1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 10

  1. După acestea, Domnul a ales alți șaptezeci și doi și i-a trimis doi câte doi înaintea sa în toate cetățile și locurile pe unde avea să treacă el
  1. și le-a spus: "Secerișul este mare, însă lucrătorii sunt puțini. Rugați-l deci pe Domnul secerișului să trimită lucrători în secerișul lui.
  1. Mergeți! Iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor.
  1. Nu luați cu voi nici pungă, nici desagă, nici încălțăminte și nu salutați pe nimeni pe drum.
  1. În casa în care intrați spuneți mai întâi: «Pace acestei case!»
  1. Și dacă se află acolo cineva vrednic de pace, pacea voastră va rămâne peste el. Dacă nu, se va întoarce la voi.
  1. Rămâneți în casa aceea; mâncați și beți ceea ce vor avea, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Nu vă mutați din casă în casă.
  1. Când intrați într-o cetate și vă primesc, mâncați ceea ce este pus înaintea voastră,
  1. vindecați bolnavii din ea și spuneți-le: «Împărăția lui Dumnezeu este aproape de voi».
  1. Dar, dacă intrați într-o cetate și nu vă primesc, ieșiți în piețele ei și spuneți:
  1. «Chiar și praful care s-a prins de picioarele noastre din cetatea voastră îl scuturăm împotriva voastră. Dar să știți aceasta: împărăția lui Dumnezeu este aproape».
  1. Vă spun că în ziua aceea va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea.

Misiunea celor șaptezeci și doi de discipoli

Capitolul 10

1 După acestea, Domnul a ales alți șaptezeci și doi a și i-a trimis doi câte doi înaintea sa în toate cetățile și locurile pe unde avea să treacă el 2 și le-a spus: "Secerișul este mare, însă lucrătorii sunt puțini. Rugați-l deci pe Domnul secerișului să trimită lucrători în secerișul lui. 3 Mergeți! Iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. 4 Nu luați cu voi nici pungă, nici desagă, nici încălțăminte și nu salutați b pe nimeni pe drum. 5 În casa în care intrați spuneți mai întâi: «Pace c acestei case!» 6 Și dacă se află acolo cineva vrednic de pace d, pacea voastră va rămâne peste el. Dacă nu, se va întoarce la voi. 7 Rămâneți în casa aceea; mâncați și beți ceea ce vor avea, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Nu vă mutați din casă în casă. 8 Când intrați într-o cetate și vă primesc, mâncați ceea ce este pus înaintea voastră, 9 vindecați bolnavii din ea și spuneți-le: «Împărăția lui Dumnezeu este aproape de voi». 10 Dar, dacă intrați într-o cetate și nu vă primesc, ieșiți în piețele ei și spuneți: 11 «Chiar și praful care s-a prins de picioarele noastre din cetatea voastră îl scuturăm împotriva voastră. Dar să știți aceasta: împărăția lui Dumnezeu este aproape». 12 Vă spun că în ziua aceea va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea.
    

 

Note de subsol


a La fel ca în v. 17, multe manuscrise vorbesc de şaptezeci de discipoli. Amândouă variantele se referă la numărul naţiunilor păgâne aşa cum se găsesc în Gen 10: în textul ebraic 70 de naţiuni; în LXX şaptezeci şi două.
b Textul asemănător din 2Rg 4,29 arată că interzicerea salutului este un mod obişnuit de a recomanda unui trimis graba în executarea ordinului.
c În contrast cu saluturile banale de pe stradă, discipolul are misiunea să anunţe pacea pe care o aduce mântuirea lui Isus. Luca face legătură în mod constant între pace şi mântuirea lui Dumnezeu. Această caracteristică a timpului lui Isus trebuie extinsă la toţi cei care acceptă împărăţia lui Dumnezeu. La Luca, pacea este Isus însuşi.
d Lit.: fiu al păcii - expresie semită, aici referindu-se la o persoană deschisă şi receptivă la mântuirea adusă de Isus. Pacea trebuie înţeleasă aici în sensul VT unde înseamnă plinătate, desăvârşire şi reprezintă bunătatea totală a lui Dumnezeu, prezenţa şi activitatea lui salvifică.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro