1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 5

  1. După acestea, era o sărbătoare a iudeilor, iar Isus a urcat la Ierusalim.
  1. În Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o piscină, numită în evreiește Betesda, care avea cinci porticuri.
  1. Sub acestea zăceau o mulțime de bolnavi: orbi, șchiopi, paralizați.
  1. .
  1. Se afla acolo un om care era bolnav de treizeci și opt de ani.
  1. Văzându-l zăcând și știind că suferă de mult timp, Isus i-a zis: "Vrei să te faci sănătos?"
  1. Bolnavul i-a răspuns: "Doamne, nu am nici un om ca să mă dea în piscină când apa este agitată. Până când vin eu, coboară altul înaintea mea".
  1. Isus i-a zis: "Ridică-te, ia-ți targa și umblă!"
  1. Și, îndată, omul s-a vindecat, și-a luat targa și umbla. Dar ziua aceea era sâmbăta.

A DOUA CĂLĂTORIE A LUI ISUS LA IERUSALIM

Vindecarea paraliticului de la Betesda

Capitolul 5

1 După acestea, era o sărbătoare a iudeilor, iar Isus a urcat la Ierusalim. 2 În Ierusalim, lângă Poarta Oilor a, era o piscină, numită în evreiește Betesda b, care avea cinci porticuri. 3 Sub acestea zăceau o mulțime de bolnavi: orbi, șchiopi, paralizați c. 4  d. 5 Se afla acolo un om care era bolnav de treizeci și opt de ani. 6 Văzându-l zăcând și știind că suferă de mult timp, Isus i-a zis: "Vrei să te faci sănătos?" 7 Bolnavul i-a răspuns: "Doamne, nu am nici un om ca să mă dea în piscină când apa este agitată. Până când vin eu, coboară altul înaintea mea". 8 Isus i-a zis: "Ridică-te, ia-ți targa și umblă!" 9 Și, îndată, omul s-a vindecat, și-a luat targa și umbla.
    Dar ziua aceea era sâmbăta.

 

Note de subsol


a Poartă a cetăţii, în partea de nord-est a Ierusalimului, restaurată de Nehemia (Neh 3,1), cunoscută astăzi ca Poarta Leilor sau Poarta sfântului Ştefan.
b Lit.: casa milei sau casa celor două bazine. Erau două bazine săpate în stâncă pentru colectarea apei de izvor şi de ploaie. Dimensiunile bazinului de la nord erau de 40/50 m, iar ale celui de la sud, de 48/57 m, cu o adâncime maximă de 14 m. Erau despărţite printr-un zid gros de 6,5 m. Pe părţile laterale şi pe zidul dintre bazine, Irod cel Mare a construit cinci porticuri. Resturile arheologice ale piscinei se află lângă biserica "Sfânta Ana". Multe manuscrise importante prezintă variaţii de nume: Betsaida (cunoscută localitate lângă lacul Genezaret), sau Betsada (după Iosif Flaviu).
c Câteva manuscrise adaugă: care aşteptau agitarea apelor.
d V. 4 lipseşte din manuscrisele cele mai importante şi din majoritatea traducerilor (cu excepţia BJ). Probabil, a fost introdus pentru a explica v. 7. Forma cea mai frecventă a versetului este: Pentru că îngerul Domnului cobora (unele variante au se spăla) din când în când în piscină şi agita apa. Primul care cobora după agitarea apei se vindeca de orice fel de boală ar fi zăcut.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro