1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 4

    1. După cele două zile, a plecat de acolo în Galileea.
    1. Isus însuși dăduse mărturie că nici un profet nu este prețuit în propria lui patrie.
    1. Dar, când a ajuns în Galileea, galileenii l-au primit bine, pentru că văzuseră toate câte făcuse la Ierusalim la sărbătoare, căci și ei fuseseră la sărbătoare.
    1. A venit deci, din nou, în Cana Galileii, unde prefăcuse apa în vin. Acolo era un funcționar regal al cărui fiu era bolnav în Cafarnaum.

Isus și samariteana

Capitolul 4Vindecarea fiului funcționarului regal
(Mt 8,5-13; Lc 7,1-10)
    43 După cele două zile, a plecat de acolo în Galileea. 44 Isus însuși dăduse mărturie că nici un profet nu este prețuit în propria lui patrie. 45 Dar, când a ajuns în Galileea, galileenii l-au primit bine, pentru că văzuseră toate câte făcuse la Ierusalim la sărbătoare, căci și ei fuseseră la sărbătoare.
     46 A venit deci, din nou, în Cana Galileii, unde prefăcuse apa în vin. Acolo era un funcționar regal i al cărui fiu era bolnav în Cafarnaum.

 

Note de subsol


i Termenul grec basiliskós se poate înţelege ca indicând o persoană: 1) din familia regală; 2) de la curtea regală; 3) din garnizoana regelui; 4) din administraţia statului. Cu siguranţă, la Cafarnaum se aflau mulţi funcţionari administrativi.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro