteza.
  1. Boteza și Ioan la Ainon, aproape de Salim, pentru că erau multe ape în acel loc, iar oamenii veneau și erau botezați,
  1. căci Ioan nu fusese încă aruncat în închisoare.
  1. S-a iscat atunci o ceartă între discipolii lui Ioan și un iudeu, despre purificare.
  1. Ei au venit la Ioan și i-au spus: "Învățătorule, cel care era cu tine pe malul celălalt al Iordanului - pentru care tu ai dat mărturie - iată-l că botează și toți se duc la el".
  1. Ioan a răspuns și a zis: "Omul nu poate lua nimic dacă nu i-a fost dat din cer.
  1. Voi înșivă puteți da mărturie despre mine că am spus: nu sunt eu Cristos, ci sunt trimis înaintea lui.
  1. Cel care are mireasa este mirele. Prietenul mirelui, care stă și ascultă, se bucură mult la glasul mirelui. Așadar, această bucurie a mea este acum deplină.
  1. El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez".

Isus și Nicodim

Capitolul 3Ultima mărturie a lui Ioan Botezătorul

    22 După acestea, a venit Isus cu discipolii săi în ținutul Iudeii, a rămas acolo cu ei și boteza. 23 Boteza și Ioan la Ainon h, aproape de Salim, pentru că erau multe ape în acel loc, iar oamenii veneau și erau botezați, 24 căci Ioan nu fusese încă aruncat în închisoare.
     25 S-a iscat atunci o ceartă între discipolii lui Ioan și un iudeu i, despre purificare. 26 Ei au venit la Ioan și i-au spus: "Învățătorule, cel care era cu tine pe malul celălalt al Iordanului - pentru care tu ai dat mărturie - iată-l că botează și toți se duc la el". 27 Ioan a răspuns și a zis: "Omul nu poate lua nimic dacă nu i-a fost dat din cer. 28 Voi înșivă puteți da mărturie despre mine că am spus: nu sunt eu Cristos, ci sunt trimis înaintea lui. 29 Cel care are mireasa este mirele. Prietenul mirelui, care stă și ascultă, se bucură mult la glasul mirelui. Așadar, această bucurie a mea este acum deplină. 30 El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez".
    

 

Note de subsol


h Ainon şi Salim sunt localităţi greu de identificat astăzi. Bibliştii propun o localitate `Ain ed-Der, la 12 km sud de oraşul Bet-Şean, în apropierea Iordanului (pe baza mărturiei lui Eusebiu din Cezareea - sec. al IV-lea) sau Khirbet `Ainun, la 5 km est de Nablus, iar Salim la 5 km nord de vechiul Sihem (Sabastya). E sigur că Ioan Botezătorul părăsise Iordanul şi acum boteza la nişte izvoare în ţinutul Samariei.
i Multe manuscrise au pluralul: cu iudeii.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro