1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 7

  1. Trecuse deja jumătate din sărbătoare, când Isus a urcat la templu și a început să învețe.
  1. Iudeii se mirau și ziceau: "Cum știe acesta carte fără să fi învățat?"
  1. Atunci Isus a răspuns și le-a zis: "Învățătura mea nu este a mea, ci a celui care m-a trimis.
  1. Dacă vrea cineva să facă voința lui, va cunoaște dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine.
  1. Cine vorbește de la sine își caută propria mărire; însă cel care caută mărirea celui ce l-a trimis, acesta este vrednic de crezare și nu este nedreptate în el.
  1. Oare nu Moise v-a dat Legea? Totuși, nimeni dintre voi nu ține Legea. De ce căutați să mă ucideți?"
  1. Mulțimea i-a răspuns: "Ai diavol. Cine caută să te ucidă?"
  1. Isus a răspuns și le-a zis: "Un singur lucru am făcut și toți vă mirați.
  1. Deoarece Moise v-a dat circumcizia - deși ea nu vine de la Moise, ci de la patriarhi - circumcideți un om în zi de sâmbătă.
  1. Dacă un om primește circumcizia în zi de sâmbătă, ca să nu fie călcată Legea lui Moise, voi vă mâniați pe mine pentru că am vindecat un om întreg în zi de sâmbătă?
  1. Nu judecați după aparențe, ci faceți judecată dreaptă!"
  1. Unii dintre locuitorii Ierusalimului spuneau: "Nu este acesta cel pe care caută să-l ucidă?
  1. Iată, vorbește în public și nu-i spun nimic. Oare au recunoscut într-adevăr conducătorii că acesta este Cristos?
  1. Dar acesta știm de unde este; când va veni Cristos, nimeni nu va ști de unde este".
  1. Atunci Isus, în timp ce învăța în templu, a strigat și a zis: "Voi mă cunoașteți și știți de unde sunt; și, totuși, nu am venit de la mine însumi, ci, într-adevăr, este unul care m-a trimis, pe care voi nu-l cunoașteți.
  1. Eu îl cunosc pentru că vin de la el și el m-a trimis".
  1. Atunci căutau să-l prindă, dar nimeni nu a pus mâna pe el, pentru că nu venise încă ceasul lui.
  1. Însă mulți din popor au crezut în el și spuneau: "Când va veni Cristos, va face oare mai multe semne decât a făcut acesta?"
  1. Fariseii au auzit că mulțimea discuta aceste lucruri despre el. Atunci, arhiereii și fariseii au trimis gărzi ca să-l prindă.
  1. Dar Isus a zis: "Încă puțin timp mai sunt cu voi și mă duc la cel care m-a trimis.
  1. Mă veți căuta și nu mă veți găsi, iar unde sunt eu, voi nu puteți veni".
  1. Așadar, spuneau iudeii între ei: "Unde are acesta de gând să plece, încât noi nu-l vom găsi? Oare va merge în diaspora, între greci, ca să-i învețe pe greci?
  1. Ce înseamnă cuvântul acesta pe care l-a zis: «Mă veți căuta și nu mă veți găsi, iar unde sunt eu, voi nu puteți veni»?"
  1. În ultima zi a sărbătorii, ziua cea solemnă, stând în picioare, Isus a strigat: "Dacă îi este sete cuiva, să vină la mine și să bea;
  1. cel care crede în mine, după cum spune Scriptura, «râuri de apă vie vor curge din pieptul lui»".
  1. Aceasta o spunea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei care cred în el; căci încă nu venise Duhul, pentru că Isus nu fusese încă glorificat.

A TREIA CĂLĂTORIE LA IERUSALIM

Necredința rudelor lui Isus

Capitolul 7

14 Trecuse deja jumătate din sărbătoare, când Isus a urcat la templu și a început să învețe. 15 Iudeii se mirau și ziceau: "Cum știe acesta carte fără să fi învățat?" 16 Atunci Isus a răspuns și le-a zis: "Învățătura mea nu este a mea, ci a celui care m-a trimis. 17 Dacă vrea cineva să facă voința lui, va cunoaște dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. 18 Cine vorbește de la sine își caută propria mărire; însă cel care caută mărirea celui ce l-a trimis, acesta este vrednic de crezare și nu este nedreptate în el. 19 Oare nu Moise v-a dat Legea? Totuși, nimeni dintre voi nu ține Legea. De ce căutați să mă ucideți?" 20 Mulțimea i-a răspuns: "Ai diavol. Cine caută să te ucidă?" 21 Isus a răspuns și le-a zis: "Un singur lucru am făcut și toți vă mirați. 22 Deoarece Moise v-a dat circumcizia - deși ea nu vine de la Moise, ci de la patriarhi - circumcideți un om în zi de sâmbătă. 23 Dacă un om primește circumcizia în zi de sâmbătă, ca să nu fie călcată Legea lui Moise, voi vă mâniați pe mine pentru că am vindecat un om întreg în zi de sâmbătă? 24 Nu judecați după aparențe, ci faceți judecată dreaptă!"

Discuții despre originea lui Isus

    25 Unii dintre locuitorii Ierusalimului spuneau: "Nu este acesta cel pe care caută să-l ucidă? 26 Iată, vorbește în public și nu-i spun nimic. Oare au recunoscut într-adevăr conducătorii că acesta este Cristos? 27 Dar acesta știm de unde este; când va veni Cristos, nimeni nu va ști de unde este". 28 Atunci Isus, în timp ce învăța în templu, a strigat și a zis: "Voi mă cunoașteți și știți de unde sunt; și, totuși, nu am venit de la mine însumi, ci, într-adevăr, este unul care m-a trimis, pe care voi nu-l cunoașteți. 29 Eu îl cunosc pentru că vin de la el și el m-a trimis".
     30 Atunci căutau să-l prindă, dar nimeni nu a pus mâna pe el, pentru că nu venise încă ceasul lui. 31 Însă mulți din popor au crezut în el și spuneau: "Când va veni Cristos, va face oare mai multe semne decât a făcut acesta?"
     32 Fariseii au auzit că mulțimea discuta aceste lucruri despre el. Atunci, arhiereii și fariseii au trimis gărzi c ca să-l prindă. 33 Dar Isus a zis: "Încă puțin timp mai sunt cu voi și mă duc la cel care m-a trimis. 34 Mă veți căuta și nu mă veți găsi, iar unde sunt eu, voi nu puteți veni".
     35 Așadar, spuneau iudeii între ei: "Unde are acesta de gând să plece, încât noi nu-l vom găsi? Oare va merge în diaspora, între greci, ca să-i învețe pe greci? 36 Ce înseamnă cuvântul acesta pe care l-a zis: «Mă veți căuta și nu mă veți găsi, iar unde sunt eu, voi nu puteți veni»?"

Isus, apa vie

    37 În ultima zi a sărbătorii, ziua cea solemnă, stând în picioare, Isus a strigat: "Dacă îi este sete cuiva, să vină la mine și să bea d; 38 cel care crede în mine, după cum spune Scriptura, «râuri de apă vie e vor curge din pieptul lui»".
     39 Aceasta o spunea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei care cred în el; căci încă nu venise Duhul, pentru că Isus nu fusese încă glorificat.

 

Note de subsol


c Leviţii erau împărţiţi în două clase: 1) leviţii de la templu, care activau în interior şi numai în momente de pericol ieşeau în afară; 2) gărzile sau forţele de ordine ale Sinedriului, folosite pentru menţinerea ordinii publice în Ierusalim şi în regiunile învecinate.
d Textul grec permite două forme de traducere, cu semnificaţii diferite: 1) "37 Celui care îi este sete să vină la mine şi să bea. 38 Cine crede în mine, după cum spune Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pieptul lui". În acest caz, accentul este antropologic-ecleziologic, adică apa vie este dar pentru cel care crede şi se revarsă şi asupra celorlalţi; 2) Forma aleasă de noi, cu semnificaţie cristologică, adică apa vie ţâşneşte din coasta lui Cristos (cf. In 19,34), este cea mai atestată în tradiţia patristică şi preferată de majoritatea traducerilor moderne.
e Existau unele tradiţii, atestate în Mishna, ca, în ultima zi a sărbătorii Corturilor, să se scoată apă cu un urcior de aur din piscina Siloe şi să se verse la baza altarului. Profetul Zaharia vorbeşte despre un "izvor ce ţâşneşte" pentru casa lui David şi pentru locuitorii din Ierusalim (Zah 13,1; 14,8), iar celor care participau la sărbătoare le era garantată ploaia (Zah 14,16-19).
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro