1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 6

  1. După acestea, Isus a trecut pe malul celălalt al Mării Galileii sau a Tiberiadei.
  1. Îl urma o mulțime mare pentru că văzuse semnele pe care le făcuse cu bolnavii.
  1. Isus s-a urcat pe munte și s-a așezat acolo împreună cu discipolii lui.
  1. Iar Paștele, sărbătoarea iudeilor, era aproape.
  1. Ridicându-și ochii și văzând că o mulțime mare venea după el, Isus i-a zis lui Filip: "De unde vom cumpăra pâini ca aceștia să mănânce?"
  1. Însă spunea aceasta ca să-l pună la încercare; de fapt, el știa ce avea de gând să facă.
  1. Filip i-a răspuns: "Nu le-ar ajunge pâine de două sute de dinari ca să ia fiecare câte o bucățică".
  1. Unul dintre discipolii lui, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis:
  1. "Este aici un băiat care are cinci pâini de orz și doi pești. Însă ce sunt acestea pentru atâția?"
  1. Isus a zis: "Faceți-i pe oameni să se așeze!" În locul acela era multă iarbă. Așadar, s-au așezat bărbații, în număr cam de cinci mii.
  1. Isus a luat pâinile și, mulțumind, le-a dat celor așezați; la fel și din pești, cât a voit fiecare.
  1. Când s-au săturat, le-a spus discipolilor săi: "Adunați bucățile rămase, ca să nu se piardă nimic".
  1. Așadar, au adunat și au umplut douăsprezece coșuri cu bucăți care au rămas de la cei ce mâncaseră din cele cinci pâini de orz.
  1. Văzând semnul pe care îl făcuse, oamenii spuneau: "Cu adevărat, acesta este profetul care vine în lume!".

ISUS - PÂINEA VIEȚII

Înmulțirea pâinilor
(Mt 14,13-21; Mc 6,30-44; Lc 9,10-17)

Capitolul 6

1 După acestea, Isus a trecut pe malul celălalt al Mării Galileii sau a Tiberiadei a. 2 Îl urma o mulțime mare pentru că văzuse semnele pe care le făcuse cu bolnavii. 3 Isus s-a urcat pe munte și s-a așezat acolo împreună cu discipolii lui. 4 Iar Paștele, sărbătoarea iudeilor, era aproape.
     5 Ridicându-și ochii și văzând că o mulțime mare venea după el, Isus i-a zis lui Filip: "De unde vom cumpăra pâini ca aceștia să mănânce?" 6 Însă spunea aceasta ca să-l pună la încercare; de fapt, el știa ce avea de gând să facă. 7 Filip i-a răspuns: "Nu le-ar ajunge pâine de două sute de dinari ca să ia fiecare câte o bucățică". 8 Unul dintre discipolii lui, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis: 9 "Este aici un băiat care are cinci pâini de orz și doi pești b. Însă ce sunt acestea pentru atâția?" 10 Isus a zis: "Faceți-i pe oameni să se așeze!" În locul acela era multă iarbă. Așadar, s-au așezat bărbații, în număr cam de cinci mii. 11 Isus a luat pâinile și, mulțumind, le-a dat celor așezați; la fel și din pești, cât a voit fiecare.
     12 Când s-au săturat, le-a spus discipolilor săi: "Adunați bucățile rămase, ca să nu se piardă nimic". 13 Așadar, au adunat și au umplut douăsprezece coșuri cu bucăți care au rămas de la cei ce mâncaseră din cele cinci pâini de orz.
     14 Văzând semnul pe care îl făcuse, oamenii spuneau: "Cu adevărat, acesta este profetul care vine în lume!" c.

 

Note de subsol


a Lacul Genezaret mai era numit Marea Galileii sau Marea Tiberiadei, datorită dimensiunilor sale: 23/11 km, adâncimea maximă 45 m, cu o suprafaţă de 165 km2 , la 212 m sub nivelul mării. Având forma de liră, evreii îi spun dintotdeauna (Num 34,11; Ios 11,2) Yam Kinneret (Marea Lirei), iar arabii: Bahr at-Tabariya (Lacul Tiberiadei).
b Sfinţii părinţi interpretează scena înmulţirii pâinilor în mod simbolic: "cele cinci pâini" simbolizează cele cinci cărţi ale lui Moise; pâinile sunt "de orz" pentru a arăta că Legea lui Moise este acoperită cu o coajă care nu permite înţelegerea tainelor; le-a adus "un copil" - semnul imaturităţii oamenilor VT; iar cei "cinci mii de bărbaţi", flămânzi, reprezintă poporul lui Israel în aşteptarea lui Mesia.
c Pe baza textelor din Dt 18,15.18, aşteptarea mesianică se concentrează asupra figurii unui profet legislator (ca Moise) şi erou eliberator (ca fraţii Macabei). Figura profetului-mesia este cunoscută şi de comunitatea de la Qumran. Această aşteptare a dus uneori la apariţia unor falşi mesia care au provocat insurecţii bazate pe fanatism religios, scoţând poporul în pustiu, promiţând că acolo Dumnezeu va arăta "semnele" eliberării. Identificarea populară a lui Isus cu figura "profetului" este atestată şi în celelalte evanghelii (Mt 21,11; Mc 6,15; Lc 7,16).
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro