1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 8

  1. Deci a spus Isus iudeilor care crezuseră în el: "Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat discipolii mei
  1. și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va elibera".
  1. Ei i-au răspuns: "Noi suntem descendenții lui Abraham și n-am fost niciodată sclavii nimănui. Cum poți să spui: «Veți deveni liberi»?"
  1. Isus le-a răspuns: "Adevăr, adevăr vă spun că oricine comite păcatul este sclavul păcatului.
  1. Însă sclavul nu rămâne în casă pentru totdeauna; fiul rămâne pentru totdeauna.
  1. Așadar, dacă Fiul vă va elibera, veți fi într-adevăr liberi.
  1. Știu că sunteți descendenții lui Abraham, dar căutați să mă ucideți, deoarece cuvântul meu nu găsește loc în voi.
  1. Eu vorbesc despre cele ce am văzut la Tatăl meu, iar voi faceți cele ce ați auzit de la tatăl vostru".
  1. Ei au răspuns și i-au zis: "Tatăl nostru este Abraham". Isus le-a zis: "Dacă sunteți fiii lui Abraham, faceți faptele lui Abraham.
  1. Acum, însă, voi căutați să mă ucideți pe mine, om care v-am spus adevărul pe care îl am de la Dumnezeu; Abraham n-a făcut aceasta.
  1. Voi faceți faptele tatălui vostru". Ei i-au zis: "Noi nu suntem născuți din desfrânare; avem un singur tată: pe Dumnezeu".
  1. Isus le-a zis: "Dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, m-ați iubi, pentru că eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. Eu nu am venit de la mine însumi, ci el m-a trimis.
  1. De ce nu înțelegeți vorbirea mea? De fapt, voi nu puteți asculta cuvântul meu.
  1. Voi sunteți de la diavol, tatăl vostru, și vreți să îndepliniți dorințele tatălui vostru. El era un ucigaș de la început și nu s-a menținut în adevăr pentru că în el nu este adevăr. Cine spune minciuna, vorbește după firea lui, căci este mincinos și tatăl minciunii.
  1. Dar, pentru că spun adevărul, voi nu mă credeți.
  1. Cine dintre voi mă poate acuza de păcat? Dacă spun adevărul, de ce nu mă credeți?
  1. Cine este de la Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; pentru aceasta voi nu ascultați, pentru că nu sunteți de la Dumnezeu".
  1. Iudeii au răspuns și i-au zis: "Nu spunem noi bine că ești samaritean și că ai diavol?"
  1. Isus a răspuns: "Eu nu am diavol, dar îl cinstesc pe Tatăl meu, iar voi nu mă cinstiți.
  1. Totuși, eu nu caut mărirea mea; este cineva care o caută și care judecă.
  1. Adevăr, adevăr vă spun: dacă cineva va păstra cuvântul meu, nu va vedea moartea în veci".
  1. Iudeii i-au spus: "Acum suntem siguri că ai diavol! Abraham a murit; profeții de asemenea, iar tu spui: «Dacă cineva va păstra cuvântul meu, nu va vedea moartea în veci».
  1. Oare ești tu mai mare decât părintele nostru, Abraham, care a murit? Și profeții au murit. Cine te crezi?"
  1. Isus a răspuns: "Dacă eu mă preamăresc pe mine, mărirea mea nu este nimic. Tatăl meu este cel care mă preamărește, el, despre care voi spuneți «Este Dumnezeul nostru».
  1. Dar voi nu l-ați cunoscut; însă eu îl cunosc și, dacă aș spune că nu-l cunosc, aș fi asemenea vouă, un mincinos. Însă îl cunosc și păstrez cuvântul lui.
  1. Abraham, părintele vostru, s-a bucurat că va vedea ziua mea. A văzut-o și s-a umplut de bucurie".
  1. Atunci iudeii i-au spus: "Încă nu ai cincizeci de ani și l-ai văzut pe Abraham?"
  1. Isus le-a zis: "Adevăr, adevăr vă spun: mai înainte de a fi fost Abraham, eu sunt".
  1. Atunci ei au luat pietre ca să arunce în el. Dar el s-a ascuns și a plecat din templu.

Femeia adulteră

Capitolul 8Adevărul și libertatea

    31 Deci a spus Isus iudeilor care crezuseră în el: "Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat discipolii mei 32 și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va elibera". 33 Ei i-au răspuns: "Noi suntem descendenții lui Abraham și n-am fost niciodată sclavii nimănui. Cum poți să spui: «Veți deveni liberi»?" 34 Isus le-a răspuns: "Adevăr, adevăr vă spun că oricine comite păcatul este sclavul păcatului e. 35 Însă sclavul nu rămâne în casă pentru totdeauna; fiul rămâne pentru totdeauna. 36 Așadar, dacă Fiul vă va elibera, veți fi într-adevăr liberi. 37 Știu că sunteți descendenții lui Abraham, dar căutați să mă ucideți, deoarece cuvântul meu nu găsește loc în voi. 38 Eu vorbesc despre cele ce am văzut la Tatăl meu, iar voi faceți cele ce ați auzit f de la tatăl vostru" g.

Fiii lui Abraham sau ai diavolului?

    39 Ei au răspuns și i-au zis: "Tatăl nostru este Abraham". Isus le-a zis: "Dacă sunteți fiii lui Abraham, faceți faptele lui Abraham h. 40 Acum, însă, voi căutați să mă ucideți pe mine, om care v-am spus adevărul pe care îl am de la Dumnezeu; Abraham n-a făcut aceasta. 41 Voi faceți faptele tatălui vostru".
    Ei i-au zis: "Noi nu suntem născuți din desfrânare i; avem un singur tată: pe Dumnezeu". 42 Isus le-a zis: "Dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, m-ați iubi, pentru că eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. Eu nu am venit de la mine însumi, ci el m-a trimis. 43 De ce nu înțelegeți vorbirea mea? De fapt, voi nu puteți asculta cuvântul meu. 44 Voi sunteți de la diavol, tatăl vostru, și vreți să îndepliniți dorințele tatălui vostru. El era un ucigaș de la început și nu s-a menținut în adevăr pentru că în el nu este adevăr. Cine spune minciuna, vorbește după firea lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. 45 Dar, pentru că spun adevărul, voi nu mă credeți. 46 Cine dintre voi mă poate acuza de păcat? Dacă spun adevărul, de ce nu mă credeți? 47 Cine este de la Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; pentru aceasta voi nu ascultați, pentru că nu sunteți de la Dumnezeu".

Isus și Abraham

    48 Iudeii au răspuns și i-au zis: "Nu spunem noi bine că ești samaritean și că ai diavol?" 49 Isus a răspuns: "Eu nu am diavol, dar îl cinstesc pe Tatăl meu, iar voi nu mă cinstiți. 50 Totuși, eu nu caut mărirea mea; este cineva care o caută și care judecă.
     51 Adevăr, adevăr vă spun: dacă cineva va păstra cuvântul meu, nu va vedea moartea în veci". 52 Iudeii i-au spus: "Acum suntem siguri că ai diavol! Abraham a murit; profeții de asemenea, iar tu spui: «Dacă cineva va păstra cuvântul meu, nu va vedea moartea în veci». 53 Oare ești tu mai mare decât părintele nostru j, Abraham, care a murit? Și profeții au murit. Cine te crezi?" 54 Isus a răspuns: "Dacă eu mă preamăresc pe mine, mărirea mea nu este nimic. Tatăl meu este cel care mă preamărește, el, despre care voi spuneți «Este Dumnezeul nostru» k. 55 Dar voi nu l-ați cunoscut; însă eu îl cunosc și, dacă aș spune că nu-l cunosc, aș fi asemenea vouă, un mincinos. Însă îl cunosc și păstrez cuvântul lui. 56 Abraham, părintele vostru, s-a bucurat că va vedea ziua mea. A văzut-o și s-a umplut de bucurie". 57 Atunci iudeii i-au spus: "Încă nu ai cincizeci de ani și l-ai văzut pe Abraham?" 58 Isus le-a zis: "Adevăr, adevăr vă spun: mai înainte de a fi fost Abraham, eu sunt".
     59 Atunci ei au luat pietre ca să arunce în el. Dar el s-a ascuns și a plecat din templu l.

 

Note de subsol


e În unele manuscrise găsim doar: este sclav.
f În loc de: aţi auzit, unele manuscrise au: aţi văzut.
g Multe manuscrise omit: vostru.
h În unele manuscrise apare: Dacă aţi fi..., aţi face...
i În VT, este cunoscută expresia fii ai desfrânării, desemnând copiii născuţi de prostituata Gomer, soţia lui Osea, ca semn al infidelităţii Israelului faţă de Dumnezeu (Os 1,2; 2,6). Această metaforă a desfrânării, care desemnează violarea alianţei dintre Dumnezeu şi Israel, este reluată de Ieremia (2,20-21; 3,1-5) şi Ezechiel (16,23).
j Unele manuscrise omit: părintele nostru.
k În loc de: nostru, unele manuscrise au: vostru.
l Multe manuscrise adaugă: şi, trecând prin mijlocul lor, s-a dus.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro